tisdag 24 maj 2022

Köpt och sålt aktier för 8.2 miljoner kronor idag

Då var det Tisdag och nya möjligheter. Idag är börsen ner igen men mitt näst största innehav Lundbergföretagen slutade på plus. Lundbergs lämnade idag rapport och den tog väl emot av marknaden. Tittar vi lite närmare på rapporten fortsätter Fredrik Lundberg att stärka sitt ägande i flera bolag. Detta kvartal har det bland annat köpts aktier i Skanska, Hufvudstaden, Handelsbanken och Industrivärden. I skrivande stund handlas investmentbolaget fortsatt till en liten substansrabatt då nuvarande substansvärde ligger på ungefär 500 kronor per aktie.

Nu till dagens affärer. Som ni ser här under har jag idag kört lite kortsiktig handel i Lundbergföretagen. Jag har även valt att återköpa 700 stycken aktier i Essity. Detta då Essity aktien åter kommit ner på en attraktiv nivå igen. Ni som följt min blogg ett tag kanske kommer ihåg att jag sålde av mitt innehav efter att Essity kom med en rapport som var klart bättre än väntat och aktien steg rejält då. Sedan dess har aktien handlats ner och Lundbergföretagen som jag köpte för mina sålda Essity aktier har stigit i pris. Med dagens transaktion får jag åter en lite bättre riskspridning i portföljen. 

Dagens transaktioner ser ni här under:


Som ni ser valde jag även att öka på i Avanza Zero idag och på sikt är tanken att fortsätta öka på i fonden.

Om några dagar kommer lön in på kontot och tanken är att amortera ner på belåningen i kombination med ett litet köp i Avanza Zero. Förövrigt åkte Hennes &Mauritz aktien på rejält med stryk idag efter en rekommendationssänkning. Vi får hoppas att vi kan se bättre tider även här tids nog. 

Uppdatering: Den 25/5 säljs åter 2080 stycken aktier av i Lundbergföretagen för 496.26 kr per styck. Dessa återköps senare för 494.50 kr per styck. Förutom detta investeras även 10 000 kr i Avanza Zero.

Efter dagens transaktioner ser ni min nya portfölj på höger sida av bloggen. Som vanligt kommer det uppdatering om någon ny affär görs.

Med det sagt vill jag önska alla läsare en trevlig vecka :-)

onsdag 11 maj 2022

Utdelning H&M

 Idag kom mitt största innehav H&M med sin första utdelning på 3.25 kronor per aktie för i år. Om allt går som det ska kommer en utdelning till på 3.25 kr per aktie i slutet av året. H&M har även pratat om aktieåterköp men detta har jag inte hört något mer om men man kan ju även hoppas på detta inom kort.

Eftersom jag äger 20400 stycken aktier i H&M inkasserades en  utdelning på 66 300 kr idag. Det känns som en helt okej utdelning i det korta perspektivet men med en kursnedgång i H&M aktien på runt 32 % för i år känns det ändå som en klen tröst. För H&Ms del var det framförallt kriget i Ukraina som förstörde de kortsiktiga utsikterna. Men efter regn hoppas jag tids nog på solsken igen. 

Jag har idag återinvesterat en del av utdelningen men det blev även ett par kortsiktiga affärer som jag egentligen inte skulle göra. Just nu är fokus att öka på i Avanza Zero och jag kommer troligtvis öka på lite mer i fonden imorgon. Dagens transaktioner ser ni här under:


 Med det sagt vill jag iallafall tacka H&M för dagens utdelning.

Uppdatering: Sedan min senaste uppdatering har jag ökat på lite mer i Avanza Zero. Köpte 15 Netflix aktier för 168 dollar styck. Dessa såldes sedan för 180 dollar per styck.


Vad gör ni läsare med er H&M utdelning?

torsdag 5 maj 2022

Lite allmänt gällande börsoron

Just nu är det lite oroliga tider och då dyker ofta domedagsprofeter upp. Det är krig, skenande inflation, högre räntor och det blir troligtvis värre än vad du tror. Som långsiktig investerare gäller det dock att inte lägga alldeles för mycket vikt på det negativa som skrivs i media. 

Idag kunde jag tex läsa att Göran Persson påminner: "Den som är satt i skuld är inte fri" 

Göran Persson oroas av hög skuldsättning och ser likheter med 90-talets början - en period som kom att följas av ekonomisk kris, en havererad fastighetssektor och kraftigt fallande bostadspriser.

Ändå välkomnar den tidigare statsministern höjda räntor ifrån Riksbanken.

 

Jag ställer mig ofta frågan varför inte denna typ av kommentarer sägs när allt ser bra ut. För det är ju när allt ser som bäst ut det ofta blir sämre. Istället dyker denna typ av uttalanden upp när börsen gått ner en del och det spär på rädslan att ekonomin kommer bli ännu sämre framöver. Jag har själv gjort misstaget att sälja av i portföljen vid ett tillfälle pga oro tidigt i min spar resa. Men lärde mig sen att jag skulle fortsätta mitt månadssparande i ur och skur. Går börsen ner får jag mer aktier/fondandelar för min pengar och tids nog ser vi bättre tider igen och börsen återhämtar sig. Ska man lyckas på börsen över tid gäller det att ha is i magen, tålamod och fortsätta investera även när det ser som sämst ut. Det mer du kan spara tidigt i livet det mer kommer du få på köpet tids nog då portföljen växer bättre av sig själv tids nog.   

Jag valde ju själv att sälja av 80 % av portföljen den 28 December 2021. Det var inte många moln på himlen då och börsen hade precis haft ett tomterally. Alla var glada och jag såg inte heller Göran Persson varna för framtida kris och att han oroades av hög skuldsättning. När allt ser som bäst ut kan det vara läge att ta hem en vinst och det gjorde jag just då. Tanken var att ha pengarna till ett framtida husköp men utbudet var dåligt och vi hittade inget hus just då. Under året har jag gått in med dessa pengar på börsen igen och de mer börsen går ner de mer försöker jag öka min sparkvot. Jag vet att denna nedgång inte varar förevigt och det är just i sämre tider man kan köpa aktier billigt. Det är i sämre tider det visar sig hur många som verkligen är långsiktiga. Många ger upp och säljer av när det börjar visa rött på kontot. Man vill bara slippa se eländet och alla förluster. Att investera och sedan sälja av med förlust är ingen vinnande strategi på sikt. Väljer du att investera på börsen gäller det att du har tålamod. På kort sikt kan börsen gå ner rejält men på längre sikt har börsen gett en bättre avkastning än alla andra tillgångsslag.

Med det sagt kommer jag fortsätta investera så mycket jag kan de kommande månaderna. För stunden går det mesta in i Avanza Zero. Genom den fonden slipper jag courtageavgifter, får en bra riskspridning och slipper förvaltningsavgift. Troligtvis kommer vi fortsätta titta efter ett större boende den dagen kriget är slut och saker och ting har lugnat ner sig här ute i världen. Men för stunden jobbar jag hårt för att hålla uppe sparkvoten.

Vill ni ha tips för att öka sparkvoten och lyckas bättre över tid? Läsa gärna mina gamla inlägg på höger sida av bloggen.


Hur gör ni läsare för att lyckas med ert sparande över tid?Hufvudstaden Delårsrapport Jan-Mars 2022

 Idag rapporterade Hufvudstaden för sitt första kvartal 2022. Just för stunden äger jag endast Hufvudstaden via mitt innehav i Lundbergföretagen men jag har ägt bolaget till och från under många år.

Hur såg då resultatet ut för detta kvartal?

  • Nettoomsättningen från fastighetsförvaltningen ökade med 6 procent och var 449 mnkr (425). Inklusive koncerninterna hyresintäkter om 50 mnkr (34), främst hänförligt till NK Retail, var ökningen 9 procent.
  • Fastighetsförvaltningens bruttoresultat ökade med 1 procent och uppgick till 288 mnkr (284). Inklusive koncerninterna hyresintäkter om 50 mnkr (34) var ökningen 7 procent.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 380 mnkr (14), motsvarande 1,88 kronor per aktie (0,07). Ökningen förklaras av positiva orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet.
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 49,2 mdkr (48,8 vid årsskiftet), vilket ger ett långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) om 199 kronor per aktie (199 vid årsskiftet) efter betald utdelning om 2,60 kr per aktie. Periodens orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet var 227 mnkr (-236).
  • Soliditeten uppgick till 60 procent (59), nettobelåningsgraden till 19 procent (20) och räntetäckningsgraden var 7,6 gånger (8,6).
  • Hyresvakansgraden vid periodens slut var 9,7 procent (8,3). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 6,7 procent (7,3).

Händelser i verksamheten under första kvartalet 

I Femman i Göteborg har IT-bolaget Iver och Fastighetsägarna tecknat hyresavtal för cirka 2 750 kvm respektive 640 kvm kontor.

 Alektum Group har förlängt hyresavtal om cirka 5 500 kvm kontor i Femman och tecknat hyresavtal för drygt 300 kvm i fastigheten Hästhuvudet 13 i Stockholm.

Stadium Outlet kommer att öppna en butik om cirka 1 900 kvm på nedre plan i gallerian Femman. I Bibliotekstan kommer klockvarumärket Breitling öppna en flaggskeppsbutik om cirka 200 kvm i fastigheten Kvasten 9. 

I Birger Jarlspassagen i Bibliotekstan har Adam & Albin tillsammans med Josephine Sondlo öppnat cocktailbaren Nori Bar.

Closely har tecknat hyresavtal för cirka 180 kvm butik i fastigheten Kåkenhusen 40 på Kungsgatan i Stockholm.


Arbetet att färdiställa Vildmannen 7 fortsätter och där har Hyresavtal sedan tidigare tecknats med Cirio Advokatbyrå om cirka 2 200 kvm kontor. Intresset är stort för den återstående kontorsytan om cirka 700 kvm samt för fastighetens butikslokaler.

I Göteborg har projektering, lättrivning, grundförstärkning och andra förberedande arbeten pågått som en första del i det omfattande om- och påbyggnadsprojektet Johanna i kvarteret Inom Vallgraven 12. Den nya detaljplanen möjliggör tillkommande byggrätter om cirka 15 000 kvm bruttoarea. Bygglov för projektet erhölls i slutet av 2021 och ett samarbetsavtal har sedan tidigare tecknats med NCC som totalentreprenör. Projektet beräknas medföra att den uthyrningsbara ytan ökar med cirka 11 600 kvm. Färdigställandet bedöms till årsskiftet 2025/2026. 

I fastigheten Inom Vallgraven 3:2 pågår ombyggnad till bostäder samt större underhållsåtgärder. Projektet beräknas färdigställas i slutet av 2022. 

Den genomsnittliga räntebindningstiden var 2,3 år (2,2 vid årsskiftet), den genomsnittliga kapitalbindningstiden 2,6 år (2,6 vid årsskiftet) och den genomsnittliga effektiva räntan 1,4 procent (1,3 vid årsskiftet) inklusive och 1,3 procent (1,2 vid årsskiftet) exklusive kostnad för outnyttjade lånelöften.


Mina tankar gällande rapporten

Hufvudstaden visar åter ett stabilt resultat men som aktieägare hade jag hoppas på ett något bättre resultat. Hufvudstaden har otroligt fina fastigheter och substansrabatten är nu drygt 37 %. Hufvudstaden har en låg belåning men även de drabbas av högre räntor och i denna rapport har den genomsnittliga effektiva räntan ökat från 1.3 % till 1.4 %. När jag följt Hufvudstadens lediga lokaler har antalet lediga kontor gått ner ganska rejält i Stockholm de senaste året men ökat något i Göteborg den senaste tiden. 
Ser vi per den 31 mars 2022 var den totala hyresvakansen 9,7 procent (7,3 vid årsskiftet) och den totala ytvakansgraden var 14,7 procent (10,2 vid årsskiftet). I det korta perspektivet ser detta lite sämre ut gällande vakanser. 

På lite längre sikt ser jag positiv till Hufvudstadens satsningar gällande kvarteret Johanna samt Vildmannen 7. Hufvudstaden har även fortsatt väldigt nöjda kunder och ligger bra till gällande deras hållbarhetsarbete och även detta ser jag som positivt på längre sikt.

För stunden nöjer jag mig att äga bolaget via Lundbergföretagen och det finns 2 anledningar till det. Dels att jag vill ha bättre riskspridning men även att högre räntor oroar till viss del. På sikt tror jag att substansrabatten åter krymper och med det sagt kanske vi kan se en lite bättre avkastning på sikt. Jag tycker iallafall att Hufvudstaden aktie är attraktivt värderad och hade jag haft lite likvider över är skulle jag kunna tänkt köpt på mig lite aktier för drygt 124 kronor per styck. När fastighetsaktier var populära i början av 2020 handlades Hufvudstaden till drygt 200 kr och en substanspremie. Men sen fick vi en pandemi och det har påverkat verksamheten sen dess.


Med det sagt vill jag önska alla läsare en trevlig Torsdag kväll :-)
 


onsdag 4 maj 2022

Avanza höjer räntorna för värdepapperskrediten

Idag kommunicerade Avanza att de kommer höja räntorna för deras värdepapperskredit. 


Nya priset för värdepapperskrediten Gäller från och med torsdagen den 12 maj 2022 dvs om 8 dagar.


Rabattnivå 1 är fortsatt 0 %

Rabattnivå 2 höjs från 0.99 % till 1.19 %

Rabattnivå 3 höjs från 1.99 % till 2.17 %

Ordinarie ränta Bas höjs från 5.94 % till 6.10 %

Ordinarie ränta PB höjs från 4 % till 4.07 %

Ordinarie ränta PRO höjs från 3.35 till 3.40 %


Med det sagt följer Avanza de andra bankerna och höjer nu sina räntor. Frågan är dock hur länge Avanza kommer erbjuda sin 0 % ränta om räntorna fortsätter upp från denna nivå. Jag tycker inte man ska vara helt säker på att denna låga ränta kommer bestå då pengar börjar kosta betydligt mer än för bara några månader sedan. För den delen hade jag inte heller räknat med denna räntehöjning från Avanzas sida och det är inte kul när banker höjer sina räntor för oss kunder. 

Förövrigt börjar dessa räntehöjningar även slå hårt mot fastighetssektorn överlag. Jag ser att SBB är ner runt 57 % i år men mer defensiva fastighetsbolag likt Hufvudstaden är endast ner runt 9 %. Mitt näst största innehav Lundbergföretagen är ner runt 11.5 % och har klarat sig ganska bra sett till mycket annat på börsen i år. H&M är däremot ner 30 % i år och även om jag sålde av H&M förra året och lyckades köpa tillbaka dessa aktier billigare i år ligger jag rejält minus här än så länge. På sikt hoppas jag givetvis på en bättre utveckling för H&M.

Framöver blir det iallfall att ha i åtanke att Avanza kan fortsätta höja sina räntor för oss kunder och då kommer det kosta mer. 


måndag 2 maj 2022

Teknisk fel hos Avanza. Väntat i 5 dagar på lösning.

Redan i Onsdags förra veckan började Avanzas tjänst "flytt av värdepapper" att krångla. Eftersom jag har en belåning kopplad till mina olika konton händer det att jag flyttar innehav mellan konton för att på så sätt få den bästa låneräntan. Efter den senaste tidens fall på börsen letade sig räntan upp till 1.97 % på mitt största konto. För att åter få 0.99 % ränta var tanken att flytta över lite Avanza Zero för att åter få bättre räntevillkor igen. Mot min förvåning dök följande felmeddelande upp när jag försökte flytta mina värdepapper:


Förutom detta misslyckas även överföring av pengar mellan konton av någon anledning. Jag tänkte att detta snart kanske ordnar sig. Men det drog ut på tiden och i Torsdags fick jag till svar att jag kunde maila om detta så kunde mitt innehav flyttas manuellt av Avanzas personal. Detta mail skickades in då och än idag har Avanza varken fixat detta problem eller flyttat mina värdepapper manuellt. Jag har tidigare haft problem att lägga ordar hos Avanza ett par gånger och fick då en liten kompensation för det. Men detta var ett ny typ av problem som jag inte upplevt tidigare. Man kan ju fundera varför det ska ta så långt tid att åtgärda detta problem och samtidigt fundera på hur många medarbetare som jobbar med kundservice hos Avanza när det tar flera dagar att få svar på ett mail. Hursomhelst så gör detta att jag måste betala en högre ränta till Avanza än jag egentligen borde göra. 

Troligtvis kommer jag skicka in en reklamation att jag vill ha kompensation eftersom jag förlorar pengar för varje dag deras tjänst inte fungerar som den ska. 

När saker som detta sker blir jag påmind om våra storbankers problem över tid och funderar samtidigt om denna typ av problem kommer bli en vardag hos Avanza när de nu växer sig större.  

Med det sagt hoppas jag att Avanzas tar tag i detta problem och fixar det inom kort. 


Är det någon mer läsare som upplevt tekniska problem hos den bank ni använder?


fredag 22 april 2022

Minskat Essity. Ökat Lundbergföretagen samt tagit in Netflix i portföljen

 Det var ett tag sedan jag uppdaterade här på bloggen. Tyvärr har jag haft en del problem på jobbet så jag har inte mått helt bra den senaste tiden. Men efter regn kommer solsken och jag börjar må bättre igen.

Idag kom iallafall Essity med sin kvartalsrapport. Det var tänkt att rapporten skulle publiceras nästa vecka men av någon anledning släpptes den idag istället. För er som följer bloggen köpte jag in 500 stycken aktier efter utdelningen på 7 kr per aktie hade avskiljts. I senaste rapporten såg det mesta mörk ut för Essity och det sågs ingen bättring i närtid. Det gjorde att jag kunde köpa in dessa 500 aktier för drygt 212 kr om jag inte minns fel. Så här i efterhand blev det en riktigt bra affär på kort sikt då dessa såldes enligt nedanstående transaktion idag:


Efter dagens Essity rapport ser allt lite bättre ut framöver och jag kommer fortsatt behålla 200 aktier i bolaget.

 Sedan min senaste transaktion har jag även gjort en liknande swingtrade som jag gjorde i senaste inlägget på runt 4.8 miljoner i omsättning. Det resulterade i att jag ökade på med 50 stycken aktier i H&M.

De senaste 2 dagarna har jag även vart in i Netflix aktien som hade sin värsta nedgångsdag någonsin? Aktie tappade över 35 % och så här i efterhand har Bill Ackman sålt hela sitt innehav med en svindlande förlust på runt 400 miljoner dollar och detta på 3 månaders ägande. Rapporten var verkligen dålig om vi jämför med förväntningarna och just tillväxtaktier med höga värderingar drabbas extra hårt när en rapport blir betydligt sämre än väntat.

Jag köpte iallafall in stycken 10 aktier för drygt 220 dollar per styck och ytterligare 10 aktier för runt 216 dollar per styck dagen efter. Köpet av de 10 sista aktierna finansierades av en försäljning av 150 stycken H&M som såldes för 130.70 kr per styck. Men H&M aktierna köptes tillbaka billigare idag samtidigt som de senaste 10 stycken Netflix aktierna såldes med en liten vinst.

Pengarna från försäljningen av Essity aktierna investerades idag i främst Lundbergföretagen men även i Avanza Zero. Lundbergföretagen handlas just nu till ungefär 10 % beräknad substansrabatt och för egen del tycker jag detta investmentbolag är ett av de bättre här på den svenska börsen. Jag litar på att Fredrik Lundberg fortsätter förvalta mina pengar på bästa sätt även framöver. 

Gällande Netflix är denna investering en krydda till portföljen. Efter ett ras på runt 70 % sen toppen väljer jag nu att placera en liten del av mina pengar här. I det korta perspektivet ser det lite sämre ut för Netflix. Men när det ser som sämst ut är det ibland ett bra tillfälle att köpa aktier. Jag vet att Netflix har hård konkurens men samtidigt har man gjort mycket rätt över tid när man lyckats få över 200 miljoner användare.

För egen del använder familjen endast Netflix av alla streamingtjänster som finns. Jag har tidigare testat Viaplay och HBO samt Tele2 play men tycker inte dessa tjänster är i närheten lika bra som Netflix. Jag håller med det sagt tummarna att vi kan se en återhämtning i Netflix aktien på lite längre sikt.

Nya portföljen ser ni på höger sida av bloggen. Som vanligt kommer det uppdatering om något nytt intressant händer.

Uppdatering: Idag 25 April har jag sålt mina sista 200 aktier i Essity. Dessa såldes för 267.97 kr per styck. För pengarna har jag ökat på med 40 Lundbergföretagen som kostade 453.40 kr per styck. 25000 kr har investerats i Avanza Zero.

Nya portföljen ser ni på höger sida av bloggen.

Trevlig vecka :-)

onsdag 6 april 2022

Köpt och sålt aktier för drygt 4.8 miljoner idag också

 Då var det Onsdag och nya möjligheter. Idag är börsen ner och min kortsiktiga handel fortsätter.


Dagens transaktioner ser ni här under:Efter att H&M tappat rejält i början av dagen valde jag att minska ner i Lundbergföretagen samt Essity och istället köpa in mer H&M aktier till portföljen. Tyvärr blev det ett felklick på mobilen och 588 stycken Essity såldes av istället för 500 stycken. Ett misstag som kostade dagens transaktioner lite extra och detta är något jag jobbar på att inte slarva med men det händer ibland. Detta var något som Avanza en gång i tiden kompenserade mig med och bjöd då på ett gratiscourtage när jag gjorde fel med en beställning. Men i dagsläget är det tvärstop till någon kompensation om man lagt en order fel och vill korigera den. Detta trots att man är en lönsam kund som betalt  8000 kr i courtage bara de senaste 30 dagarna och troligtvis över 100 000 kronor i courtage sedan jag började använda deras tjänst. Att man inte heller kan byta courtageklass när man gjort fel i sin beställning är frustrerande då man ska behöva betala ett ockerpris för att korrigera ett fel man begått. På det sättet var Nordea Investor bättre att använda än Avanza. Man kunde helt enkelt göra både större och mindre affärer samma dag utan att det skulle kosta skjortan. Avanza kommer troligvis aldrig ändra sina regler gällande sina courtageklasser. De tjänar helt enkelt mer pengar på att låsa in sin kunder i en courtage klass samt tvinga sina kunder att byta courtageklass först dagen efter. Det är såna här dagar man blir påmind om hur giriga bankerna är mot sina kunder. Deras kortsiktiga tänk att tjäna mer pengar istället för att ge en god kundservice till sina kunder som på sikt ger båda nöjda och lönsamma kunder. Det är bara hoppas på bättre konkurens bland bankerna framöver så att vi kan se bättre villkor framöver.

Lite senare under dagen ökade iallafall H&M aktien i pris samtidigt som Lundbergföretagen tappade lite och Essity blev lite dyrare. Med det sagt såldes åter H&M aktierna med en liten vinst samtidigt som Lundbergföretagen kundes köpas tillbaka lite billigare och till sist återköptes Essity aktier lite dyrare än jag tidigare sålt för.

Förövrigt fortsätter jag sälja av Avanza Zero från mitt Aktie/fond konto och återköper istället lite mer Avanza Zero på mitt ISK. 

Nuvarande portfölj ser ni på höger sida och som vanligt kommer det uppdatering om någon ny affär görs.


Med det sagt vill jag önska alla läsare en trevlig Onsdag kväll :-)

 

tisdag 5 april 2022

Köpt och sålt aktier för 4.87 miljoner kr idag

 Då var det Tisdag och nya möjligheter. Efter att igår minskat ner lite i H&M fick bolaget en rekommendationssänkning idag och gick ner i början av dagen. Med det sagt passade jag på att återköpa 9300 stycken H&M aktier efter att jag minskade ner mitt innehav med 9200 aktier med igår. Köpet finansierades genom en försäljning av aktier i Lundbergföretagen samt minskning i Essity.

Lite senare under dagen kom nyheten att Stefan Persson köpt H&M aktier för 1.3 miljarder kronor och aktien vände åter upp igen och med jag valde med det att åter minska ner med 9200 stycken aktier och istället återköpa de aktier jag tidigare under dagen minskade ner med i Lundbergföretagen och Essity.

Förutom detta fortsätter jag flytta mitt Avanza Zero innehav från mitt Aktie/fond konto till ISK. Jag fortsätter även öka på mitt ägande i denna fond över tid som ni ser.

Dagens transaktioner ser ni här under:


Nuvarande portfölj ser ni på höger sida av bloggen och som vanligt kommer det uppdatering om någon ny affär görs.


Med det sagt vill jag önska alla läsare en trevlig vecka :-)

fredag 1 april 2022

Köpt och sålt aktier för 4.8 miljoner kr idag

Då var det Fredag och nya möjligheter. Idag studsar H&M upp efter gårdagens ras. Samtidigt handlades Lundbergföretagen till en rimlig nivå under dagen och det gav möjlighet till lite kortsiktig handel.

Dagens kortsiktiga handel ser ni här under:


Förövrigt fortsätter jag föra över en del Avanza Zero från mitt aktie/fond konto till mitt ISK. Hela denna flytt kommer vara klar under nästa vecka. Jag fortsätter även öka på i fonden genom de kortsiktiga vinsterna som min swingtrading ger. 

Uppdatering: Idag 4 April väljer jag att minska ner med 9200 aktier i H&M. Dessa såldes för 131.90 kr per styck. Istället återköptes 2230 stycken Lundbergföretagen 492.99 kr per styck. 500 stycken Essity köptes också för 225.10 kr per styck.

Som vanligt kommer det uppdatering om någon ny affär görs. Min portfölj ser ni på höger sida av bloggen.

 Trevlig helg :-) 

torsdag 31 mars 2022

Köpt och sålt aktier för 11.4 miljoner kr idag

 Då var det Torsdag och nya möjligheter. Idag kom mitt största innehav H&M med sin Q1 rapport och den kom in under förväntan och straffades rejält för detta. Dagarna innan rapport körde jag en hel del kortsiktig handel i H&M och det gick riktigt bra. Jag låg till och med några procent bättre till mot index men det är något jag inte gör idag efter dagens nedgång i aktien. Igår släppte jag iallafall 8250 stycken aktier för drygt 136 kr per styck. Resterande innehav hade jag kvar till idag när rapporten släpptes. Hursomhelst så straffades H&M aktien rejält idag och stände 12.91 % ner till kursen 126.18.

Följande transaktioner har iallafall gjorts under dagen: 

Som ni ser gick dagens kortsiktiga handel riktigt bra och det hela slutade med att jag ökade på mitt H&M innehav rejält. För stunden har jag minskat ner med 500 stycken aktier i Essity och Lundbergföretagen har fått lämna portföljen helt iallafall i det korta perspektivet. Som vanligt har jag fortsatt dessa innehav på bevakning och är läget rätt kanske dessa aktier återköps tids nog. Men just idag ville jag öka på i H&M och så blev fallet. Förutom detta har jag den senaste tiden fortsatt att öka på lite i Avanza Zero.

Vad var det då som gjorde att aktien gick ner så pass mycket som den gjorde idag?

Som jag ser det är det en kombination av pandemin samt nedstängningen i Ryssland. Det var även ökade frakt och råvarukostnader som marknaden inte räknat med. Vinsten var med det sagt lägre än väntat. När den nya varianten Omikron kom i början av året blev iallafall jag mer försiktig eftersom den var mer smittsam än tidigare varianter. Jag tror fler än jag tänkte på detta sätt och att då handla kläder står inte högst upp på prioriteringslistan. Som lök på laxen blir det troligvis en nedskrivning gällande den ryska marknaden framöver då jag inte tror H&M kommer öppna upp här igen. Ryssland var dessutom en tillväxtmarkarknad för H&M och väldigt lönsam. Men som det ser ut nu måste bolaget fokusera på andra marknader mer framöver. 

Under perioden 1 mars till 28 mars 2022 ökade försäljningen med 6 % i lokala valutor. Exklusive Ryssland, Belarus och Ukraina var ökningen 11 procent. Försäljningen detta kvartal har börjat helt okej och för er som inte följer H&M släpptes en ny kollektion med Iris Apfel idag. Efter att ha tittat in på H&Ms hemsida ser jag att hela kollektionen redan är slutsåld. Dessa märkeskollektioner säljs i princip alltid slut så fort H&M släppt dem.

Förutom detta fortsätter H&M att omförhandla butikshyror till det bättre och ska erbjuda externa varumärken på deras hemsida. Målet framöver är att dubbla försäljningen till år 2030. 

Framöver hoppas jag att stämman klubbar igenom en utdelning på 6.5 kr den 4 maj. Tanken är att H&M även ska återköpa aktier för 3 miljarder detta år. Jag tror detta är möjligt men då gäller det att H&M får lite bättre fart på försäljningen framöver. Får vi inte nya nedstängningar tror jag att försäljningen kommande kvartal kommer bli betydligt bättre än detta kvartal. I det korta perspektivet var dagens rapport en besvikelse. Men på längre sikt hoppas och tror jag på en bättre utveckling när det gäller H&M. Med det sagt håller jag tummarna att företaget lyckas bättre framöver.

Min nuvarande portfölj ser ni på höger sida av bloggen.

Med det sagt vill jag önska en trevlig kommande helg :-)

fredag 25 mars 2022

Portföljen laddar för revansch

 Då var det den 25:e Mars och jag är åter tillbaka efter ett tags innaktivitet. Sedan mitt senaste inlägg har det vart mer jobb än vanligt på mitt vanliga jobb. Det har även vart en del extra jobb inom föreningen. Eftersom jag är Ordförande i vår förening är det viktigt att det är ordning och reda och snart kommer vi ha vårt årsmöte och det har vart en del att förbereda. På det har även familjelivet tagit sin tid. Idag fick jag iallafall några minuter över och därför tänkte jag uppdatera gällande min portfölj.

Till och börja med har det blivit en del kortsiktig handel och det har gått ungefär som planerat även om det givetvis kunde gått bättre. Jag har omsatt några miljoner i Hufvudstaden, H&M, Lundbergföretagen och i Essity. Jag har även ökat på i Avanza Zero i omgångar. De senaste 8 dagarna har jag dock legat överexponerad mot H&M aktien då jag tyckte H&M aktien pressades alldeles för mycket i det korta perspektivet. Hufvudstaden har för stunden fått lämna portföljen i det korta perspektivet. Anledningen var att jag viktade om till Lundberföretagen i och med att substansrabatten kom upp på en attraktiv nivå. Genom Lundbergföretagen får jag även exponering mot flera andra bolag jag gärna äger på sikt och det innebär även en bättre riskspridning som jag jobbat hårt för länge. Just nu handlas Lundberföretagen till en substansrabatt på nästan 8 %. Det är inte en rekordhög substansrabatt men det har även funnits tider då investmentbolaget handlades till en premie. När man köper Lundbergföretagen får man även Industrivärden som också handlas med en substansrabatt på ungefär 7.5 %. Jag har dock fortsatt bevakning på Hufvudstaden och det är inte omöjligt att bolaget tids nog kommer tillbaka till portföljen.

Gällande H&M fick jag i mitt förra inlägg en fråga om jag tror att de sänker alternativt drar in utdelningen i och med problemen i Ryssland? För er som inte vet riskerar H&M att Ryssland förstatligar deras verksamhet där eftersom de pausat sin verksamhet där just nu och det skulle givetvis inte vara kul. Men det är som sagt en risk man får räkna med att det kan hända. Dock har aktien presssats rejält i år och jag tror mycket elände redan är inprisat i dagens kurs. Jag hoppas på mer information om detta i kommande kvartalsrapport.

Förslaget som presenterades i samband med publiceringen av bokslutskommuniken i Januari är att dela ut 6.50 kr per aktie. Eftersom inget nytt förslag kommunicerats är min tro fortsatt att 6.50 kr kommer delas ut. Men det är stämman som tar beslut och den kommer äga rum den 4 maj.

Till sist har vi Essity som jag idag ökade på med 500 stycken aktier till portföljen efter att tidigare endast ägt 200 stycken aktier. Aktien handlas just nu på rekordlåga nivåer historiskt och därför har jag passat på att tagit en position i bolaget. I det korta perspektivet ratas bolaget av markanden och aktien är ner nästan 28 % i år om vi ser till kursgrafen. Dock lämnade bolaget en utdelning på 7 kronor idag så resultatet är något bättre. När bolaget presterade som bäst 2020 kostade aktien runt 320 kronor. Idag köpte jag 500 aktier för 212,90 kronor per aktie och hoppas på bättre tider tids nog. Enligt Essity ska bättre tider komma i och med att Corona pandemin avtar. I det korta perspektivet finns mycket oro för högre räntor, inflation, krig mm. Men som långsiktig investerare fortsätter jag som vanligt mitt sparande även i sämre tider. När börsen går ner får jag mer fonder och aktier för mina pengar. 

Nuvarande portfölj ser ni här under. Observera att alla inköpspriser inte stämmer och det är pga min kortsiktiga handel.


Portföljens belåning ligger just nu på drygt 16 % och efter belåningen är betald ligger portföljens värde på drygt 3.9 miljoner kronor. Avkastningen i år har försämrats sedan mitt förra inlägg och för stunden ligger jag ca 0.5 % sämre än index. Annars håller jag för stunden på att flytta över en del av mitt Avanza Zero innehav från ett aktie/fond konto till ISK. Detta kommer innebära en liten reavinstbeskattning men jag tror att det kommer bli bättre på längre sikt i och med en lägre skatt. Dessa transaktioner kommer troligvis bli klara under nästa vecka och då kommer hela min belåning ligga på 0.99 % i ränta. 

Framöver är tanken att forsätta öka på i Avanza Zero så att jag iallafall når 1 miljon kronor i fonden. Jag kommer även prioritera att amortera en del på belåningen. Blir det läge för någon kortsiktig handel kan även detta ske men jag ska försöka hålla fingrarna i styr så att jag kan ha en lite bättre riskspridning även framöver. På längre sikt är jag fortsatt optimistiskt när det gäller börsen. Efter regn kommer tids nog solsken igen. Förutom detta kommer jag få betala tillbaka på skatten i år så ekonomin ser lite sämre ut i det korta perspektivet.

Det var allt för just nu. Med det sagt vill jag även önska en trevlig helg. Här blir det jobb och slit som vanligt.


Har ni läsare gjort någon intressant investering den senaste tiden?  

tisdag 1 mars 2022

Uppdatering av portföljen

Då var vi inne i Mars och mycket har hänt sedan mitt senaste inlägg. Invasionen av Ukraina har påverkat mig mycket och jag lider med den Ukrainska befolkningen. Det hela är hemskt och jag fördömer Ryssland aggerande. Av den anledningen har jag inte heller lagt någon tid på bloggen den senaste tiden.

Men jag tänkte iallafall uppdatera lite idag vad som har hänt när det gäller portföljen den senaste tiden. 

Till och börja med har jag återköpt 120 stycken aktier i Essity lite billigare än jag tidigare sålde av. Jag har även återköpt 20 st Lundbergföretagen som jag också ägt tidigare. Under börsnedgången ökade jag på rejält i Hufvudstaden och har även återköpt lite i Avanza Zero. Jag har köpt Hufvudstaden i omgångar och en del aktier köptes över dagens pris. De billigaste 500 aktierna köptes in för 122 kr per styck. Hufvudstadens aktie har hållit emot bra den senaste tidens nedgång men idag valde jag att minska ner mitt innehav lite. Ni som följt min blogg ett tag vet att jag kört en del swingtrading i olika aktier. Idag kom H&M aktien ner på så pass atraktiva nivåer att jag åter gick in rejält i aktien. I December förra året sålde jag av 16000 stycken H&M aktier för 167 kr per styck och 2400 stycken H&M aktier för 166.52 kr styck. Pengarna investerades i Hufvudstaden som jag då köpte 16650 stycken aktier för 129.95 kr styck. 

Länk till mina gamla inlägg gällande de transaktionerna hittar ni här: 

Idag återköptes H&M aktierna för ungefär 12 kr billigare än jag tidigare sålde. Samtidigt släppte jag en del Hufvudstaden aktier med ungefär 6 kr i förlust per aktie och dagens transaktioner ser ni här under. Förutom det ser ni nuvarande avkastning för i år samt nuvarande belåning.Som ni ser ligger avkastningen något bättre än index än så länge detta år. Dagens nedgång är dock inte medräknad i detta diagram så resultatet är något sämre än det ser ut. Men samtidigt visar diagrammet en något sämre utveckling än min riktiga avkastning. Det har att göra med att jag likviderade 80 % av portföljen den 28:e December förra året och det tog ett tag att få in pengarna igen. Det gjorde att jag missade en del av nedgången i Januari och sparade en del pengar på det.

Nuvarande portfölj ser ni här under: ( Observera att alla inköpspriser inte stämmer då jag kört både kortsiktig handel samt flyttat lite mellan konton) Efter att belåningen är betald ligger portföljvärdet nu på ungefär 4050 000 kr. Det är en nedgång från 
 4 320 960 kr som portföljen toppade på i slutet av förra året. Givetvis tråkigt att portföljen tappat i värde men positivt att portföljen klarat sig lite bättre än index.

Framöver kan det hända att jag kör lite kortsiktig handel om tillfälle ges. Jag tror att dagens köp i H&M kommer bli bra på sikt men i det korta perspektivet känns det mesta osäkert på aktiemarknaden. Jag har även fortsatt stark tro på Hufvudstaden på sikt även om senaste rapporten kom in lite sämre än jag räknat med. Framöver fortsätter jag min strategi att öka på i nedgång när börsen surnar till. På sikt har det lönat sig att gå emot marknaden och köpa när andra vill bli av med sina aktier och det tror jag gäller även denna gång. 

Nuvarande portfölj ser ni på höger sida av bloggen.

Bloggen kommer även fortsatt vara ganska inaktiv i det korta perspektivet men som vanligt kämpar jag på med sparandet även i sämre tider. Jag hoppas att ni läsare mår bra trots omständigheterna som är just nu och att vi tids nog ser solsken efter regnet.

Med det sagt vill jag önska alla läsare en trevlig vecka.

Mvh Slimis

torsdag 17 februari 2022

Hufvudstaden Bokslutskommuniké 2021

Idag rapporterade mitt största innehav Hufvudstaden för året 2021 och resultat ser ni nedan:

Nettoomsättningen från fastighetsförvaltningen var 1 783 mnkr (1 724), en ökning om 3 procent. Eliminering av koncerninterna hyresintäkter har skett med 153 mnkr (44), främst hänförligt till NK Retail.

Fastighetsförvaltningens bruttoresultat ökade med 2 procent och uppgick till 1 221 mnkr (1 194), vilket främst förklaras av högre hyresintäkter. Eliminering av koncerninterna hyresintäkter har skett med 153 mnkr (44). 

Årets resultat efter skatt uppgick till 2 955 mnkr (-1 462), motsvarande 14,61 kronor per aktie (-7,13). Ökningen förklaras av positiva orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet. 

Styrelsen förslår en höjning av utdelningen till 2,60 kronor per aktie (2,50). 

Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 48,8 mdkr (45,6), vilket ger ett substansvärde (EPRA NTA) om 188 kronor per aktie (173). Årets orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet var 2 579 mnkr (-2 930). 

Soliditeten uppgick till 61 procent (60), nettobelåningsgraden till 18 procent (19) och räntetäckningsgraden var 9,3 gånger (9,1).  Hyresvakansgraden vid periodens slut var 7,3 procent (8,2). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 5,9 procent (6,7). 


Händelser i verksamheten under fjärde kvartalet:

Bygglov har erhållits för projekt Johanna i Göteborg. Projektet startar i början av 2022 och kommer vid färdigställandet att inrymma cirka 32 000 kvm uthyrningsbar yta. 

För andra året i rad kommer Hufvudstaden på förstaplats i GRESB:s internationella hållbarhetsranking inom kategorin ”Kontor och handel” i Europa. 

I Femman i Göteborg har konsultbolaget Sitowise tecknat hyresavtal för cirka 1 500 kvm kontor. 

I det pågående projektet Vildmannen 7 i Bibliotekstan har Cirio Advokatbyrå tecknat hyresavtal om cirka 2 200 kvm kontor med inflyttning under 2023. 

I fastigheten Skären 9 i Bibliotekstan har varumärket Samsøe Samsøe och mobilitetsvarumärket Lynk & Co tecknat hyresavtal om sammanlagt cirka 300 kvm butik. 

MAX kommer att öppna en restaurang om cirka 550 kvm i fastigheten Kåkenhusen 40 på Kungsgatan i Stockholm.

Mina tankar gällande rapporten:

Efter att ha läst igenom rapporten samt sett Hufvudstadens presentation digitalt har jag kommit fram till följande:

Resultatet var något i underkant mot vad jag hade räknat med. Men samtidigt helt okej med tanke på omständigheterna gällande pandemin. Även utdelningen var i underkant vad jag hade räknat med. Jag hade gärna sett en något högre utdelning. Men efter att ha sett rapporten digitalt behövs det pengar vad jag förstår för kommande investeringar. Det är framförallt projektet Johanna i Göteborg som kostar mycket pengar. Detta projekt har precis börjat och kommer troligtvis vara färdigställt senast i början av 2026. Det kommer belasta resultatet i det korta perspektivet men bidra till ett bättre kassaflöde på längre sikt. Förövrigt är det imponerande att substansvärdet fortsätter öka och efter dagens nedgång i aktien är substansrabatten nu rekordhög. Hufvudstaden har även lyckats omförhandla sina hyror med en genomsnittlig höjning av ungefär 5 %. Här har man lyckats höja kontorshyrorna ganska rejält men butikslokaler drar ner totalen. 

Ser vi på längre sikt är jag fortsatt positiv till Hufvudstadens aktie. Den senaste tiden har Hufvudstaden lyckats hyra ut en stor del av alla sina kontor i Göteborg och jag tycker även Stockholm ser bra ut. Jag tror även att butikslokalerna kan se bättre ut framöver om vi slipper se framtida restriktioner. Så fort vi de införs restriktioner påverkar detta Hufvudstaden negativt. Men vi har även sett att det ser betydligt bättre ut när vi inte har restriktioner i samhället. 

Med det sagt valde jag idag att stärka mitt ägande i Hufvudstaden och dagens transaktioner ser ni här:


Som ni ser blev det lite kortsiktig handel i Hufvudstaden men även en liten minskning i Avanza Zero för att finansiera köpet i Hufvudstaden. Efter denna transaktion har jag nu en belåning på 7.6 % men den kommer minskas framöver genom kommande löner samt utdelning från Hufvudstaden inom kort. 

Med det sagt hoppas jag vi ser en bättre utveckling gällande Hufvudstadens aktie framöver. Jag tycker fortsatt att aktien är lågt värderad och min förhoppning är en uppvärdering framöver i och med att vi kan gå tillbaka och leva ett mer normalt liv igen. Min tro är att detta kommer gynna Hufvudstaden framöver.

Nuvarande portfölj ser ni på höger sida av bloggen.


Med det sagt vill jag önska alla läsare en fortsatt trevlig vecka :-)

fredag 11 februari 2022

Nuvarande portfölj och avkastning i år

 Då var det åter Fredag och helgen börjar strax. Sedan mitt senaste inlägg har jag återhämtat mig ganska bra från Covid-19 och är nu endast lite förkyld och fortsatt lite hosta. Men troligtvis är jag helt återhämtad nästa vecka och kommer då återgå till jobbet igen. Sedan mitt senaste inlägg har jag fortsatt stärka mitt ägande i Hufvudstaden och köpt ytterligare 300 stycken aktier till portföljen. När vi tittar på Hufvudstadens hemsida har vakanserna i Stockholm den senaste tiden gått ner från 15 objekt till 13 i skrivande stund. Samtidigt har ett nytt objekt kommit ut i Göteborg men i det stora hela tycker jag läget ser betydligt bättre ut nu än för några veckor sedan. Det känns verkligen som att Hufvudstaden är på rätt väg nu och det ska bli spännande med kommande rapport. Samtidigt anser jag att aktien fortsatt är lågt värderat och har därför ökat på mitt ägande den senaste tiden. Det lär visa sig tids nog om det var ett bra beslut.

Ser vi på portföljen som helhet ser ni nuvarande portfölj här under samt årets avkastning:


Genom att likviderade ungefär 80 % av portföljen den 28:e December förra året och sedan återköpa Hufvudstaden och Avanza Zero betydligt billigare några veckor senare har gjort att jag har en positiv utveckling detta år. Det kan jämföras med Omx30 som haft en negativ avkastning på drygt 5 % i år. Hade jag bara suttit still i båten skulle en nedgång på 5 % innebära att en portfölj på 4.3 miljoner kronor skulle tappat över 200 000 kr. Så här i efterhand är jag tacksam att jag valde att sälja av efter fjolårets tomterally. Min avkastning och inköpspriser stämmer dock inte helt just nu då pengarna lämnade portföljen under några veckor samt att jag kört lite kortsiktig handel i Hufvudstaden. Portföljen ska egentligen visa ett något bättre resultat. 

Men nu är 2022 i full fart och som vanligt är målet att överprestera index. Det lär visa sig hur det går med det nu framöver men som vanligt är min tanke att gå över mer till indexfonder om jag skulle underprestera märkbart.

Som vanligt kommer det uppdatering om någon ny affär görs och nuvarande portfölj ser ni på höger sida av bloggen.


Hur har er portfölj startat 2022?  

lördag 5 februari 2022

Anledningen att jag inte vaccinerat mig

Då detta inlägg skrivs är jag fortsatt sjuk i Covid-19 men febern är nu lägre och jag känner mig något piggare än för några dagar sedan. Jag håller helt enkelt på och återhämtar mig och om några dagar kommer jag åter vara frisk igen.

I mitt förra inlägg fick jag många omtänksamma kommentarer. Tack för det <3 Men givetvis var det även många som reagerade på att jag inte vaccinerat mig. Fick bland annat kommentarer som hur dum man kan vara som inte vaccinerat sig. Att det skulle vara obligatoriskt att vaccinera sig samt att inte vaccinera sig skulle vara skäl för uppsägning eftersom jag medvetet utsätter utsatta människor för risk för liv och hälsa.

Till och börja med om vi bortser vaccinering gör vi allt inom vård och omsorg för att inte sprida smitta. I våra gemensamma utrymmen använder vi både visir och munskydd och detsamma gäller hemma hos dem vi tar hand om. Är det en misstänkt eller konstaterad smitta tillkommer mer skyddsutrustning. Känner vi minsta symtom håller vi oss hemma. Vi går inte till jobbet om vi har några sjukdomssymtom utan stannar då hemma. Så att tro att vi vårdpersonal medvetet skulle utsätta andra människor för smitta är fel. 

När det gäller mig själv har jag troligvis tagit mer ansvar som ovvacinerad under denna pandemi än många som vaccinerat sig. När samhället öppnade upp har jag fortsatt hålla på reglerna gällande restriktionerna. Detta för att jag just jobbar i vården och har vårdat de som vart sjuka i Covid-19. Många vaccinerade har däremot gått tillbaka och levt ett mer normalt liv och därför har smittspridningen vart högre än den annars skulle varit om alla tagit sitt ansvar och höll i de restriktioner vi haft. Men när man vaccinerat sig kan man ju "leva normalt igen". 

Främsta anledningen att jag inte velat vaccinera mig är risken att drabbas av hjärtmuskelinflammation eller hjärtsäcksinflammation. Upp till 1 av 10 000 drabbas av detta och det är vanligare bland yngre män.

Även om det är en liten risk att drabbas av detta är det inget jag vill utsätta mig för.

Sen pratas det mycket om att det borde vara vaccinkrav hos personal inom vården. Bland annat har Landstinget Dalarna kommit med detta krav. Inom kommuner är detta inget krav än så länge och det är jag tacksam för. Jag förstår att många som läser min blogg är positiva till vaccin men det är inte all personal inom vården som är det. Skulle det införas ett vaccinkrav överallt inom vården skulle det bli svårare att få tag på personal. Under de snart 10 år jag jobbat inom vården har det alltid fattats personal. Varför är det så? Jo när man jobbar som Undersköterska ligger man på top 10 listan på de sämst betalda yrkena i Sverige. Det är höga sjukskrivningstal i yrket. Det är ett stressig och tungt arbete om man jämför med många andra yrken. Att det dessutom ökar risken att drabbas av Covid-19 på sin arbetsplats har inte gjort yrket mer attraktivt under denna pandemi. Det är ju betydligt lättare att jobba på ett kontor då man kan jobba hemmifrån och på så sätt minska sin risk att bli sjuk.

Själv har jag redan nu bestämt mig att jag kommer sluta jobba inom vården den dagen någon kommer försöka tvinga i mig vaccin. Så bra betalt har jag inte för att riskera min hälsa.


Med det sagt vill jag önska alla läsare en trevlig Lördag :-)

torsdag 3 februari 2022

Insjuknat i Covid-19

Då var det Torsdag och tyvärr har jag nu insjuknat i Covid-19. Jag har vart försiktig och klarat mig hela pandemin men just nu är jag sjuk. Jag ligger mest och vilar och har feber och fryser. Samtidigt är jag orolig att smitta min övriga familj. Som ovvacinerad är jag även lite mer orolig att drabbas hårdare då jag avstått de 3 sprutor som jag haft möjlighet att ta. Samtidigt har jag levt väldigt hälsosamt och är inte riktigt i riskgruppen eftersom jag är yngre än 40 år. Jag tror därför att jag kommer besegra detta virus och tids nog bli frisk igen. Men i det korta perspektivet känns det lite kämpigare en vanligt just nu.

Sedan mitt senaste inlägg har jag iallafall köpt ytterliggare 100 stycken aktier i Hufvudstaden och det gjordes för den kortsiktiga vinst som min senaste kortsiktiga handel resulterade i. 

Förövrigt tycker jag det ser ljusare ut än på länge för Hufvudstaden. Antalet lediga kontor i Götebort har den senaste tiden gått ner från 8 stycken till 3 i skrivande stund. Det har vart större lokaler som stått tomma ett bra tag. Nu tror jag inte alla dessa lokaler blivit uthyrda den senaste tiden men en del av dem finns inte till uthyrning längre. Jag tycker med det sagt att kontorsidan ser riktigt bra ut sen första gången under denna pandemi. När fler lokaler var till uthyrning stod aktien högre i pris än idag och det oroade mig. När läget nu ser bättre ut är ligger Hufvudstadens aktie lägre i pris. Om en vecka släpps även restriktionerna i Sverige och detta kommer gynna butikshsandeln överlag.  Med det sagt är jag positiv till Hufvudstadens aktie och ligger kvar med mina 25900 aktier och hoppas på en helt okej rapport. 

Förövrigt kommer bloggen ligga nere till jag mår bättre igen. Ta hand om er.

Mvh Slimis

tisdag 1 februari 2022

Köpt och sålt aktier för 7.6 miljoner idag

 Då var det Tisdag och nya möjligheter. Idag är Stockholmsbörsen upp medans mitt största innehav Hufvudstaden går något sämre. Jag valde idag att öka på mitt innehav i Hufvudstaden och därför fick Essity lämna portföljen iallafall i det korta perspektivet. Essity såldes idag med en liten vinst och kanske återkommer jag i aktien som jag fortsatt tycker är köpvärd på dagens nivåer. 

Dagens transaktioner ser ni här under:Som ni ser lyckades jag idag med lite kortsiktig handel i Hufvudstaden och belåningen sjönk någonstans runt 12000 kr idag. Dessa pengar investeras troligvis i Avanza Zero imorgon om inget annat intressant dyker upp. Efter dagens transaktion äger jag nu 25800 stycken aktier i Hufvudstaden och hoppas givetvis på en positiv utveckling även framöver.

Som vanligt kommer det uppdatering om någon ny affär görs. Nuvarande portfölj ser ni på höger sida av bloggen.


Med det sagt vill jag önska alla läsare en fortsatt trevlig vecka :-)

lördag 29 januari 2022

Armband x-länk 18k ca 19.1g Utropspris 1 kr!!

Just nu säljer jag ett Armband x-länk i 18 karat guld i fint begagnat skick med ett utropspris på 1 kr. 

Är ni intresserade av detta objekt hittar ni det i annonsen nedan:


Med det sagt vill jag önska alla läsare en trevlig kommande vecka :-)

torsdag 27 januari 2022

Då var jag åter fullinvesterad

 Då var det åter Torsdag och nya möjligheter. Jag skulle egentligen uppdaterat bloggen tidigare men då det vart mycket sjukdom på jobbet har jag blivit utbeordrad på jobb och ingen tid för bloggen har funnits. Sedan min senaste uppdatering har det i alla fall hänt en hel del i portföljen. Jag sålde ju av hela mitt innehav i Hufvudstaden den 28:e December förra året och priset då var 134.17 kr per aktie. Förutom det såldes Avanza Zero av för runt 365 kr per andel. Samtliga 23 000 stycken aktier har nu återköpts för 89736 kronor lägre pris. Förutom det har det blivit 2 kortsiktiga affärer i Hufvudstaden som gått bra och bidragit med en vinst på 10592 kronor. Jag har även återköpt en del andelar i Avanza Zero och även dessa har återköpts för några tusen kronor billigare. Summa summarum har dessa handlingar gjort att jag sparat över 100 000 kr på att minska min risk i tid innan vi fick en korrigering i början av detta år. På det kom Essity in med en rapport som marknaden inte gillade och aktien gick ner rejält igår. Jag har haft Essity på bevakning i några år men alltid tyckt att aktien vart lite dyr. Med det sagt passade jag igår på att köpa in 1400 stycken aktier till portföljen. Även om aktien underpresterat under en längre tid tror jag vi kan se bättre tider framöver. Essity är ett defensivt val och min tro är att aktien kan ge en bättre avkastning än den riskfria räntan på sikt. Trevligt att Essity även höjde utdelningen till 7 kronor per aktie och mitt köp ökar de årliga utdelningarna med 9800 kronor. 

Förutom det är jag fortsatt positiv till Hufvudstadens aktie som ni kanske förstår efter ett köp för 3 miljoner kronor i aktien. Jag har följt bolaget i flera år och den senaste tiden har priset på aktien gått ner. Aktien har funnits i Swedbanks fokusportfölj samt i Xact högutdelande men ingen av dem verkar vilja äga aktien just nu. När jag ser på Xact högutdelande verkar de köpa aktien när den står högre i kurs och sedan sälja av och förlora pengar i alla fall i det korta perspektivet. När de haft aktien i fonden har jag stått utanför och när de sålt ut sig har jag istället köpt in mig billigt. På ett år ligger jag plus 442000 kr i aktien och att köpa aktien när den har vart billig har vart en vinnande strategi över tid. Jag är i alla fall positiv till Hufvudstadens aktie på sikt. Antal lediga kontor var som mest 24 stycken i Stockholm och då stod aktien högre än idag. Idag finns 16 stycken lediga kontor. Förutom det har jag ringt till Cecil Coworking för att se hur det går. Detta projekt startades för drygt ett år sedan och Hufvudstaden visste väll inte riktigt hur populärt det skulle bli. För er som inte vet är detta ett kontorshotell där man blir medlem och sen kan ha sin egen kontorsplats. Mot min förvåning var samtliga 300 platser uthyrda och det verkar gå riktigt bra för den nystartade verksamheten. Som jag skrivit tidigare flyttar även Stadium in i Hufvudstaden lokaler till hösten och Max har nyligen etablerat sig i i McDonalds gamla lokaler. Aktien handlas just till över 30 % substansrabatt och aktien har inte vart populär sedan slutet av 2019 pga pandemin. Innan pandemin handlades aktien till en premie och min tro är att substansrabatten kommer minska över tid om vi tids nog får se ett slut på denna pandemi. I det korta perspektivet har givetvis bolaget påverkats negativt av pandemin och flera av Hufvudstadens hyresgäster har fått tagit emot pandemistöd. Men som sagt så tror jag på en uppvärdering av aktien på lite längre sikt. Det ska i alla fall bli spännande med kommande rapport som släpps den 17 Februari. 

Hur som helst har året i alla fall startat bra när det gäller min portfölj och till dagens datum är min avkastning positiv om vi ser till de ränteintäkter jag haft på mina riskfria sparkonton. Samtidigt är Omx30 ner drygt 6 % i skrivande stund. 

Avkastningen för i år fram till idag ser ni här under: Observera att avkastningen är något bättre då mina ränteintäkter från sparkonton inte är medräknade:


          Nuvarande portfölj ser ni här under:

Förutom detta har jag fortsatt kvar 100 000 kr i likvider som inte är investerade. Tyvärr råkade jag av misstag låsa 1050 000 hos Santander i 1 månad. Jag reklamerade detta då man har 14 dagars ångersrätt men banken struntade totalt i detta även om man har rätt enligt lag att ångra ett sparavtal. Det gör att jag just nu ligger belånad med 950 000 kr hos Avanza till en högre ränta än Santander betalar mig. Men då pengarna endast är låsta till mitten av Februari får det vara okej att förlora lite pengar gällande räntan i det korta perspektivet. Det kommer dock dra ner årets avkastning lite grann då denna räntekostnad hamnar hos Avanza samtidigt som jag får ränteinkomst utanför börsen.

Hur börsen går framöver vet jag inte. Men jag känner mig trygg med de bolag jag äger och hoppas givetvis på en helt okej avkastning även detta år. Det hela har i alla fall börjar bra genom att jag drog ner risken i slutet av förra året och nu istället återköpt aktier och fonder för ett lägre pris. Framöver kommer jag öka på ytterligare lite i Avanza Zero men annars kommer inget större köp göras eftersom likviderna åter är investerade till största del.

För er som undrar hur det blev med vårt husköp så är detta fortfarande aktuellt. Men det finns just nu inga hus ute till försäljning som intresserar oss. Jag har även annonserat på Facebook att vi söker hus i det område vi bor utan resultat. Med det sagt kan det  dröja innan vi hittar något hus och jag tog därför beslutet att pengarna får fortsätta jobba på börsen tillsvidare. Vi har ju även ett skuldfritt boende så det finns pengar till kontantinsats och lite mer om vi skulle hitta vårt drömhus framöver. Det finns ju även  möjligheten att sälja av lite fonder/aktier om rätt hus dyker upp framöver alternativt ta något mindre banklån. Vi får helt enkelt se om/när något hus som intresserar oss dyker upp.

Nuvarande portfölj ser ni i alla fall på höger sida av bloggen och som vanligt kommer det uppdatering om någon ny affär görs.

Med det sagt vill jag önska alla läsare en trevlig Torsdag :-)


fredag 21 januari 2022

Köpt och sålt aktier för 3.4 miljoner idag

Då var det åter Fredag och nya möjligheter. Idag fortsätter börsen ner och hur jag än gör förlorar jag pengar i princip varje dag som börsklimatet ser ut just nu. Även om jag just nu ligger med ungefär 80 % i räntor, lyckas med min kortsiktig handel låg jag drygt 10 000 kr minus innan dagens nerställ på 1.72 % för omx30. 2022 går med det sagt mot mitt sämsta år någonsin om man ser på min utveckling sedan bloggens start. På 3 veckor är Omx30 ner -4.37 % och det är ett steg upp och två steg ner om vi ser den senaste tidens utveckling på börsen. Men hade det inte vart för att jag sålde av större delen av min portfölj i slutet av förra året hade förlusten vart betydligt större. Så i det korta perspektivet var detta ett bra beslut. Samtidig lär man räkna med att börsen inte bara kan gå upp varje vecka år ut och år in. Som jag tidigare skrev brukar vi i alla fall se en korrigering på börsen ibland och det såg vi inte under 2021. När denna korrigering kommer vet jag inte men det lär visa sig. Efter en sur dag på Stockholmsbörsen var jag åter tvungen att in och stödköpa lite Hufvudstaden aktier även om jag skulle sitta still i båten. 

Dagens transaktion ser ni här under:


Som ni ser släppte jag åter mina Hufvudstaden aktier ganska omgående och fortsätter investera vinsten från min kortsiktiga handel i Avanza Zero. De andra pengarna från försäljningen är åter placerade på sparkonto hos Avanza. 

Förövrigt fixade Nordiska.se till mitt problem att verifiera mitt konto idag. Så nu kan jag troligtvis få ut mina sparpengar därifrån igen. Men för stunden får de sitta kvar där till 0.95 % ränta.

 Får ni själv problem med någon bank rekommenderar jag er att ringa Konsumenternas

 på telefon nummer 0200-225800. De är otroligt kunniga och hjälpte mig med bra tips i detta ärende och det är jag tacksam för.


Med det sagt vill jag önska alla läsare en trevlig helg :-)

torsdag 20 januari 2022

Köpt och sålt aktier för 4.7 miljoner idag

Då var det Torsdag och nya möjligheter. Sedan mitt senaste inlägg har jag vart passiv på börsen fram till idag. Eller det hela började redan för några dagar sedan. Fastighetsbolag överlag sjönk så pass mycket och som lägst var Hufvudstadens aktie nere i strax under 128 kronor. Även om jag satt av pengar till vårt framtida boende tyckte jag att priset kommit ner för mycket och det kliade i fingrarna att återköpa lite Hufvudstaden aktier. Men eftersom mina pengar låg på sparkonto utanför Avanza tog det ett par dagar innan jag hade överfört en del av dessa till Avanza. För att göra en bra affär ansökte jag för ett par dagar sedan åter om kredit på min portfölj. Men det hela drog ut på tiden och det gjorde att jag missade det riktiga klippet i aktien. Sen slutade det hela med att jag endast fick en kredit på 300 000 kronor eftersom de gör kreditprövning hur mycket man får låna. Konstigt nog fick jag tidigare 1 miljon i kredit och nu endast 300 000 kronor. 

Kanske har Avanza blivit stramare när det gäller att låna ut pengar och jag blev lite påmind om det gamla citatet: En bank är en plats där de lånar dig ett paraply när det är vackert väder och vill ha det tillbaka när det börjar regna. 

Som plåster på såren kom jag i alla fall in i aktien idag och gjorde en snabb affär. Vinsten har investerats i Avanza Zero och transaktionen ser ni här under:


Förövrigt har jag nu 2.1 miljoner på räntekonto hos Avanza. Detta efter en del strul när jag öppnat sparkonton på andra håll. Bland annat så får jag inte ut drygt 322 000 kr som jag placerat hos Nordiska.se

De  står bara att uttagskonto verifieras och att Föranmält konto för uttag inte är godkänt. Det har nu gått 10 dagar och företaget har inte fixat detta problem än. Istället har de skjutit fram när det ska vara fixat och med det sagt är pengarna låsta hos Nordiska.se och det var inte tanken när jag öppnade ett konto med rörlig ränta och fria uttag. Får se efter klockan 15 imorgon om de ordnat till detta problem. Det var i alla fall ett löfte jag fick idag. Men jag fick samma löfte för ett par dagar sedan av en annan medarbetare där. Annars vet jag inte hur man går till väga för att få ut sina pengar från en bank man trodde var pålitlig. En varningens finger till er som inte vill riskera att ha era pengar låsta. Välj något något annat sparkonto än hos Nordiska för att inte hamna i samma tråkiga sits som mig.

Förövrigt ska jag hålla hårt i mina likvider framöver. Men som gammal swingtrader är det lockande att lockas in i nya affärer när tillfälle ges.   

Med det sagt vill jag önska alla läsare en trevlig Torsdag kväll :-)

lördag 15 januari 2022

Nuvarande portfölj och lite allmänna tankar

Efter att ha sålt av en stor del av min portfölj i slutet av förra året är portföljen nu betydligt mindre än den var en gång i tiden. Men så här i efterhand hade mitt nuvarande sparande vart mindre värt i dagsläget om jag inte sålt av i slutet av förra året då börsen inte haft någon fantastisk start på 2022. Jag sålde ju tex ut mina Hufvudstaden aktier för 134.17 kr per styck och i skrivande stund står aktien i 132 kr. 920 andelar i Avanza Zero såldes ut för runt 365.50 kr per andel och dessa står nu i 356.13 kr per andel. Samtidigt har mitt riskfria räntesparande på strax under 1 % i ränta genererat ungefär 1000 kr sedan jag satte in pengarna här. Även om detta beslut var bra i det korta perspektivet hade det vart bättre att likvidera hela portföljen i slutet av förra året då börsen nu står något lägre. Men det är ju alltid lätt att i efterhand se vad man borde ha gjort och vad man inte skulle gjort. Årets avkastning är i alla fall negativ än så länge och nuvarande portfölj ser ni här under:
Sen är frågan givetvis vilken avkastning börsen kan ge 2022. Personligen tror jag vi vart lite bortskämda med en bra avkastning de senaste åren och någon gång kommer vi se en sämre period på börsen. När den kommer vet jag inte. Men under hela förra året såg vi ingen korrigering på börsen och det är ganska vanligt att vi i alla fall ser en korrigering på börsen ibland.  

Förövrigt kommer jag fortsatt ihåg kraschen 2008 och även om jag hade väldigt lite pengar på börsen då blev det en jobbig period över en längre tid. Det var svårt att få tag i ett jobb och många hade det kämpigt. På den tiden investerade jag bara 1000 kr i månaden i en blandfond hos AMF. Resterande del av mitt månadssparande placerades i guld som hade en betydligt bättre utveckling mellan 2008 och 2012. 

Idag väljer jag bort guld som investering. Jag tror dock fortsatt guldet kan vara bättre än ett riskfritt sparande över tid. Men det innebär en del kostnader att köpa och sälja guld. Sen finns det risker med att förvara guld hemma. Ska man istället förvara guldet i ett bankfack kostar även det pengar. 

Sedan mitt senaste senaste inlägg har jag placerat en liten summa i Spiltan Räntefond Sverige men annars har jag inte gjort några affärer. 

Nuvarande portfölj ser ni på höger sida av bloggen.


Hur ser ni läsare på börsen 2022?

  

måndag 3 januari 2022

Mitt riskfria sparande

 Som jag skrev i mitt senaste inlägg sålde jag av aktier och fonder för 3 472 000 kronor och förde sedan över dessa till min andra bank Länsförsäkringar. För er som funderar på att ta ut en större summa från er nätbank till er vanliga bank finns det ett par saker att tänka på.

När pengarna väl kommit över till er vanliga bank kan ni inte föra över mer än 250 000 kr i veckan. Detta var något som jag inte visste om och ställde till det rejält när jag skulle placera dessa pengar på diverse sparkonton.

Jag var då tvungen att åka ner på bankens kontor för att få tillåtelse att flytta mer pengar. Men med alla regler som finns idag så får man inte föra över mer än 250 000 kr i veckan. Istället började jag få frågor vart alla pengar kom ifrån. Jag förklarade att jag tagit ut dom från min andra bank Avanza men det dög inte som svar. Efter ungefär en timme på banken hade jag lyckats förklara vart pengarna kom ifrån dvs långsiktigt sparande samt avkastning över tid. Jag förklarade även att jag tagit ut dessa pengar från Avanza till ett eventuellt husköp och det slutade med att chefen på kontoret gratulera mig. Var lite som att jag vunnit någon storvinst och det kändes lite konstigt så här i efterhand. Kanske har det att göra med min förhållandevis unga ålder och att jag arbetar med ett av Sveriges sämst betalda yrken. Det gjorde kanske att man inte trodde att jag kunde spara ihop till en mindre förmögenhet.

Hursomhelst så hjälpe banken mig att föra över mina pengar till följande sparkonton:

Nortmill Bank: Sparränta 0.92 % för rörlig ränta. 1050 000 kr har placerats här. Överföringen tog endast några timmar. Riktigt imponerande att det gick så fort.

Santander: Sparränta 0.75 % för rörlig ränta. 1050 000 kr har placerats här. Överföringen tog 1 dag så något sämre än Northmill Bank.

Svea: Sparränta 0.95 % för rörlig ränta. 1050 000 kr har placerats här. Överföringen här tog 2 dagar och jag började fundera vart pengarna tagit vägen. Men nu är de på plats.

Resterande 322 000 kr ligger kvar hos Länsförsäkringar just nu till 0.40 % ränta. Jag funderar att flytta dessa när jag åter får föra över pengar själv igen. 

Anledningen till att jag placerat 1050 000 kr på olika sparkonton är insättningsgarantin som gäller upp till detta belopp. Går någon bank i konkurs fölorar jag inga pengar. Annars hade det ju vart bättre att placera allt hos Svea just nu.

Förövrigt erbjuder Avanza 0.60 % ränta för rörlig ränta genom Nordax. Men jag vill inte ha mina pengar så lätt tillgängliga då de är avsedda till ett bättre boende och inte någon investering i närtid. Sen vet vi ju inte när vi hittar vårt drömboende om vi nu hittar det. Hade min sambo kunnat tänka sig bo i utkanten av stan hade jag hellre byggt ett nytt hus än att titta på en massa gamla hus med större renoveringsbehov. Samtidigt trivs mina barn på skolan här och skulle vi flytta till utkanten av stan skulle jag få köra mina barn till skolan varje dag. Det är några kilometer det handlar om men det blir ju även längre till butik, centrum mm. Ja det är inte så lätt det här med att hitta ett ett perfekt boende man kan tänka sig trivas med. Speciellt inte när jag fortsatt trivs så bra där jag bor nu och det enda som egentligen skulle behövas år ett extra sovrum till barnen. Har även funderar om man kunde bygga om vår 3:a på 89m2 till en 4:a. Det skulle kunna gå men 1 sovrum skulle bli väldigt litet. Men det skulle spara oss iallafall 3-4 miljoner i jämförlese med ett hus i området där vi bor. Fördelen med en bostadsrätt är även fastighetsskatten som ligger på runt 1300 kr per år och ingår i hyran. Fastighetsskatten på hus ligger däremot på runt 8500 kr så bara där blir det en kostnadsökning på över 7000 kr per år att bo i hus. Hur man än räknar är det verkligen dyrt att bo i hus om man jämför med en bostadsrätt. Sen tillkommer jobb med gräsklippning, snöröjning, diverse underhåll som man slipper i en bostadsrätt. I vår förening är alla stora renoveringar gjorda (Stambyte, badrum, fönster, tak, dörrar, målat trapphuset mm.) Man slipper helt enkelt en massa problem iallafall de närmaste 10-20 åren att bo här. Så ska jag betala 3-4 miljoner för ett hus vill jag inte ha något renoveringsobjekt utan då ska det vara i skapligt skick.

Hus letandet fortsätter iallafall och vi får se hur det blir i framtiden. Givetvis kommer jag uppdatera här på bloggen hur det går.  

Finns det någon läsare som har ett riskfritt sparande? Vart placerar ni dessa pengar för bäst avkastning?