fredag 29 januari 2021

H & M Hennes & Mauritz AB Bokslutskommuniké

 Idag kom mitt näst största innehav H&M med sin helårsrapport. Aktien hade gått starkt dagen innan och var även upp i början av dagen. Glädjen avtog dock och aktien slutade dagen med en nedgång på ungefär 5 %.

H&Ms resultat

 • H&M-gruppens nettoomsättning uppgick till 187 031 MSEK (232 755) under räkenskapsåret 2020.

 • I lokala valutor minskade nettoomsättningen med 18 procent. Utvecklingen har påverkats kraftigt negativt pga pandemin. Andra kvartalet var som mest negativt då cirka 80 procent av koncernens butiker var stängda under en period.
 • H&M har tagit till kraftfulla åtgärder under året. Krisarbetet har omfattat alla delar av verksamheten, bland annat gällande varuinköp, investeringar, hyror, bemanning och finansiering. Utvecklande av de digitala kanalerna har kompenserat för en del av försäljningsbortfallet från butikerna.
 • Bruttoresultatet uppgick till 93 544 MSEK (122 453), vilket motsvarar en bruttomarginal om 50,0 procent (52,6).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2 052 MSEK (17 391). Exklusive IFRS 16 uppgick resultatet efter finansiella poster till 1 691 MSEK (17 391).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1 243 MSEK (13 443), som motsvarar 0:75 SEK (8:12) per aktie.

Fjärde kvartalet (1 september 2020 — 30 november 2020) 

 • H&M-gruppens nettoomsättning under fjärde kvartalet uppgick till 52 549 MSEK (61 694). I lokala valutor minskade nettoomsättningen med 10 procent. Kvartalet inleddes bra men fick en kraftig inbromsning när pandemins andra våg ledde till nya omfattande restriktioner och nedstängningar. Som mest var drygt 20 procent av butikerna stängda.
 • Bruttoresultatet uppgick till 27 375 MSEK (33 287), vilket motsvarar en bruttomarginal om 52,1 procent (54,0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 3 665 MSEK (5 403). Exklusive IFRS 16 uppgick resultatet efter finansiella poster till  3 538 MSEK (5 403).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 2 485 MSEK (4 212), som motsvarar 1:50 SEK (2:54) per aktie. Exklusive IFRS 16 uppgick resultatet efter skatt till 2 387 MSEK (4 212).
 • H&M-gruppens likviditet är mycket god. Per den 30 november 2020 uppgick likvida medel till 16 540 MSEK (12 312). Koncernens långfristiga finansiering och likviditetsbuffert har förstärkts. Summan av likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter ökade till 46 595 MSEK (24 169). Nettoskulden/EBITDA var 0,0 (0,2).

 Framöver är styrelsens ambition att H&M-gruppen ska ha en hållbar och lönsam tillväxt och därigenom möjliggöra god avkastning till aktieägarna. Bolagets finansiella ställning är fortsatt stark och styrelsens bedömning i dagsläget är att det finns goda utsikter för en kontantutdelning under hösten 2021. Men, den pågående pandemins konsekvenser kan i dagsläget inte helt överblickas, därför kommer styrelsen under året återkomma med ett förslag på tidpunkt och nivå för återupptagandet av utdelning.


 • Effektivisering av faktura- och betalningsprocessen kommer att ge materiella effekter på H&M-gruppens rörelsekapital. Baserat på 2020 års inköpsvolymer kommer cirka 10 miljarder SEK att kunna frigöras under 2021.
 •  H&M-gruppen har som mål att senast 2030 ska 100 procent av produkternas material vara återvunnet eller komma från andra mer hållbara källor. Senast 2025 ska minst 30 procent av materialet vara återvunnet.
 • Cirka 100 nya butiker planeras öppna under 2021, samtidigt som 350 butiker planeras att stängas framförallt på etablerade marknader.

    Varulagret uppgick till 38.209 miljoner kronor. En ökning med 6 procent justerat för          valuta i förhållande till motsvarande tidpunkt förra året. Det finns goda förutsättningar      för lägre varulagernivåer framöver.

    H&M-gruppens försäljning under perioden 1 december till 27 januari sjönk med 23                       procent i lokala valutor jämfört med motsvarande period året innan och 1800 butiker är i               dagsläget tillfälligt stängda.

 H&M-gruppens onlineförsäljning ökade med 50 procent i lokala valutor under fjärde kvartalet. För   hela räkenskapsåret 2019/2020 ökade onlineförsäljningen med 38 procent i lokala valutor. 28 procent   av försäljningen kommer nu från onlineförsäljning. 

    H&M:s kundlojalitetsprogram har nu omkring 107 miljoner medlemmar på 26 marknader.

    Vill ni läsa hela rapporten kan ni göra det här:

     Mina tankar gällande helårsrapporten

2020 var inget roligt år för H&M. Pandemin satte käppar i hjulen och en stor del av H&Ms butiker var stängda från och till under året. Med det sagt gick även vinsten ner rejält under 2020. Jag tycker ändå H&M har hanterat krisen på ett okej sätt. Visst hade jag önskat att försäljningen online kunde kompenserat de stängda butikerna lite mer under året. Men med tanke på hur många butiker som varit stängda och alla restriktioner och nedträngningar som vart under året är det inte konstigt att årets resultat blir betydligt sämre än tidigare år.

Jag är däremot imponerad att e-handeln växer på så pass bra nu. H&M har även lyckats värva otroligt många nya kunder till deras lojalitetsprogram. När man läser årets rapport ser man även att försäljningen steg kraftigt efter den första vågen. Jag ser därför framför mig en rejäl försäljningsökning när den andra vågen tids nog lugnar ner sig. H&M har även lyckats hålla varulagret på en okej nivå och även detta ser jag som positivt. Till hösten tror jag på en mindre utdelning. Men viktigast just nu är att H&M fortsätter  komma tillbaka till lönsam tillväxt igen. 2020 var ett riktigt uselt år för hela modehandeln. Men det gäller att blicka framåt. Lyckas vaccineringen på ett bra sätt tror jag H&M kan överraska positivt detta år. Får de bara öppna sina butiker igen kommer även försäljningen bli bättre. Förutom detta har H&M sedan en tid tillbaka äntligen lite valuta medvind i och med en svagare dollar den senaste tiden.

Just nu håller jag iallafall hårt i mina 5600 aktier och hoppas på bättre tider tids nog.


Vad tycker ni läsare om dagens rapport från H&M?

fredag 22 januari 2021

Köpt och sålt aktier för drygt 4 miljoner kronor idag

Då var det en ny dag och med det nya möjligheter. Stockholmsbörsen började dagen ner och det gav mig möjligheten att ta in Hufvudstaden åter en gång i portföljen. Under dagen svängde aktien rejält och det gav mig möjlighet att köra lite swingtrading under dagen. För tillfället älskar jag Hufvudstadens aktie. Man vet aldrig om den går upp eller ner i det korta perspektivet. Men det finns bra möjlighet för kortsiktig handel i aktien. Under dagen gjordes flera transaktioner i Hufvudstadens aktie och resultatet ser ni här under:

 


Efter dagens handel ligger jag åter med Hufvudstaden utanför portföljen. Som jag skrivit tidigare skulle jag gärna behållit aktien på längre sikt. Men då min swingtrading görs med lånade pengar är jag lite extra försiktig och kör just nu endast kortsiktig handel i aktien när tillfälle ges. Efter dagens affärer är nu belåningen nere på 3.1 %. Min swingtrading i Hufvudstadens aktien har nu bidragit med 205 313 kr på drygt 1 år. 

Gällande min syn på Hufvudstaden är den fortsatt positiv på längre sikt. Men i det korta perspektivet ser jag lite mer orosmoln än tidigare. Jag följer lediga kontorslokaler hos Hufvudstaden och den senaste tiden har det funnits fler lediga kontor i både Stockholm och Göteborg. Min förhoppning är givetvis att dessa kontor blir uthyrda på längre sikt. Men på kort sikt ser jag inget positivt med att fler kontorslokaler står tomma. På längre sikt tror jag många vill tillbaka till sina kontor. Men just nu jobbar ju fler hemifrån och hur det ser ut den dagen pandemin är under kontroll lär visa sig. 

Det ska iallafall bli spännande att läsa kommande rapport. Känns läget rätt återkommer jag i aktien. Som vanligt kommer det uppdatering här på bloggen om så blir fallet.  

Uppdatering: Idag 25 Januari är börsen ner men Hufvudstaden är ner mer. Jag passar därför på att åter köpa tillbaka mina 5900 aktier lite billigare än jag sålde för i Fredags. Priset idag var 130.14 kr st + courtage.

Uppdatering 2: Idag 27 Januari kommer beskedet att klädbolaget RNB säljer Departments & Stores till NK Retail för 58 miljoner. Hufvudstaden stiger till en början och jag säljer av 5900 st aktier för 131.19 kr per aktie. Senare under dagen surnar börsen till och Hufvudstaden sjunker mer ändå. Jag passar därför på att åter köpa tillbaka 6500 aktier i Hufvudstaden. Priset idag var 129.79 kr per st+ courtage. Förutom detta skickades även månadens sparande in på kontot.

Uppdatering 3: Idag 2 Februari har jag helt sålt av Hufvudstaden. Se nyare inlägg för mer information.

Som vanligt kommer det uppdatering om någon ny affär görs. Mina nuvarande innehav ser ni höger sida av bloggen.

Med det sagt vill jag önska alla läsare en trevlig vecka :-)

lördag 16 januari 2021

2020 års löneökning blev en besvikelse

Då var vi inne i 2021 och som vanligt brukar vår löneökning vara försenad. Egentligen är det tänkt att löneökningen ska vara från Maj månad varje år men av någon anledning drar det alltid ut på tiden. Vissa år har tex löneökningen kommit i slutet av December. Men eftersom det vart Corona pandemi under 2020 sköts förhandlingarna upp och för bara för ett par dagar sedan fick jag reda på min nya lön. 2020 års löneökning ligger på 1.52 kr per timme och kommer betalas retroaktivt från November månad och betalas ut nu i slutet av Januari detta år. Räknar man om löneökningen till heltid innebär det en ökning på ca 250 kr per månad eller för min del ungefär 1 % i löneökning. Jag kan nu i efterhand säga att jag iallafall hade räknat med en skälig höjning på iallafall 500 kr i månaden med tanke på all risk jag tagit på jobbet detta år. Men tydligen var inte arbetet mer värt under en Corona Pandemi. En löneökning på 1 % ser jag som en sänkning eftersom inflationen brukar ligga över det. Förutom detta ska man vänta på förra årets löneökning till Januari detta år. Jag undrar vad hyresvärden,banken mfl skulle säga om man väntar till nästa år med att betala. Troligtvis åker man på straffavgifter och får betala ränta eller blir vräkt. Men när det gäller löneökningar kan man i princip får vänta hur länge som helst. Får se om 2021 år löneökning kommer detta år eller om det blir en ny standard från arbetsgivarens sida att betala året efter.

 Den som tror det är lätt att jobba sig rik inom vården har iallafall trott fel. Det är ett givande jobb att hjälpa människor men nuförtiden ska man springa fortare för jämnan. Förutom detta lär man tänka på Corona smittan och bära skyddsutrustning i princip överallt. På ett sätt är jag glad att jag fann vården då den givit mig mycket glädje genom åren. Men samtidigt tycker jag det är orättvist att personal inte uppskattas mer än de gör. Givetvis uppskattas vi av många vi tar hand om. Men uppifrån pressas vi då vi ska få usla löneökningar och samtidigt jobba betydligt hårdare för vår lön. 

Med det sagt kommer jag fortsätta kämpa på i vården den närmaste tiden. Tids nog blir mina barn större och då är tanken att gå ner i arbetstid här i Sverige. Istället har jag tänkt jobba i Norge någon kortare period varje år. Jag har tidigare jobbat i Norge och det är en fantastisk möjlighet att tjäna bra med pengar om man kan tänka sig ligga borta någon vecka åt gången. Det är även gynnsamt skattemässigt att jobba i två länder då du betalar skatt i respektive land. Tjänar du tex 250 000 kr i Norge och 250 000 kr i Sverige blir det lägre skatt än om du tjänar 500 000 kr i ett av landet. Detta då du helt plötsligt är låginkomsttagare i båda länderna. Ett annat alternativ är att bara jobba en kort period varje år i Norge. Då kan du få inkomsten skattefri upp till en viss gräns.

Framöver håller jag tummarna för en bättre löneökning under 2021 👍

Med det sagt vill jag även önska alla läsare en trevlig Lördag kväll :-)

 

 

tisdag 12 januari 2021

Nordea höjer priset för aktiehandel

Från och med Fredag höjer Nordea priset för sin aktiehandel. Från att ha varit det billigaste alternativet för de flesta blir det betydligt dyrare framöver. Förutom att Nordea höjer courtaget från 0.06 % till 0.09 % höjs även maxpriset från 99 kr till 199 kr. Med andra ord blir det betydligt dyrare för de som handlar mycket på börsen hos Nordea. 

För ett tag sedan funderade jag på att byta från Avanza till någon annan bank. Men efter denna höjning känns inte Nordea lika intressant längre. Även om Avanza fortsatt är lite dyrare med sitt courtage ligger maxpriset fortsatt på 99 kr hos Avanza. Frågan är givetvis om de andra bankerna kommer följa efter och även de höja sitt maxpris till det dubbla mot dagens. 

Som det ser ut just nu känns Avanza mest förmånligt för mitt sparande. Men vi får se om Länsförsäkringar kommer med någon ny bra plattform senare i år. Ur ett kostnadsperspektiv känns Länsförsäkringars aktiehandel väldigt bra med ett minicourtage på 0.05 % och 20 kr. Nackdelen med Länsförsäkringar är att de saknar ett maxpris på aktiehandel. Det går inte heller att handla utländska aktier hos dem. Sen är inte deras plattform någon höjdare i dagsläget.

Men för ett tag sedan publicerade Länsförsäkringar följande:

Länsförsäkringar fortsätter att investera för tillväxt och implementerar en ny IT-tjänst för värdepappershandeln. – Den nya plattformen gör att vi får en modern och framtidssäkrad IT-tjänst som ger våra kunder trygghet och enkelhet i sin handel med värdepapper, säger Tobias Ternstedt, CIO Länsförsäkringar Bank.

Den nya plattformen, som levereras av det nordiska företaget Crosskey, ersätter Länsförsäkringars tidigare lösning för värdepapper. Tjänsten omfattar funktioner för orderläggning, clearing samt avveckling och stödjer samtliga kundkanaler och bankens backoffice.

– Det här är inte bara ett teknikskifte utan en del i vår satsning att växa på marknaden. Vårt mål är att öka intresset och insikten om vikten av ett långsiktigt sparande och ge kunderna rätt stöd för att de enkelt ska kunna hantera sina besparingar, säger Eva Zetterdahl, chef Spara och Placera, Länsförsäkringar Bank.

Implementeringen kommer att ske i samverkan med Crosskey och beräknas vara genomförd under 2021.

Jag har ingen koll på det nordiska företaget Crosskey. Men jag har däremot stora förväntningar på deras nya IT-tjänst för värdepappershandel. Skulle denna plattform bli riktigt bra är det inte omöjligt att jag tids nog samlar hela min ekonomi hos Länsförsäkringar. Jag väntar iallafall med stor spänning på deras nya plattform.

Är det någon läsare som använder Nordea Investor för aktiehandel? Vad tycker ni om de aviserade prishöjningarna?
måndag 11 januari 2021

Hufvudstaden finns åter i min portfölj

 Då var det en ny vecka och med det nya möjligheter. 2021 har startat bra och OMX30 är upp runt 4 % i skrivande stund. Ett bolag som däremot tappat under årets start är Hufvudstaden. I skrivande stund står aktien i 131.50 kr och det är en nedgång på drygt 3 % under 2021. Under förra året körde jag swingtrading i Hufvudstaden och resultatet var nästan 200 000 kr plus. Det blev med det sagt min bästa investering under 2020. I December sålde jag senast av 5900 aktier för 132.53 kr st. Idag har jag istället återköpt 5900 st aktier och priset var 131.85 kr per st + courtage. Som det ser ut just nu tror jag den nya pandemilagen kan ha gjort Hufvudstadens aktie oattraktiv på kort sikt. Givetvis påverkar även rådande pandemi som gör att vi shoppar mindre i fysiska butiker i det korta perspektivet. Samtidigt är substansrabatten hög i Hufvudstaden och efter den kraftiga uppgången sedan botten under 2020 har många aktier blivit betydligt dyrare än tidigare. Jag tror med det sagt fortsatt att en investering i Hufvudstaden kan bli bra på lite längre sikt. Lyckas vi med vaccineringen här i Sverige framöver och att smitt talen går ner är min tro att retail överlag kommer få en uppsving. Givetvis är det svårt att säga hur denna pandemi kommer utvecklas. Men förhoppningsvis hjälper hårdare restriktioner i kombination med vaccinering på sikt. Efter dagens köp har portföljens belåning åter gått upp och uppgår i skrivande stund till 18.4 %. 

Uppdatering: Idag 14 Januari är Hufvudstaden upp och jag väljer åter att sälja av mina 5900 st aktier. Priset idag var 132.45 kr st. Efter dagens försäljning är belåningen nu nere på 3.2 %. Skulle aktien av någon anledning gå ner i pris igen är det möjligt att jag återkommer som ägare i Hufvudstaden. Tills dess har jag den på bevakning. 

Uppdatering 2:

Idag 18 Januari är Hufvudstaden ner och jag väljer att återköpa 5000 st aktier. Priset idag var 131.90 kr st + courtage. Efter dagens köp har belåningen gått upp och uppgår i skrivande stund till 16.5 %. 

Lite senare under dagen säljs åter 5000 st Hufvudstaden aktier. Priset denna gång var 132.09 kr per aktie. Efter denna försäljning är belåningen åter nere på 3.2 % 

Uppdatering 3:

Idag 22 Januari är Hufvudstaden åter ner. Transaktionerna blev så många att jag sammanfattar dem i ett nyare inlägg.

Som vanligt kommer det uppdatering här på bloggen om någon ny affär görs. Min nya portfölj ser ni på höger sida av bloggen.

Med det sagt vill jag önska alla läsare en trevlig vecka :-)