fredag 29 mars 2019

H&M Q1 2019

Idag rapporterade mitt största innehav H&M sitt första kvartal 2019. Eftersom jag äger 4400 aktier och aktien steg 9.56 % eller 13.52 kr per aktie innebar det att mitt innehav steg med ca 60 000 kr i värde. Helt klart en rolig och positiv dag för oss långsiktiga ägare. Aktien har under en längre tid vart pressad men jag tycker att denna rapport visar att H&M fortsatt kan visa styrka och överraska positivt,  även om förväntningarna var dämpade. Hela klädindustrin är otroligt pressad sedan ett längre tag och det har gjort att framförallt marginalerna blivit mer pressade. På sikt kommer de starkaste överleva och jag är säker att H&M är en av dem. Jag har de senaste året följt H&M på Instagram och med tanke på den tillväxt av följare bolaget har tror jag H&M är mer populära än många tror över hela världen. Bara sedan mitt sista inlägg här på bloggen har H&M fått ytterligare 100 000 följare och har nu 29.5 miljoner följare totalt. Många tittar bara på H&Ms siffror. Men när man investerar i ett bolag tycker jag man ska se på mer än siffror. Är förväntningarna låga kan man få en bra en bra avkastning även om resultatet inte är det bästa kortsiktigt. Men viktigaste är hur siffrorna ser ut på längre sikt. Som ett exempel har H&M de senaste åren haft en rejäl motvind med en stark dollar. Detta är något som pressat marginalerna rejält. Även fri frakt med returer har pressat lönsamheten. Jag tror på sikt att dollarn tids nog kan gå åt andra hållet. Då finns en chans till valuta medvind istället. Jag tror även H&M tids nog kommer införa ett bättre system gällande frakten. Kanske att man måste handla för ett minimum belopp. Men just nu tror jag det är rätt att satsa på fri frakt. Det tär på lönsamheten men lockar till sig mycket nya kunder. Nöjda kunder kommer tillbaka och på sikt gynnar det H&M med en högre försäljning även om marginalerna inte är på topp just nu. Samtidigt jobbar H&M just nu med diverse besparingar och jag tror det kan bli riktigt bra på sikt. Bland annat förhandlar de till sig bättre hyror och stänger olönsamma butiker. Den dagen H&M går bra igen kommer även aktiens pris vara betydligt högre.

Hur var kvartalets resultat? 

Kvartalsvinsten över förväntan. H&M bjöd på ett rörelseresultat på 1.005 miljoner kronor för det första kvartalet (december-februari) i klädbolagets det brutna räkenskapsåret 2018/2019. Analytikerna hade väntat sig ett rörelseresultat på i genomsnitt 679 miljoner kronor.

Bruttomarginal lite över. H&M:s bruttovinstmarginal blev 50,0 procent under december-februari (49,9). Genomsnittet av analytikerestimat låg på 49,4 procent. För inköpen till andra kvartalet (mars-maj) bedöms marknadsläget för de externa faktorer som mest påverkar bruttomarginalen sammantaget som mer negativt. Detta till följd av att USA-dollarn successivt har stärkts mot koncernens valutakorg jämfört med motsvarande inköpsperiod föregående.
Plattformsbyte i Tyskland tyngde. H&M:s resultat i kvartalet påverkades negativt av byte av onlineplattform i Tyskland. Bytet hade "en kraftigt dämpande effekt på försäljning då försäljningsaktivitet i Tyskland medvetet hölls tillbaka för att säkerställa transitionen", skriver H&M. Utöver det påverkades vinsten negativt av kostnader på cirka 250 miljoner kronor kopplade främst till onlineplattformsbytet i Tyskland och fortsatta kostnader relaterade till genomförda och kommande transitioner av nya logistiksystem.
Nu är samtliga marknader på den nya onlineplattformen.
Försäljning +7% i mars. Försäljningen för kvartalet var känd sedan tidigare men i samband med rapporten redovisades också att H&M:s nettoomsättning under perioden den 1-27 mars ökade med 7 procent i lokala valutor jämfört med motsvarande period året innan.
Tror fortfarande på mål för varulagernivå. Givet den fortsatta osäkerheten i klädmarknaden är det svårt att sia om i vilken takt H&M:s varulagernivå kommer att sjunka. Bolaget tror dock på en gradvis minskning av lagret och målet att varulagret som andel av försäljningen ska komma ner till 12-14 procent kvarstår. Det sade H&M:s vd Karl-Johan Persson på fredagens rapportpresentation.
Upprepar investeringsprognos. H&M:s investeringsnivå bedöms alltjämt minska till mellan 10,5 och 11,0 miljarder kronor verksamhetsåret 2018/2019. Det uppgav bolagets finanschef Jyrki Tervonen på rapportpresentationen. Föregående verksamhetsår 2017/2018 landade investeringarna på 12,8 miljarder kronor.
Av H&Ms 10 största marknader växte Kina bäst under kvartalet med en tillväxt på 16% i lokal valuta. Tätt följt av Polen som växte med 15 % och Sverige 11 %.
Varulager 
Valutajusterat ökade varulagret med 5 procent. I SEK ökade det bokförda varulagret med 14 procent till MSEK 39 968 (34 959). Varulagrets sammansättning som till absolut största delen utgörs av nya vår- och sommarvaror, förbättrades ytterligare från det fjärde kvartalet och bolaget bedömer därför att prisnedsättningarna i relation till omsättningen kommer att fortsätta att minska i det andra kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. Det bokförda varulagret i SEK utgjorde 32,9 procent (32,3) av balansomslutningen och 18,6 procent (17,6) av omsättningen rullande tolv månader som uppgick till MSEK 215 234.  
 Expansion Den globala integrationen av butik och online fortsätter. Arbetet med att rulla ut online globalt fortsätter med full kraft till samtliga befintliga H&M-marknader och fler därtill. I dagsläget finns H&M:s onlinebutik på 47 marknader. Under 2019 fortsätter online-expansionen, bland annat till Mexiko samt även Egypten via franchise. Under 2019 kommer H&M att lanseras på Myntra och Jabong, Indiens största e-handelsplattformar. H&M blev mycket väl mottaget i Bosnien-Hercegovina vid öppningen av den första H&Mbutiken i Banja Luka den 21 mars. Nya H&M-butiksmarknader under 2019 blir även Belarus samt via franchise Tunisien. För räkenskapsåret 2019 planeras cirka 335 nya butiker att öppnas varav cirka 240 är H&Mbutiker. Cirka 95 av årets butiksöppningar kommer att utgöras av COS, & Other Stories, Monki, Weekday, ARKET och Afound. Under 2019 planeras tre fristående H&M Home-butiker att öppna. Av de nya H&M-butikerna som öppnas under 2019 kommer cirka 25 att ha H&M Home shop-in-shops. De allra flesta H&M-butiksöppningarna sker på marknader utanför Europa och USA. Totalt sett planeras cirka 160 butiker att stängas inom koncernen vilket är en del av den intensifierade butiksoptimeringen som genomförs där även omförhandlingar, ombyggnad och anpassning av butiksytor ingår för att säkerställa rätt butiksportfölj på respektive marknad. Nettotillskottet av nya butiker blir därmed cirka 175 för helåret 2019. I Europa sker fler H&Mbutiksstängningar än öppningar vilket kommer innebära cirka 50 färre H&M-butiker vid slutet av räkenskapsåret 2019 jämfört med utgången av 2018.
Förbättrar kund upplevelsen.
För att kunna ge kunderna ännu bättre och mer relevanta erbjudanden uppgraderar H&M:s sitt kundlojalitetsprogram som redan idag har över 35 miljoner medlemmar. Idag finns kundlojalitetsprogrammet på 16 marknader med utrullning till ytterligare 7 marknader i år, bland annat i USA, Kanada och Ryssland i maj. Till hösten integreras H&M mobilapp 4 lojalitetsprogrammet i den kinesiska kommunikationsappen WeChat som har cirka en miljard användare. 
• Kunder i USA har nu möjlighet att via ett test handla H&M:s varor direkt på Instagram. Från och med förra veckan lanserade Instagram en ny feature på den amerikanska marknaden som gör det möjligt att göra köp direkt via inspirationsbilder utan att behöva lämna Instagram. 
• H&M lanseras på Indiens ledande e-handelsplattformar Myntra och Jabong under 2019. Samarbetet innebär att miljontals kunder över hela landet får tillgång till och kan uppleva det bästa av H&M och få varorna levererade direkt hem. • Ökad automatisering och optimering av logistiknätet för större flexibilitet, samt ökad integration av fysiska butiker och online: - 
Tre nya logistikcenter om totalt cirka 230 000 kvadratmeter öppnades i Kamen, Tyskland samt i Strykow och Boleslawiec, Polen under fjärde kvartalet 2018. Automatisering av logistikcentret i Poznan, Polen. Det möjliggör ökad kapacitet och snabbare leveranser till kund på flera europeiska marknader. - Nya logistikcenter om totalt cirka 115 000 kvadratmeter öppnar vid årsskiftet 2019/2020 utanför Madrid samt norr om London. - Projekt startat för att etablera ett högteknologiskt logistikcenter om cirka 110 000 kvadratmeter på amerikanska västkusten under 2020. 
Är ni intresserade av hela rapporten går den att läsa på H&Ms sida för investerare.
Sammanfattning:
Jag tycker H&M visar att de är på rätt väg och jag räknar med fler förbättringar framöver. På sikt har jag fortsatt starkt tro att H&M kommer stå på sig och fortsätta ta marknadsandelar och på sikt bli ett större och mer lönsamt bolag igen. I dagsläget behåller jag H&M som mitt största innehav i portföljen. Skulle aktien på sikt stiga kraftigt i kombination att jag hittar någon annan intressant investering skulle jag kunna tänka mig minska ner mitt innehav lite. Men nu framöver ser jag fram emot utdelning.

Hur ser ni på dagens rapport från H&M?  
måndag 25 mars 2019

Flyttar mitt sparande till Avanza igen

Här i dagarna tog jag beslutet att åter flytta mina värdepapper från Nordea till Avanza.

Jag har tidigare gjort detta 1 gång men nu blir det som sagt en andra flytt. 1:a gången jag använde Nordea Investor hade de problem med jämna mellanrum. Jag höll ut ett tag men sedan flyttade jag hela mitt sparande till Avanza igen. Jag använde sedan Avanza ett bra tag men saknade de låga courtaget som Nordea har. Efter att ha pratat med deras kundtjänst lovade de att deras tjänst skulle fungera bättre framöver. Jag gav Nordea en andra chans men tyvärr har inte så mycket förbättras sen 1:a gången jag använde deras tjänst. Är det inte tekniska problem så har det vart problem med courtaget. Det tar tyvärr mycket tid och energi när det krånglar. Jag vill vara säker att tjänsten jag använder fungerar om jag behöver göra en affär. Det hände tyvärr att jag missade affärer då alla mina innehav var borta under perioder. Det hände även att det var tekniska problem och omöjligt att logga in.

Jag hoppas att Nordea Investor förbättrar sin tjänst i framtiden.

Kunde de bara skaffa sig en ok plattform, någon bra billig fond, möjlighet att ta ut sitt sparande utan kostnader samt att deras tjänst fungerar utan problem hade de kunnat ta många kunder från deras konkurrenter. Men under tiden jag använt tjänsten har jag inte märkt någon uppdatering alls. Kanske är denna tjänst inget Nordea prioriterar men det känns ju också fel när de väl skaffade den till sina kunder.

Blir det bättre i framtiden alternativt att jag tröttnar på Avanza igen kan jag tänka mig komma tillbaka som kund. Fördelen med att äga svenska aktier är att jag kan flytta dessa gratis mellan banker utan kostnad. Avanza har en flyttkostnad om du inte säger upp ditt konto vid flytt så man ska se upp med detta om man vill flytta sina innehav. Säger du upp kontot hos Avanza vid flytt av svenska aktier är det gratis. Har du däremot utländska innehav hos Avanza blir det svindyrt att flytta ditt sparande (se deras prislista för mer information)  På denna punkt är Nordea bättre som tillåter att flytta gratis. Jag tycker inte om när man låser in sina kunder. En flytt tar mellan 1-3 veckor och just nu väntar jag att mina innehav ska komma över från Nordea till Avanza. Då courtaget blir dyrare hos Avanza framöver valde jag att ändra om lite i portföljen innan innehaven flyttas. Framöver måste jag skärpa mig för att få en bättre riskspridning. Det är inte kul om något innehav drar ner portföljens avkastning för mycket på sikt. Jag har iallafall minskat ner med 500 aktier i H&M, 200 SHB A idag. För pengarna har jag investerat mer i Lundbergföretagen. Närmare sagt 314 st aktier. Både H&M och Handelsbanken känns mer prisvärda än Lundbergföretagen idag men jag behöver som sagt jobba mer med min riskspridning.

Även om jag minskat ner mitt HM innehav är det fortsatt mitt största innehav och jag har stora förhoppningar att det kommer visa bättre resultat framöver. H&M fortsätter växa snabbt på Instagram och har nu 29.4 miljoner följare. Med tanke på hur populära de är där har jag svårt att se att inte försäljningen skulle följa med upp tids nog. Sen gäller även att marginalerna förbättras. Först då kan vi se en resa uppåt i H&M aktien. Det ska iallafall bli spännande att läsa rapporten nu den 29:e mars.

 Min nya portfölj ser ni på höger sida av bloggen.


Med det vill jag önska alla läsare en trevlig vecka :-)

måndag 18 mars 2019

Portföljen över 2 miljoner kronor!

Då var det äntligen dags att bocka av en ny milstolpe i sparandet. Idag passerade portföljen äntligen 2 miljoner kronor. I slutet av förra veckan köpte jag in ytterligare 100 st Handelsbanken A för 103.10 kr per st. Med det är alla mina sparpengar investerade på längre sikt och buffert saknas helt för tillfället. Jag kommer därför bygga upp en buffert kommande 2 månader och med blir det inget nytt inköp till portföljen under denna tid. Jag kommer dock återinvestera en del utdelningar som kommer in den närmaste tiden. Sedan bloggens start för 32 månader sedan har portföljen växt från 975 000 kr till nuvarande 2 miljoner. Även om jag haft det kämpigt med mitt största innehav H&M under en längre tid har portföljen vuxit med 32000 kr per månad i snitt. I princip alla investeringar jag gjort under denna tid har lyckats bra och det är jag otroligt tacksam för. Jag har även tagit någon mindre förlust men det är något man måste räkna med över tid. Viktigaste är att bolagen överlag i portföljen presterar och med det ökar även portföljens värde över tid. Nu framöver satsar jag på en mer koncentrerad portfölj i kombination med fonden Avanza Zero. Ni som följer min blogg vet att jag älskar större bolag samt indexfonder som är gratis. Större bolag har inte samma potential som mindre bolag men jag trivs bäst att investera på Stockholmsbörsens large cap lista och det är något jag kommer fortsätta göra. Att nå den 2:a miljonen känns fantastiskt och jag kommer fortsätta jobba hårt för att tids nog nå den 3:e miljonen. På längre sikt är målet fortsatt att kunna leva på utdelningen. För att lyckas med detta kommer jag fortsätta jobba hårt men även försöka hålla kostnaderna nere i vardagen.

 Min nya portfölj ser ni här nedan. I dagsläget är en del av min portfölj hos Avanza men större delen är hos Nordea. Jag tycker det fungerar bra med 2 nätmäklare då Nordea och Avanza är bra på olika sätt. 

Med det vill jag önska alla läsare fortsatt lycka till med ert sparande! :-)
Nordea Investor krånglar

Nu de senaste dagarna har Nordea Investor krånglat igen. Jag vill gärna använda Nordea som min nätmäklare men ibland tappar jag hoppet när det gäller deras tjänst Nordea Investor. För mig är det svårt att förstå hur en bank kan ha så mycket problem för jämnan. Tidigare har det hänt vid flera tillfällen att mitt innehav har vart helt borta och inte synts på min depå. Detta gör det svårt att göra några affärer när jag inte kan se mina innehav. Det har även hänt att det inte går att logga in pga tekniska problem. Förra veckan när jag åter gjorde en ny affär dök ett nytt problem upp. Denna gång har det dragits flera hundra kronor för mycket i courtage och detta gjorde att mitt konto blev övertrasserat. Efter att ha uppmärksammat problemet hos Nordea var jag tvungen att ringa deras kundtjänst. Då troligtvis fler människor än mig drabbats av problem var väntetiden att komma fram närmare 20 minuter. Pengarna som dragits för courtage kom inte heller tillbaka direkt utan detta fick man vänta på 1 dag.

Jag är tacksam att Nordea har en låg avgift för aktiehandel men samtidigt vill jag ha en tjänst som fungerar över tid. Det tar både tid och energi med dessa problem.

Tyvärr har jag inte vart helt nöjd med Avanza heller. Deras olika courtage nivåer är inget jag gillar då jag vid flera tillfällen betalat ocker priser när courtagenivån förr i tiden endast gick att ändra på 1 gång i månaden. Idag går den att ändra 1 gång per dag men jag föredrar ändå Nordeas prismodell som gör det möjligt till både mindre och större affärer samma dag.

Med detta kommer jag ge Nordea 1 chans till att fixa till deras tjänst annars kommer jag överväga att flytta mitt sparande någon annanstans. Frågan är bara vilken nätmäklare som är bäst för oss sparare över tid?


Använder ni Nordea Investor? Vad tycker ni om deras tjänst?

tisdag 12 mars 2019

Ökat i Lundbergföretagen

Idag tog jag beslutet att öka på mitt ägande i Lundbergföretagen. 410 aktier köptes in till portföljen för 283 kr st. Köpet finansierades genom att jag sålt av mina 600 Industrivärden C för 194 kr st.

Anledningen till affären grundar sig på att jag nyligen sålde av mitt innehav i Hufvudstaden. Då jag vid flertalet tillfället kunnat köra swingtrade i denna aktie och tjänat bra med pengar de senaste åren tror jag nu att möjligheterna kan vara borta för ett tag framöver. Tidigare har det vart bra att sälja av Hufvudstaden runt 150 kr för att sedan köpa tillbaka aktien när den kommit ner en bit. Nu kom ECB med ett duvaktig besked att räntan inte kommer höjas på länge. På det kom inflationen in lägre här i Sverige och med det kan vi få vänta bra länge på kommande räntehöjningar. Även om flera fastighetsbolag har gått som tåget under en längre tid kan dessa signaler givetvis fortsätta gynna fastighetsaktier den närmaste tiden. Med det har Hufvudstaden fortsatt upp till 156.70 kr per aktie sen jag sålde mitt innehav strax under 150 kr och jag tror risken finns att aktien håller sig högt värderad framöver.

Risken med swingtrade är just att aktierna man utnyttjar prisskillnaden i plötsligt drar iväg upp och aldrig återkommer till tidigare nivå man handlat dem på. Ett exempel sen tidigare år var när jag körde swingtrade i Volvo under flera år. Jag köpte in aktien på 80 kr och sålde på 100 kr. Det gick inte lång tid så kunde man göra om samma fina affär igen. Men i slutet av 2016 stack kursen iväg rejält och sen dess har det inte gått att köra samma strategi i aktien längre.

Jag vet inte hur Hufvudstaden kommer gå framöver men med lite otur kan den fortsätta upp precis som Volvo gjorde för många år sedan och i så fall försvinner mina chanser till lite kortsiktiga affärer i aktien. Jag valde därför att sälja av Industrivärden idag för att öka på min exponering mot Hufvudstaden genom Lundbergföretagen istället.

Lundbergföretagens största innehav är just Hufvudstaden och jag vill fortsatt vara ägare i Hufvudstaden även om jag inte äger Hufvudstaden som enskilt innehav längre. Genom Lundbergföretagen får jag även Hufvudstaden med substansrabatt. Skulle Hufvudstaden åter komma ner på köpvärda nivåer kan jag åter tänka mig ta in bolaget som enskilt innehav i portföljen. Men till dess får jag nöja mig att äga det via Lundbergföretaget. 

Med det har portföljen koncentrerats mer mot Lundbergföretagen. Så länge investmentbolaget inte handlas med premie kommer jag fortsätta stärka mitt ägande här. De nackdelarna jag ser idag med investmentbolaget är den låga direktavkastningen och en lite för hög värdering. Men det är som sagt bättre att köpa ett fantastiskt bolag till ett ok pris än att köpa ett ok bolag till ett fantastiskt pris. På längre sikt ser jag Lundbergföretagen som en bra grund i min portfölj.

Min nya portfölj ser ni på höger sida av bloggen.

Med det vill jag önska alla läsare en fortsatt trevlig vecka :-)

måndag 11 mars 2019

Sålt Nordea idag

Idag sålde jag av mina 500 aktier i Nordea för 82.67 kr st. Samtliga aktier köptes in för 1 vecka sedan för 80 kr st. Sedan dess har jag kört lite swingtrading inom aktien till idag och även det har gett lite extra avkastning. Tanken var att först behålla innehavet och ta utdelningen. Men just nu väljer jag att ta en snabb vinst i aktien. Det är dock inte omöjligt att jag hoppar in i aktien igen om priset av någon anledning skulle sjunka framöver. Men annars är Handelsbanken fortsatt mitt top pick i sektorn och genom dagens försäljning har jag lite likvider om något nytt intressant investerings case skulle dyka upp inom närtid. Vi får se hur pengarna placeras tids nog igen.

Uppdatering:

Pengarna från Nordea är återinvesterade i 400 st Handelsbanken A för 104.70 kr st. I och med denna investering har jag nu återköpt 5900 av de 6000 aktier jag sålde i Handelsbanken 2017. Nu i efterhand är jag nöjd med mitt beslut att sälja aktien på topp nivåer för att sedan köpa tillbaka den betydligt billigare. När utdelningarna trillar in nu under våren kommer de sista 100 aktierna köpas tillbaka. Efter det kommer det bli mer fokus på andra investeringar. Kommande år hoppas jag givetvis att Handelsbankens aktie ska ta fart igen. Med det håller jag tummarna att Handelsbanken ska prestera bra även i framtiden. 

Min nya portfölj ser ni på höger sida av bloggen.

Med det vill jag önska alla läsare en fortsatt trevlig vecka :-)

söndag 10 mars 2019

Skaffa dig en hållbar ekonomi

Genom att skaffa dig en hållbar ekonomi tar du makten över dina pengar. För att lyckas med detta krävs medvetna val, information och kunskap men framförallt en långsiktig plan för ett rikare framtida liv.

Har du svårt att hantera din ekonomi finns det flera så kallade experter som gärna hjälper dig mot betalning.

Det kan vara att lägga upp en budget, få koll på din pension, förstå hur risk och sparmål hör ihop, vad som är viktigt när du köper en bostad mm. 

Men precis som allt annat i livet är det bästa om du kan lära dig saker själv. Så fort du ska anlita någon annan att göra ditt jobb kostar det betydligt mer än om du skulle göra jobbet själv. 

Några exempel: Ett oljefilter och 5 liter olja kostar runt 600 kr till min bil. Jag byter olja och filter själv och detta är gjort på under 1 timme.

Ska jag lämna in bilen på Mekonomen kostar samma service minst 2000 kr. Visst är det bekvämt att lämna in bilen. Men för 1400 kr måste jag jobba en hel dag inom vården. Jag jobbar hellre 1 timme än hela dagen.

Exempel 2: Du väljer en aktivt förvaltat fond eftersom du varken har lust eller intresse att följa börsen men vill ändå ta del av börsens långsiktiga avkastning. Läs mitt inlägg om Avgifternas betydelse vid pensionssparande innan du väljer en fond med lite högra avgift. På sikt kommer du få betala ett högt pris för ditt pensionssparande. Detta märker du först av den dagen du ska ha ut din pension genom en lägre pension. 

Fler exempel: Egentligen kan man göra listan hur lång som helst hur du ska få mer makt över din egen ekonomi. Kan du strypa dina levnadskostnader och ändå leva ett bra liv har du kommit långt mot ett friare och rikare liv. För egen del har jag börjat märka bra resultat på förändringar familjen gjort under de senaste åren. Även om vi har 2 barn och min flickvän endast jobbat någon kort period under dessa år har vi lyckats bygga upp en god ekonomi. Eftersom jag jobbar som en Undersköterska har även dålig lön med usla löneökningar försämrat oddsen för en bättre ekonomi. Men det har gått bra ändå. Det är inte alltid de höga inkomsterna du blir rik av. Har du en hög lön och inte lyckas spara undan något kommer du ändå inte nå ekonomisk frihet med tiden. Möjligtvis fina prylar, bil hus mm.


Hur gör man för att lyckas med sitt sparande även om man har en låg grundlön?

Det finns tyvärr inga genvägar när det gäller sparande. Lösningen är inte att köpa en trisslott och hoppas på vinst. Har du ett dåligt betalt jobb gäller det att jobba mer och effektivare. Skaffa dig ett jobb till eller varför inte 2 extra jobb. Jobba helger istället för vardagar. Istället för att tänka på den låga lönen se till att du trivs på ditt jobb så att du orkar jobba mer. Jag brukar själv fundera vilket annat jobb man skulle orkar jobba 15 timmar på en dag och sen gå upp dagen efter och köra 15 timmar till. När jag jobbat som mest i perioder har det varit månader med 230 timmar på jobbet. Jag har vart trött i perioder men när jag vart slut har jag dragit ner på jobbet en period för att sedan kunna köra hårt igen. Förutom jobbet gäller det att hinna med träning, familj och några få vänner. Det gäller även att hinna följa börsen samt skriva något inlägg här på bloggen ibland. Ett annat bra tips är att bli nykterist. På helgerna är det bäst betalt att jobba.

Vad ska man spara in på för att nå en framtida ekonomist frihet?

Detta är givetvis upp till var och en. Själv försöker jag spara in på sådant som inte påverkar min livskvalitet negativt. Jag kanske är extrem i era ögon men det är en avvägning jag gjort för att tids nog inte behöva vara beroende av mitt jobb. Här nedan kommer några val jag gjort:

Boende: Köptes kontant 2014 genom försäljning av aktier. Bland annat 1490 H&M aktier såldes för 294 kr st och detta är något jag är tacksam för idag. Att slippa vara beroende av någon bank känns fantastiskt. En annan bra sak med att äga sitt boende är värdestegringen över tid. Räknar jag med värdestegringen sedan vi köpte vår bostad har vi fått bra betalt för att bo här. Det ska dock säga att vi köpte boendet i rätt tid. Idag och framöver räknar jag inte med samma prisuppgång även om det borde vara ett ok ställe att ha en del av sparande över tiden. Genom att inte ha lån slipper vi amorteringar och räntebetalningar. En stor utgift för många.

Mat:  Vi handlar mycket grönsaker efter säsong. Gärna frysta grönsaker då det oftast är billigast. Förutom detta handlar vi det som är på erbjudande och köper en hel del matvaror med kort hållbarhet. Även om maten har kort hållbarhet brukar det oftast gå bra att frysa in och ta fram tids nog och göra i ordning. Gällande blöjor köper vi billigare varianter och vi försöker även hålla nere och inte köpa för mycket godis till barnen. Visst får de lördagsgodis men vi vill inte vänja dem att äta godis varje dag. Förutom detta fixar vi alltid matlådor här hemma. Något vi sparat tusentals kronor på under åren. Genom att laga vår egen mat vet vi vad vi äter och slipper massa skräpmat. 

Kläder: Mina kläder slängs först när de är slitna. Det innebär att strumpor inte slängs innan det är hål i dem. Detsamma gäller t-shirts eller underkläder. Däremot köper vi ofta nya kläder till det största barnet här i familjen. Dessa kläder ärvs tids nog och de mindre barnet i familjen. Tror det är vanligt bland småbarnsföräldrar att man sparar in på sig själv men kostar på barnen desto mer.

Bil: Familjen har en Skoda Octavia Greenline från 2010. Denna bil är en fantastisk familjebil ur ett ekonomiskt perspektiv. Den drar 0.45 liter diesel per mil. Stor som en Volvo v70 och är billig både i inköp, skatt och försäkring. En annan fördel är att man kan reparera mycket själv och på så sätt slipper man vara beroende av bilverkstan i samma utsträckning som nyare bilar. För mig är det viktigaste att bilen tar mig från plats A till B på bästa och billigaste sätt. Eftersom bilen inte är så dyr i inköp kan de flesta spara ihop och köpa en sån här bil kontant. På så sätt slipper man låna pengar till en bil och med det slipper man avbetalningar och ränta. 

Alkohol/Tobak mm: Både jag och min sambo är nykterister och nyttjar inte tobaksprodukter. Bra för både plånboken och hälsan. Jag tycker även att mina barn ska slippa växa upp bland vuxna som dricker alldeles för mycket. 

Försäkringar/Facket: Vi har endast en trafikförsäkring till vår bil. Vi har båda valt att vara utan försäkringar och anledningen är enkel. Att vara försäkrad är för många en trygghet. Men denna trygghet kostar även mycket pengar över tid. Vi har även valt att stå utanför Kommunal och det av flera orsaker. Dels den ekonomiska aspekten då ett medlemskap kostar en ofantlig summa över en livstid. Men även hur medlemmarnas pengar har missbrukats genom åren med spritfester mm. De är de fattigaste som betalar dessa avgifter och höjdarna roffar åt sig. Pengar som sparas investeras istället. På sikt hoppas jag detta blir en bättre trygghet än försäkringar/facket. 

Barnförsäkringar: Även barnförsäkringar har vi avstått och det vet vi att många har invändningar mot. Men det värsta som kan hända är att våra barn blir allvarligt sjuka. Blir något av våra barn sjuka kan inte pengar hjälpa dem att bli friska igen. I ett sådant läge är endast pengar lite plåster på såren. Istället  har vi valt att spara barnbidraget i ett långsiktigt sparande. På så sätt kommer barnen ha en skaplig summa den dagen de närmar sig vuxenlivet. Det kan hjälpa dem med deras första bostad, körkort, en billigare bil mm. 

CSN lån: Ett fördelaktigt lån med låg ränta. Betydligt bättre än bolån. Har dock en administrativ avgift som tas ut varje år och även det blir pengar över tid. Lånet kan även skickas till kronofogden om du en dag får svårt att betala. Jag hade under en period lån här men valde att betala av hela lånet i en klumpsumma. I många ögon en dålig ide då många kan få bättre avkastning över börsen på längre sikt. Man ska dock inte glömma bort frihetskänslan att vara skuldfri och även den är värdefull. 

Friskvård: Jag har alltid tyckt om träning. När jag var yngre spelade jag både både fotboll och hockey. Även bordtennis var ett stort intresse. När jag blev lite äldre kom styrketräning in i bilden och de senaste 15 åren har jag styrketränat regelbundet. Förutom detta tycker jag att simning och konditionsträning är kul och jag varierar gärna träningen. Tidigare betalade jag några hundra i månaden att träna på gymmet. Idag betalar min arbetsgivare både gymmet och badhuset. På så sätt sparas någon tusenlapp per år inom denna kategori och givetvis är jag tacksam för det. 

Telefonräkning/Internet: Idag ringer både jag och mina flickvän gratis genom Vimla. Efter mycket jobb och slit har jag värvat 34 Vimla vänner till mig själv och 11 Vimla vänner till min flickvän. Vimla samt mina vänner har gett mig möjligheten till dessa besparingar samt möjlighet att skänka pengar till bättre behövande varje månad. Tack för det ni gör skillnad. Eftersom jag använder surfen från mitt mobil abonnemang här hemma kunde vi även säga upp vårt bredbands abonnemang hos Comhem. Förr i tiden var Comhem billiga men under senare år har priset höjts rejält och det var något jag tröttnade på till slut. Idag saknar jag varken Comhem eller räkningar från dem. Att vi båda ringer och surfar gratis är en fantastisk frihet. Då Comhems billigaste abonnemang idag kostar 299 kr samt vår telefonräkningen hade legat på minst 200 kr för oss båda kan vi räkna på att vi sparar ungefär 500 kr i månaden på att ringa/surfa gratis. Det motsvarar nästan 6000 kr per år. Pengar man kan göra något annat roligt för.

Semester: Vi har inte tagit några dyrare semesterresor genom åren. Jag själv trivs bra hemma och vi behöver nödvändigtvis inte åka på semester varje år. Semester är inget man måste åka för att må bra och jag tror många åker fast de inte har råd. De gånger vi åkt på semester har det blivit någon billigare resa. Har man inte så bra ställt kanske en semester vart annat år är ett bra mål?


Slutsats: När du tids nog lärt dig att spara undan en del av din lön kan du börja investera dessa på längre sikt. Har du inget intresse för börsen men ändå vill ta del av börsen avkastning över tid räcker en gratis indexfond långt. Vill du tids nog ta högre risker för chans till en högre avkastning kan läsa på om enskilda investeringar som kan vara ett annat alternativ till en indexfond. Vill du däremot ta lägre risk med ditt sparande kan du alltid amortera ner på dina lån. Att bli skuldfri är fantastiskt då du slipper vara beroende av banken och allt vad det innebär. Med det fortsätter familjen att jobba för en mer hållbar ekonomi. Tids nog är jag säker att vi når ekonomisk frihet. Det krävs bara tålamod och rätt beslut här i livet.

Hur gör ni för att lyckas med ert långsiktiga sparande?  

torsdag 7 mars 2019

Blev affärer för några hundra tusen kronor till idag

Då var det en ny dag på börsen och med det nya möjligheter.

 Igår valde jag att sälja 1000 st Hufvudstaden för 149,657356 SEK per aktie.

Förutom detta avyttrades 25 st Lundbergföretagen för 286.80 kr st.

Pengarna investerades till sist i 1500 st Handelsbanken A för 105 kr st.


Idag gick Hufvudstaden ner i pris samtidigt som Handelsbanken steg. Jag valde därför att sälja av 1500 st Handelsbanken A för 105.05 kr per aktie. 

In har åter 1000 Hufvudstaden köpts för 148.70 kr st.

Denna swingtrade gjorde att det blev en vinst på ca 1000 minus courtage. Jag hade någon krona liggande på kontot sen tidigare och med det kunde jag köpa in 30 st Lundbergföretagen till portföljen för 284.40 kr st.

Efter denna affär finns åter Hufvudstaden i portföljen samtidigt som jag fortsätter stärka mitt ägande i Lundbergföretagen. Planen är att fortsätta stärka mitt ägande i Lundbergföretagen framöver så länge inte bolaget handlas till premie.

Skulle det uppstå några nya möjligheter till korta swingtrades framöver kommer jag givetvis utnyttja dem. Givetvis kommer det uppdatering här på bloggen när några nya affärer görs.

Uppdatering: 

Senare under dagen blev det läge för en swingtrade igen. 1000 Hufvudstaden såldes igen för 149,316168 SEK st. 27 Lundbergföretagen såldes även för 284 kr st. In köptes 1500 Handelsbanken A för 104.75 kr st.  Med det blev det åter förändringar i portföljen och några kronor till i vinst. Nu blir det troligtvis lugnt med affärer resten av dagen.Min nya portfölj ser ni på höger sida av bloggen.Med det vill jag även önska alla läsare en trevlig Torsdag :-)


onsdag 6 mars 2019

Ändrat om lite i portföljen igen

Idag tog jag beslutet att åter ändra lite i portföljen. Ni som följer min blogg vet att jag kör swingtrade mellan mina innehav med jämna mellanrum och så skedde även idag.

För 6 dagar sedan såldes 1500 Handelsbanken A för 105.35 kr st. Istället köptes 1000 Hufvudstaden in för 148.80 kr st. Sedan min tidigare swingtrade blev det även lite pengar över och 30 st Lundbergföretagen köptes in för 282.60 kr st.

Idag valde jag att åter avyttra Hufvudstaden från portföljen. 1000 st aktier såldes för 149,657356 SEK per aktie.

Förutom detta avyttrades 25 st Lundbergföretagen för 286.80 kr st.

Pengarna investerades till sist i 1500 st Handelsbanken A för 105 kr st.

Med det stärker jag åter mitt ägande i Handelsbanken och är tacksam att få köpa tillbaka dessa aktier lite billigare. Förutom detta tar jag även hem en liten vinst i Hufvudstaden.

Som jag skrivit tidigare tycker jag att Hufvudstaden är ett fantastiskt bolag och det är inte helt omöjligt att bolaget åter hamnar i portföljen om aktiens pris skulle gå ner av någon anledning framöver. Annars är planen att främst öka i Lundbergföretagen nu när utdelningar trillar in. På så sätt kommer jag åter öka min exponering mot Hufvudstaden. 

Förutom detta har bloggen fortsatt skänka pengar även denna månad. Denna månad har Hjärt & Lungfonden fått 100 kr. Cancerfonden 50 kr och Hjärnfonden 50 kr.

Sedan bloggen började skänka pengar har 850 kr skänkts bort enligt följande:


                            Hjärt & Lungfonden          400 kr
                            Cancerfonden                    150 kr
                            Hjärnfonden                      150 kr
                            Läkare utan Gränser          100 kr
                            WWF                                  50 kr

                            Totalt:                                 850 kr
Med det kommer bloggen fortsätta skänka pengar till bättre behövande även i framtiden. Har ni tips om fler hjälporganisationer som behöver hjälp? Kommentera gärna. Eftersom jag skänker pengar via sms är det en fördel att  det går att skänka just via sms. Med det vill jag även tacka alla er som stödjer bloggen. Ni gör skillnad.

Med det vill jag även önska alla läsare en fortsatt trevlig vecka :-)

måndag 4 mars 2019

Har tagit in Nordea i portföljen

Idag kom beskedet att även Nordea misstänks för penningtvätt. Med det var aktien ner som mest runt 6 % under dagen men återhämtade sig tids nog. Just Nordea har inte tidigare lockat mig som investering. Men under dagen såg jag en bra möjlighet till lite swingtrade i aktien och det hela slutade ganska bra. Totalt köptes och såldes aktien i flera omgångar och det hela slutade med en vinst på drygt 1000 kr minus courtage. Nordeas aktiekurs stängde dock lite lägre än mitt sista köp. Omsättningen låg på 3.3 miljarder och jag kan tänka mig att jag inte var den enda som körde lite swingtrade idag. Nordea aktien har under en tid varit pressad och handlas nu under sitt eget kapital och en direktavkastning på nästan 9 %. Givetvis känns det inte alls bra att banken misstänkts för penningtvätt. Men i förhållande till Danske Banks misstänkta transaktioner på 2000 miljarder och Swedbanks 40 miljarder känns Nordeas misstänkta summa på 7 miljarder som småsummor. Med det är jag inte alls lika orolig att USA ska bötfälla banken med några större summor och därför vågade jag ta en position i banken idag. Jag ser det även positivt att Gardell nyligen  har gått in i bolaget och på lite sikt hoppas jag att aktien kan uppvärderas. Mitt köp i Nordea motsvarar drygt 2 % av portföljen och i dagsläget har jag inga planer att öka mer.

Nordea är ett komplement till min Handelsbanken investering som är mitt top pick i banksektorn. Tanken är att behålla innehavet och ta utdelningen om 25 dagar. Men skulle det visa sig att penningtvätten är mer omfattande än jag tror eller att det inte känns rätt med denna investering kommer jag sälja mitt lilla innehav i banken. Min nya portfölj ser ni på höger sida av bloggen.

Har ni köpt eller sålt Nordea de senaste dagarna?