torsdag 17 februari 2022

Hufvudstaden Bokslutskommuniké 2021

Idag rapporterade mitt största innehav Hufvudstaden för året 2021 och resultat ser ni nedan:

Nettoomsättningen från fastighetsförvaltningen var 1 783 mnkr (1 724), en ökning om 3 procent. Eliminering av koncerninterna hyresintäkter har skett med 153 mnkr (44), främst hänförligt till NK Retail.

Fastighetsförvaltningens bruttoresultat ökade med 2 procent och uppgick till 1 221 mnkr (1 194), vilket främst förklaras av högre hyresintäkter. Eliminering av koncerninterna hyresintäkter har skett med 153 mnkr (44). 

Årets resultat efter skatt uppgick till 2 955 mnkr (-1 462), motsvarande 14,61 kronor per aktie (-7,13). Ökningen förklaras av positiva orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet. 

Styrelsen förslår en höjning av utdelningen till 2,60 kronor per aktie (2,50). 

Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 48,8 mdkr (45,6), vilket ger ett substansvärde (EPRA NTA) om 188 kronor per aktie (173). Årets orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet var 2 579 mnkr (-2 930). 

Soliditeten uppgick till 61 procent (60), nettobelåningsgraden till 18 procent (19) och räntetäckningsgraden var 9,3 gånger (9,1).  Hyresvakansgraden vid periodens slut var 7,3 procent (8,2). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 5,9 procent (6,7). 


Händelser i verksamheten under fjärde kvartalet:

Bygglov har erhållits för projekt Johanna i Göteborg. Projektet startar i början av 2022 och kommer vid färdigställandet att inrymma cirka 32 000 kvm uthyrningsbar yta. 

För andra året i rad kommer Hufvudstaden på förstaplats i GRESB:s internationella hållbarhetsranking inom kategorin ”Kontor och handel” i Europa. 

I Femman i Göteborg har konsultbolaget Sitowise tecknat hyresavtal för cirka 1 500 kvm kontor. 

I det pågående projektet Vildmannen 7 i Bibliotekstan har Cirio Advokatbyrå tecknat hyresavtal om cirka 2 200 kvm kontor med inflyttning under 2023. 

I fastigheten Skären 9 i Bibliotekstan har varumärket Samsøe Samsøe och mobilitetsvarumärket Lynk & Co tecknat hyresavtal om sammanlagt cirka 300 kvm butik. 

MAX kommer att öppna en restaurang om cirka 550 kvm i fastigheten Kåkenhusen 40 på Kungsgatan i Stockholm.

Mina tankar gällande rapporten:

Efter att ha läst igenom rapporten samt sett Hufvudstadens presentation digitalt har jag kommit fram till följande:

Resultatet var något i underkant mot vad jag hade räknat med. Men samtidigt helt okej med tanke på omständigheterna gällande pandemin. Även utdelningen var i underkant vad jag hade räknat med. Jag hade gärna sett en något högre utdelning. Men efter att ha sett rapporten digitalt behövs det pengar vad jag förstår för kommande investeringar. Det är framförallt projektet Johanna i Göteborg som kostar mycket pengar. Detta projekt har precis börjat och kommer troligtvis vara färdigställt senast i början av 2026. Det kommer belasta resultatet i det korta perspektivet men bidra till ett bättre kassaflöde på längre sikt. Förövrigt är det imponerande att substansvärdet fortsätter öka och efter dagens nedgång i aktien är substansrabatten nu rekordhög. Hufvudstaden har även lyckats omförhandla sina hyror med en genomsnittlig höjning av ungefär 5 %. Här har man lyckats höja kontorshyrorna ganska rejält men butikslokaler drar ner totalen. 

Ser vi på längre sikt är jag fortsatt positiv till Hufvudstadens aktie. Den senaste tiden har Hufvudstaden lyckats hyra ut en stor del av alla sina kontor i Göteborg och jag tycker även Stockholm ser bra ut. Jag tror även att butikslokalerna kan se bättre ut framöver om vi slipper se framtida restriktioner. Så fort vi de införs restriktioner påverkar detta Hufvudstaden negativt. Men vi har även sett att det ser betydligt bättre ut när vi inte har restriktioner i samhället. 

Med det sagt valde jag idag att stärka mitt ägande i Hufvudstaden och dagens transaktioner ser ni här:


Som ni ser blev det lite kortsiktig handel i Hufvudstaden men även en liten minskning i Avanza Zero för att finansiera köpet i Hufvudstaden. Efter denna transaktion har jag nu en belåning på 7.6 % men den kommer minskas framöver genom kommande löner samt utdelning från Hufvudstaden inom kort. 

Med det sagt hoppas jag vi ser en bättre utveckling gällande Hufvudstadens aktie framöver. Jag tycker fortsatt att aktien är lågt värderad och min förhoppning är en uppvärdering framöver i och med att vi kan gå tillbaka och leva ett mer normalt liv igen. Min tro är att detta kommer gynna Hufvudstaden framöver.

Nuvarande portfölj ser ni på höger sida av bloggen.


Med det sagt vill jag önska alla läsare en fortsatt trevlig vecka :-)

fredag 11 februari 2022

Nuvarande portfölj och avkastning i år

 Då var det åter Fredag och helgen börjar strax. Sedan mitt senaste inlägg har jag återhämtat mig ganska bra från Covid-19 och är nu endast lite förkyld och fortsatt lite hosta. Men troligtvis är jag helt återhämtad nästa vecka och kommer då återgå till jobbet igen. Sedan mitt senaste inlägg har jag fortsatt stärka mitt ägande i Hufvudstaden och köpt ytterligare 300 stycken aktier till portföljen. När vi tittar på Hufvudstadens hemsida har vakanserna i Stockholm den senaste tiden gått ner från 15 objekt till 13 i skrivande stund. Samtidigt har ett nytt objekt kommit ut i Göteborg men i det stora hela tycker jag läget ser betydligt bättre ut nu än för några veckor sedan. Det känns verkligen som att Hufvudstaden är på rätt väg nu och det ska bli spännande med kommande rapport. Samtidigt anser jag att aktien fortsatt är lågt värderat och har därför ökat på mitt ägande den senaste tiden. Det lär visa sig tids nog om det var ett bra beslut.

Ser vi på portföljen som helhet ser ni nuvarande portfölj här under samt årets avkastning:


Genom att likviderade ungefär 80 % av portföljen den 28:e December förra året och sedan återköpa Hufvudstaden och Avanza Zero betydligt billigare några veckor senare har gjort att jag har en positiv utveckling detta år. Det kan jämföras med Omx30 som haft en negativ avkastning på drygt 5 % i år. Hade jag bara suttit still i båten skulle en nedgång på 5 % innebära att en portfölj på 4.3 miljoner kronor skulle tappat över 200 000 kr. Så här i efterhand är jag tacksam att jag valde att sälja av efter fjolårets tomterally. Min avkastning och inköpspriser stämmer dock inte helt just nu då pengarna lämnade portföljen under några veckor samt att jag kört lite kortsiktig handel i Hufvudstaden. Portföljen ska egentligen visa ett något bättre resultat. 

Men nu är 2022 i full fart och som vanligt är målet att överprestera index. Det lär visa sig hur det går med det nu framöver men som vanligt är min tanke att gå över mer till indexfonder om jag skulle underprestera märkbart.

Som vanligt kommer det uppdatering om någon ny affär görs och nuvarande portfölj ser ni på höger sida av bloggen.


Hur har er portfölj startat 2022?  

lördag 5 februari 2022

Anledningen att jag inte vaccinerat mig

Då detta inlägg skrivs är jag fortsatt sjuk i Covid-19 men febern är nu lägre och jag känner mig något piggare än för några dagar sedan. Jag håller helt enkelt på och återhämtar mig och om några dagar kommer jag åter vara frisk igen.

I mitt förra inlägg fick jag många omtänksamma kommentarer. Tack för det <3 Men givetvis var det även många som reagerade på att jag inte vaccinerat mig. Fick bland annat kommentarer som hur dum man kan vara som inte vaccinerat sig. Att det skulle vara obligatoriskt att vaccinera sig samt att inte vaccinera sig skulle vara skäl för uppsägning eftersom jag medvetet utsätter utsatta människor för risk för liv och hälsa.

Till och börja med om vi bortser vaccinering gör vi allt inom vård och omsorg för att inte sprida smitta. I våra gemensamma utrymmen använder vi både visir och munskydd och detsamma gäller hemma hos dem vi tar hand om. Är det en misstänkt eller konstaterad smitta tillkommer mer skyddsutrustning. Känner vi minsta symtom håller vi oss hemma. Vi går inte till jobbet om vi har några sjukdomssymtom utan stannar då hemma. Så att tro att vi vårdpersonal medvetet skulle utsätta andra människor för smitta är fel. 

När det gäller mig själv har jag troligvis tagit mer ansvar som ovvacinerad under denna pandemi än många som vaccinerat sig. När samhället öppnade upp har jag fortsatt hålla på reglerna gällande restriktionerna. Detta för att jag just jobbar i vården och har vårdat de som vart sjuka i Covid-19. Många vaccinerade har däremot gått tillbaka och levt ett mer normalt liv och därför har smittspridningen vart högre än den annars skulle varit om alla tagit sitt ansvar och höll i de restriktioner vi haft. Men när man vaccinerat sig kan man ju "leva normalt igen". 

Främsta anledningen att jag inte velat vaccinera mig är risken att drabbas av hjärtmuskelinflammation eller hjärtsäcksinflammation. Upp till 1 av 10 000 drabbas av detta och det är vanligare bland yngre män.

Även om det är en liten risk att drabbas av detta är det inget jag vill utsätta mig för.

Sen pratas det mycket om att det borde vara vaccinkrav hos personal inom vården. Bland annat har Landstinget Dalarna kommit med detta krav. Inom kommuner är detta inget krav än så länge och det är jag tacksam för. Jag förstår att många som läser min blogg är positiva till vaccin men det är inte all personal inom vården som är det. Skulle det införas ett vaccinkrav överallt inom vården skulle det bli svårare att få tag på personal. Under de snart 10 år jag jobbat inom vården har det alltid fattats personal. Varför är det så? Jo när man jobbar som Undersköterska ligger man på top 10 listan på de sämst betalda yrkena i Sverige. Det är höga sjukskrivningstal i yrket. Det är ett stressig och tungt arbete om man jämför med många andra yrken. Att det dessutom ökar risken att drabbas av Covid-19 på sin arbetsplats har inte gjort yrket mer attraktivt under denna pandemi. Det är ju betydligt lättare att jobba på ett kontor då man kan jobba hemmifrån och på så sätt minska sin risk att bli sjuk.

Själv har jag redan nu bestämt mig att jag kommer sluta jobba inom vården den dagen någon kommer försöka tvinga i mig vaccin. Så bra betalt har jag inte för att riskera min hälsa.


Med det sagt vill jag önska alla läsare en trevlig Lördag :-)

torsdag 3 februari 2022

Insjuknat i Covid-19

Då var det Torsdag och tyvärr har jag nu insjuknat i Covid-19. Jag har vart försiktig och klarat mig hela pandemin men just nu är jag sjuk. Jag ligger mest och vilar och har feber och fryser. Samtidigt är jag orolig att smitta min övriga familj. Som ovvacinerad är jag även lite mer orolig att drabbas hårdare då jag avstått de 3 sprutor som jag haft möjlighet att ta. Samtidigt har jag levt väldigt hälsosamt och är inte riktigt i riskgruppen eftersom jag är yngre än 40 år. Jag tror därför att jag kommer besegra detta virus och tids nog bli frisk igen. Men i det korta perspektivet känns det lite kämpigare en vanligt just nu.

Sedan mitt senaste inlägg har jag iallafall köpt ytterliggare 100 stycken aktier i Hufvudstaden och det gjordes för den kortsiktiga vinst som min senaste kortsiktiga handel resulterade i. 

Förövrigt tycker jag det ser ljusare ut än på länge för Hufvudstaden. Antalet lediga kontor i Götebort har den senaste tiden gått ner från 8 stycken till 3 i skrivande stund. Det har vart större lokaler som stått tomma ett bra tag. Nu tror jag inte alla dessa lokaler blivit uthyrda den senaste tiden men en del av dem finns inte till uthyrning längre. Jag tycker med det sagt att kontorsidan ser riktigt bra ut sen första gången under denna pandemi. När fler lokaler var till uthyrning stod aktien högre i pris än idag och det oroade mig. När läget nu ser bättre ut är ligger Hufvudstadens aktie lägre i pris. Om en vecka släpps även restriktionerna i Sverige och detta kommer gynna butikshsandeln överlag.  Med det sagt är jag positiv till Hufvudstadens aktie och ligger kvar med mina 25900 aktier och hoppas på en helt okej rapport. 

Förövrigt kommer bloggen ligga nere till jag mår bättre igen. Ta hand om er.

Mvh Slimis

tisdag 1 februari 2022

Köpt och sålt aktier för 7.6 miljoner idag

 Då var det Tisdag och nya möjligheter. Idag är Stockholmsbörsen upp medans mitt största innehav Hufvudstaden går något sämre. Jag valde idag att öka på mitt innehav i Hufvudstaden och därför fick Essity lämna portföljen iallafall i det korta perspektivet. Essity såldes idag med en liten vinst och kanske återkommer jag i aktien som jag fortsatt tycker är köpvärd på dagens nivåer. 

Dagens transaktioner ser ni här under:Som ni ser lyckades jag idag med lite kortsiktig handel i Hufvudstaden och belåningen sjönk någonstans runt 12000 kr idag. Dessa pengar investeras troligvis i Avanza Zero imorgon om inget annat intressant dyker upp. Efter dagens transaktion äger jag nu 25800 stycken aktier i Hufvudstaden och hoppas givetvis på en positiv utveckling även framöver.

Som vanligt kommer det uppdatering om någon ny affär görs. Nuvarande portfölj ser ni på höger sida av bloggen.


Med det sagt vill jag önska alla läsare en fortsatt trevlig vecka :-)