tisdag 27 oktober 2020

Månadens inköp

 Då var det åter den 27:e och med det kom en ny lön in på kontot idag. Då jag var sjuk en hel del förra månaden blev lönen sämre än väntat. Jag jobbade dock något extra pass och lönen blev runt 22 000 kr efter skatt. Troligtvis blir nästa månad lite bättre lönemässigt. Totalt 14 000 kr har iallafall överförts till mitt långsiktiga sparande.

Denna månad var tanken att amortera ner min belåning likt förra månaden. Men då Hufvudstadens aktie tappat så pass mycket de senaste dagarna valde jag idag att återköpa lite aktier jag tidigare sålde på en högre nivå. Förutom de 5000 aktierna i Hufvudstaden som jag sålde för 130 kr st sålde jag även av 1500 st aktier för 128 kr st.

Idag återköpte jag 500 st aktier och priset var 121.50 kr per aktie. Med det sagt har belåningen ökat lite i det korta perspektivet samtidigt som jag åter stärker mitt ägande i Hufvudstaden. 

Framöver har jag fortsatt bevakning om något nytt läge för swingtrading uppstår. Men annars är jag förhållandevis nöjd med hur portföljen ser ut för tillfälligt. 

Uppdatering: Idag 28 Oktober är börsen åter ner efter ökad oro för smittspridning. Ytterligare 400 Hufvudstaden har idag köpts in för 116.70 kr st. Efter dagens inköp är det tomt i kassan i det korta perspektivet och därför kommer inget mer köp göras inom närtid. Min nya portfölj kan ni se på höger sida av bloggen.

Som vanligt kommer det uppdatering här på bloggen om någon ny affär görs.

Med det sagt önskar jag alla läsare en fortsatt trevlig vecka :-)

onsdag 21 oktober 2020

Tagit in Hufvudstaden igen. Minskat i Handelsbanken

Sedan min senaste försäljning i Hufvudstaden har jag haft aktien på bevakning. Ni som följer min blogg kanske minns att jag sålde av mina 5000 aktier för 130 kr st för några veckor sedan. Anledningen var att jag ökade i Handelsbanken då jag tyckte aktien gick ner för mycket i pris i och med alla kontorsnedläggningar som sker just nu och framöver. Totalt köpte jag då in 8850 aktier i Handelsbanken och i snitt betalade jag strax under 79.30 kr per aktie.

Idag sjönk Handelsbanken under dagen men Hufvudstaden tappade mer ändå. Då Hufvudstaden är ett bolag jag gärna vill ha i portföljen på sikt passade jag därför på att idag köpa tillbaka 5000 aktier i bolaget idag. Denna gång var priset 124.20 kr per aktie. För att finansiera köpet fick jag släppa 8000 aktier i Handelsbanken och dessa såldes för 77.72 kr per aktie. Dvs med en förlust med ungefär 1.60 kr per aktie eller ca 12800 kr i jämförelse med när jag köpte in aktierna för ett tag sedan. Däremot har jag nu lyckats köpa tillbaka Hufvudstaden för 29000 kr billigare än när jag sålde dessa aktier nyligen.

Efter dagens affär har min riskspridning åter blivit bättre igen och med det är även en större del av min belåning tillbaka till 0.99 % i ränta. Skulle det åter bli ett bra läge att öka i Handelsbanken alternativt minska i Hufvudstaden kan det mycket väl bli en ny affär i närtid. Just nu tycker jag iallafall att båda bolagen är köpvärda på sikt om man kan tänka sig äga bolagen över tid. 

Uppdatering:

Idag 22:a Oktober stiger Hufvudstaden i pris samtidigt som Handelsbankens aktie tappar. Med det sagt väljer jag att åter sälja av 5000 Hufvudstaden. Priset idag var 124.82 kr per aktie. Istället återköps 8000 st Handelsbanken aktier. Priset idag är 76.92 kr per aktie. 

Uppdatering 2:

Idag 23:e Oktober stiger Hufvudstaden men Handelsbanken stiger mer. Med det sagt väljer jag att åter sälja av 8000 st Handelsbanken. Priset idag var 77.71 kr per aktie. Istället har 5000 st Hufvudstaden köpts in för 125.46 kr per aktie.

Kommer uppdatering om någon ny affär görs. 

Min nya portfölj ser ni på höger sida av bloggen.

Med det sagt vill jag önska alla läsare en fortsatt trevlig vecka :-)

   

Handelsbanken Q3 2020

 Idag rapporterade mitt största innehav Handelsbanken för sitt 3:e kvarter 2020 och resultatet såg ut enligt följande:

Sammanfattning kvartal 3 2020 (kvartal 2 2020)

Rörelseresultatet, justerat för valuta och jämförelsestörande poster, steg med 14%. Resultatet belastades med en avsättning till en omstruktureringsreserv på -1 470 mkr. Inklusive den posten minskade rörelseresultatet med 16% till 4 227 mkr (5 054).

Räntabiliteten på eget kapital, justerat för engångsposter, uppgick till 11,6%. Inklusive dessa uppgick räntabiliteten till 8,4% (10,2). 

Resultatet per aktie uppgick till 1,68 kr (2,00).

Intäkterna steg, justerat för valutakurseffekter, med 5%. Inklusive dessa steg intäkterna med 4% till 11 014 mkr (10 625). 

Kostnaderna sjönk, justerat för jämförelse-störande poster samt valuta, med 3%. Inklusive dessa ökade kostnaderna med 23% till -6 738 mkr (-5 474).

K/I-talet, justerat för engångsposter, sjönk till 47,7% (51,5). Inklusive dessa poster steg K/I-talet till 61,2% (51,5). 

Kreditförlustnivån uppgick till 0,00% (0,00). Förväntade kreditförluster i Steg 3 uppgick till -28 mkr (-11). 

Sammanfattning januari – september 2020 (2019) 

Rörelseresultatet, justerat för valuta och jämförelsestörande poster, var i stort oförändrat. Inklusive dessa minskade resultatet med 10% till 14 423 mkr (16 101).

Räntabiliteten på eget kapital, justerat för engångsposter, uppgick till 10,6% (12,6) och inklusive dessa till 9,7% (11,9). 

Resultatet per aktie minskade till 5,66 kr (6,43). 

Kärnprimärkapitalrelationen ökade till 19,4% (17,4). Den tidigare föreslagna utdelningen för 2019 är fortfarande avdragen i kapitalbasen. 

Kreditförlustnivån uppgick till 0,03% (0,05). 

Intäkterna, justerat för valuta, var i stort oförändrade. Inklusive valuta minskade de med 1% till 32 817 mkr (33 188). 

Den underliggande kostnadsökningen, justerat för valuta och jämförelsestörande poster, uppgick till 1,7%. Inklusive dessa steg kostnaderna med 9% till -17 718 mkr (-16 189).

 Justerat för engångsposter uppgick K/I-talet till 49,3% (48,5). Inklusive dessa uppgick K/I-talet till 54,0% (48,8). 

Handelsbanken har mer nöjda kunder än genomsnittet på samtliga hemmamarknader, både på privat- och företagsmarknad, enligt (SKI)/EPSI 2020.

Andra viktiga händelser

Handelsbanken ska undersöka möjligheterna att avyttra dotterbolaget Ecster.

5 Kontor stängdes under kvartal 3. De senaste 5 åren har Handelsbanken minskat ner från 475 till 376 kontor i Sverige. Handelsbanken uppger också att kvalificerad private banking rådgivning ska erbjudas till ett 20-tal städer mot fem städer idag.

Handelsbanken räknar med att den planerade minskningen av antalet kontor till cirka 200 kontor inte ger någon negativ intäktseffekt. 

 
Mina egna reflektioner gällande rapporten.


Handelsbanken lyckas hålla kreditförlusterna på en historiskt låg nivå. 

Vi kan även se att Handelsbanken lyckats vända utvecklingen och har nu en bättre kostnadskontroll än tidigare. 

Vi ser en fortsatt ökning av utlåning till allmänheten.

Högsta kvartalsnivån hittills i sparaffären med starka fondföden. För er som inte vet är Handelsbanken störst på detta bland våra svenska banker. Under 2020 har Handelsbanken haft ett nettoinflöde på 15.6 mdkr. Marknaden - 7,8 mdkr.

Handelsbankens kapitalförvaltning har växt varje år sedan 2010 och fondprovisioners andel av totala intäkter är nästan fördubblade på 8 år.

Stabil kapitalsituation med kärnprimärkapitalrelation 5,4 procentenheter över regulatoriskt minimum, med tidigare föreslagen utdelning för resultatet 2019 fortfarande avdragen från kapitalbasen.

Lägst andel “problemlån” av alla Europeiska jämförbara banker.

Lägst andel icke-säkerställd utlåning och stabil kreditportfölj över konjunkturcykler.

SKI 2020: Sveriges bästa bankapp. Bästa internetbanken bland jämförbara banker.  Bästa telefonbanken bland jämförbara banker. Högst kundnöjdhet bland privat och företagskunder jämfört med jämförbara banker (Nordea, SEB och Swedbank.)

Vill ni läsa rapporten mer ingående kan ni göra det här:

Handelsbanken framöver

Framöver räknar jag med att Handelsbanken fortsätter sin resa att bli en mer digital och lönsam bank. Jag räknar med att Handelsbanken stänger ner kontor på bästa möjliga sätt för att behålla sina nuvarande kunder. Jag tror de kommer kunna behålla den goda kundservice som banken idag erbjuder. Även om kundservicen kommer ske mer digitalt i framtiden. I och med dagens rapport ser vi att kostnaderna nu går i rätt riktigt och det är något jag räknar med kommer fortsätta i rätt riktning. Förutom detta har banken nu en större kassa än tidigare. Efter dagens rapport ligger det egna kapitalet på 84.59 kr per aktie. Det kan jämföras med 77.72 kr som Handelsbankens aktie  handlas till i skrivande stund. Aktien handlas just nu till under sitt eget kapital och senast detta hände var nog under finanskrisen om jag inte minns fel. Aktien är med det sagt historiskt billig i dagsläget och förr eller senare lär pengarna distribueras ut till oss ägare. Med det sagt tror jag vi kommer se bättre tider framöver och till våren hoppas jag på en utdelning från banken. Den senaste tiden har jag ökat på mitt ägande i Handelsbanken och med lite tålamod hoppas jag på en bra affär på sikt.


Hur ser ni läsare på dagens rapport från Handelsbanken?


måndag 19 oktober 2020

Blir nergraderad från PB kund hos Avanza

Då kom dagen då Avanza meddelar att jag inte längre uppfyller kraven för att vara Private Banking kund hos dem. 

Jag kan dock tycka att detta meddelas vid fel tidpunkt. Sedan portföljen toppade på drygt 3 miljoner kronor i början av året har portföljen vart ner som lägst runt 1.9 miljoner kr och just nu ligger det totala sparande på runt 2.7 miljoner kr. Tyvärr har Corona krisen slagit hårt mot min portfölj och trots att portföljen troligtvis kommer uppgå till 3 miljoner inom snar framtid väljer Avanza i detta skede att nedgradera mig. Tidigare har jag blivit nedgraderad från PRO kund och även den gången var det på marginalen till att jag uppfyllde kraven. 

Avanza är iallafall idag långt ifrån att erbjuda de bästa priserna och jag börjar tröttna på hur de behandlar en som kund. Det är ju trots allt deras kunder som gjort att de tjänat rejält med pengar den senaste tiden och för egen del har jag bidragit rejält med courtageintäkter över tid. 

Med det sagt har jag har skrivit ett klagomål till Avanza om deras beslut. Är jag inte nöjd med deras svar kommer jag överväga att flytta mitt sparande till någon annan aktör som uppskattar en mer som kund. 

Alternativen jag främst tänker på är Länsförsäkringar eller Nordea. Båda har en sämre plattform än Avanza men har överlag bättre pris på aktiehandel än Avanza. 

För er som inte vet flyttade jag mitt sparande från Avanza 2017 efter ett visst missnöje vid denna tidpunkt. Då placerade jag mina pengar hos Nordea. Tyvärr hade Nordea en del strul med sin plattform men kanske är detta löst nuförtiden? I övrigt tyckte jag Nordea var bra. I dagsläget erbjuder även Länsförsäkringar aktiehandel till ett attraktivt pris. Då jag idag har Länsförsäkringar som min huvudbank kan jag mycket väl tänka mig samla hela mitt sparande hos dem.

Vi får se hur jag gör med mitt sparande. Just nu ligger iallafall inte Avanza på topp när det gäller kundnöjdhet från min sida.

Är det någon läsare som använder Nordea eller Länsförsäkringar för sin aktiehandel? Hur tycker ni deras tjänst fungerar? 

onsdag 14 oktober 2020

Handelsbanken B handlas ner rejält idag

Idag fick mitt största innehav Handelsbanken en rekommendationshöjning. Det var BARCLAYS som höjer rekommendationen till övervikt från tidigare jämvikt.

Enligt analysen tolkar BARCLAYS förra månadens besked om kontorsnedstängningar i Sverige som en positiv stegvis förändring av koncernens filosofi, vilket signalerar en rörelse bort från ett stort kontorsnätverk. Vi ser utrymme för att sådant tänkande kan appliceras i andra regioner för att generera ytterligare kostnadsbesparingar"

Med det sagt öppnar både Handelsbanken A och Handelsbanken B upp kraftigt för dagen. 

Men runt strax efter kl 11 idag kommer beskedet från Söderberg & Partners sparekonom Joakim Bornold ser att det finns en gratislunch att hämta i Handelsbankens B-aktie, givet prisskillnaden mot A-aktien. Det säger han till Dagens industri.

Han tycker inte att det finns någon vettig förklaring till varför prisskillnaden just nu är så stor mellan den röststarka A-aktien och B-aktien. A-aktien står just nu i drygt 78 kronor, medan B-aktien handlas runt 95 kronor. Historiskt sett har A-aktien varit dyrare.

Bornold gissar att nybörjarmisstag bland sparare kan vara bakomliggande orsak. Rådet till de som nu sitter på B-aktier är att sälja dem och köpa A-aktier, så länge som mellanskillnaden överstiger courtaget.Det dröjer inte länge innan Handelsbanken B handlas ner från ca 95 kr till som lägst under 90 kr per aktie. I skrivande stund handlas Handelsbanken B till ett pris av 90.50 kr per aktie. Tittar vi på dagens handel i Handelsbankens B aktie kan vi se att Avanzas kunder köpt drygt 80 000 aktier för runt 91.72 kr st i snitt.  

Samtidigt kostar A aktien 78.40 kr i skrivande stund.

Med det sagt tycker jag det är intressant hur mycket Joakim Bornold kan påverka kursen i det korta perspektivet. För det 2:a funderar jag på vad alla sparare ser för tjusning att köpa den betydligt dyrare B aktien? 

För bara ett par år sedan var A aktien dyrare än B aktien och detta är något som kan hända igen. Det räcker att någon stor ägare dumpar sina B aktier och istället köper A aktier så är detta läge för en bra affär borta med vinden.

Om du idag äger Handelsbanken B är därför min rekommendation att sälja dessa aktier och istället köpa tillbaka A aktien billigare om du vill vara långsiktig ägare i Handelsbanken. Se bara till att inte courtaget äter upp vinsten. 

Jag har själv gjort denna goda affär vid flera tillfällen och tids nog har jag även lyckats köpa tillbaka Handelsbanken B billigare än A aktien. Det finns bra med pengar att tjäna på detta för den som är långsiktig i Handelsbanken. Men långt ifrån alla verkar utnyttja denna fantastiska möjlighet. 

Jag kan även rekommendera Aktiepappas inlägg som handlar om Handelsbanken A eller B


Är det någon läsare som äger Handelsbanken B? Hur kommer det sig att ni behåller eller köper mer när ni kan köpa Handelsbankens A aktie betydligt billigare?

tisdag 6 oktober 2020

Så lånar du mer pengar till 0 % ränta hos Avanza

Efter mitt senaste inlägg fick jag kommentarer att det endast går att få 50 000 kr i gratis kredit hos Avanza. Läser man på Avanzas villkor stämmer detta. Men i verkligheten går det att få mer i gratis kredit och detta var något jag utnyttjade under en längre tid.

Hur mycket kan man då få i gratis kredit och hur gör man för att få det?

Ärligt talat är jag osäker hur mycket gratis kredit Avanza kan erbjuda. Men för egen del lånade jag 170 000 kr till 0 % ränta under en längre tid och det gick bra. Ni kanske tänker att detta är rena välgörenheten från Avanzas sida till mig. Men så är inte fallet. Under förra året köpte och sålde jag aktier för runt 40 miljoner kronor. Det innebar att Avanza fick in 27000 kr i courtage intäkter från mig. Förutom detta fick de även in över 2000 kr i ränteintäkter eftersom jag inte låg på gratis nivån hela tiden. Man kan säga att Avanza tjänat en hel del pengar på mig när de gav mig 1 miljon kr i kredit. 

Men det är som sagt ingen självklarhet att Avanza ger ut en kredit till vem som helst. Även om du är kund hos Avanza tar de en kreditkontroll och kollar upp hur det sett ut de senaste åren. Även om jag inte haft något fast jobb de senaste åren har jag haft en väldigt bra årsinkomst och det är detta som är viktigt när Avanza gör en kreditbedömning. Givetvis är det även viktigt att inte haft problem med skulder osv sedan tidigare. Skulle jag däremot gå till någon storbank skulle jag troligtvis inte få något lån alls då de kräver en fast anställning. Avanza är på det sättet sjyssta och litar att de kommer få tillbaka sina pengar från mig. Men som säkerhet har jag min Avanza Zero fond samt mina aktieinnehav så det ska mycket till innan det blir någon kreditförlust för Avanzas del när det gäller min belåning.  

Hur gör du då för att få mer i gratis kredit?

I exemplet nedan förklarar jag på ett enkelt sätt hur du gör för att få som i mitt exempel 170 000 kr i gratis kredit. För att göra det hela lätt ligger hela min portfölj i Avanza Zero och mitt innehavs värde uppgår till 1.7 miljoner kronor.

Har du hela ditt innehav på 1 konto har du som sagt bara möjlighet att ha upp till 50 000 kr i gratis kredit.

Men för egen del skapade jag 4 olika konton och ansökte om belåning på samtliga konton.

Efter det lägger jag 500 000 kr i Avanza Zero på 3 olika konton. På det fjärde kontot lägger jag 200 000 kr i Avanza Zero.

På så sätt har jag 50 000 kr i gratis kredit på 3 konton och 20 000 kr i gratis kredit på mitt fjärde konto dvs 170 000 kr totalt.

För att lyckas få mer i gratiskredit krävs ett större sparande hos Avanza. Har du bara 500 000 kr i tillgångar kan du aldrig få mer än 50 000 kr i gratis kredit. Men har du som i detta fall 1.7 miljoner kronor i tex Avanza Zero kan du dela upp ditt sparande på flera konton för att på så sätt få mer i gratis kredit. 

Men för att kunna göra på detta sätt krävs att Avanza godkänner belåning av flera konton. Med det sagt räknar jag med att ha 170 000 kr i gratis kredit även i framtiden om jag vill ha det. Men just nu ligger jag med en högre belåningsgrad och utnyttjar inte min gratis kredit alls.

Finns det någon mer läsare som har haft mer än 50 000 kr i gratis kredit? Eller är det bara jag som i perioder nyttjat denna möjlighet till mer "gratis kredit" hos Avanza?

måndag 5 oktober 2020

Avanza Superlånet

I ett tidigare inlägg fick jag frågan om jag har min kredit hos Avanza och vad jag tycker om denna kredit. I inlägget nedan tänkte jag dela med min mina tankar gällande Avanzas Superlån.

Avanza Superlånet

För er som inte vet erbjuder Avanza sina kunder en värdepapperskredit. För att locka fler att använda denna kan man erbjudas en räntefri kredit upp till 50 000 kr per konto. 

För att kunna utnyttja de olika nivåerna hos Avanza ställs olika krav. Jag tänker här nedan berätta hur det fungerar på ett enkelt sätt för de som inte vet hur Avanzas kredit fungerar. I mitt exempel nedan äger jag endast Avanza Zero och summan på innehavet är 500 000 kr. När du ska belåna din portfölj är en fond en bra grund då det räcker med endast denna fond för att få belåna sig. Belånar du istället aktier måste du minst ha 3 olika aktier alternativt 2 olika aktier med 1 fond för att kunna utnyttja superlånet. Har du tex bara 1 eller 2 aktier i din portfölj och ingen fond uppfyller du inte kraven för belåning.  

Ett innehav i Avanza Zero på 500 000 kr ger det följande superränta om du är PB-kund hos Avanza:

50000 kr till 0% ränta.

125000 kr till 0.99% ränta

250000 kr till 1.97% ränta.

400000 kr till 3.87 % ränta.

Kommer du över någon nivå höjs räntan på hela ditt lån. Detta är värt att ha i åtanke om du tänkt belåna din portfölj. Går tex mitt Avanza Zero innehav ner till 490 000 kr  och jag sedan tidigare utnyttjar gratis krediten på 50000 kr blir lånets ränta nu 0.99 %. Detta är på hela ditt beloppet som du belånat och plötsligt är din gratiskredit borta. Ditt belåningsvärde har plötsligt gått ner och du är nu bara beviljad 49000 kr i gratis kredit. Blir det ett rejält börsfall och du har belånat portföljen för mycket kan det i värsta fall bli tvångsförsäljning om dina aktier förlorar för mycket av sitt värde och du inte kan skjuta till pengar.

Vad ska man tänka om man funderar på att belåna sin portfölj?

En belåning kan ge en hävstång både på upp och nersidan. Förra året lyckades jag få en liten överavkastning med hjälp av bland annat belåning. I år har min belåning gett mig motsatt effekt än så länge. Även om Avanza erbjuder en billig kredit bör du tänka på både för och nackdelar innan du belånar dig. 

För egen del har jag inga andra lån än min värdepapperskredit. Hade jag haft CSN lån eller bostadslån hade min risk ökat genom att belåna mig mer. Det som lockade med Avanzas Superlån var från början deras gratis kredit. Nu i efterhand tycker jag det varit en bra kredit då det möjliggjort en hel del swingtrading. Nackdelen är alla regler Avanza har med sina krediter. Har du otur kan de värdepapper du belånar plötsligt tappa i belåningsvärde alternativt försvinna helt. Du kan aldrig vara säker att Avanza kommer acceptera dina värdepapper som säkerhet i framtiden. Som ett exempel tog Avanza bort Swedbank från Superlånet i och med penningtvätt skandalerna. Samtidigt är det okej att Danske Bank har superränta. Jag är inte helt säker på vilka kriterier Avanza har för att en aktie ska få vara med i superlånet. Men räkna med att ditt värdepapper plötsligt kan förlora sin möjlighet att belånas och det kan då ge konsekvenser.

En annan nackdel med belåning är att du blir mer inlåst hos Avanza. Så länge du är skyldig dem pengar är det inte bara att flytta dina värdepapper någon annanstans om du av någon anledning vill flytta dina pengar. Har du även utländska innehav tar Avanza ut en rejäl flyttavgift på dessa innehav. 

Om du nu väljer att belåna dig så se till att ha en rejäl marginal på ditt lån. Tänk efter noga vid vilken räntenivå din belåning ska ligga på. Se även till att ha rejäl marginal för att inte blir överbelånad. De sista man vill göra är att sälja av sina innehav i en rejäl krasch. Det är ju då de bästa köpen kan göras. 

Hur har jag själv gjort med min belåning?

Jag har ansökt om superränta på flera olika ISK. På så sätt kunde jag utnyttja en gratis kredit på 50000 kr på flera konton. Men i dagsläget ligger jag på 0.99 % nivån på 2 konton och 1.97 % nivån på 2 konton. Dessa räntesatser gäller om du är PB-kund hos Avanza. Har du mindre pengar ligger räntan lite högre. Innan min försäljning av Hufvudstaden låg hela min belåning till 0.99 % men mina belåningsvärden blev som sagt sämre när min riskspridning blev sämre efter mitt senaste köp i Handelsbanken. På längre sikt ligger jag lite högt procentuellt sätt på min belåning. Men jag har bara detta lån och samtliga ränteutgifter detta år kommer kvittas mot min ISK skatt tids nog. 

Skulle jag rekommendera andra att belåna sin portfölj genom Avanza?

Om du är ny på aktiemarknaden och inte har koll på Avanzas villkor skulle jag inte rekommendera en belåning till att börja med. Det som ger bra resultat på börsen är regelbundet sparande över lång tid. När du tids nog fått en del erfarenhet från aktiehandel och börsen i övrigt kanske en belåning kan vara ett komplement till ditt sparande. Men precis som med andra lån kan det bli en hel del problem. Känner du minsta oro med en belåning är det nog bättre att avstå detta. För egen del har jag främst använt min belåning i denna Corona kris och i övrigt har jag endast använt den för lite swingtrading i perioder. En belåning av portföljen kan ge både bättre och sämre resultat och man bör vara medveten om risken med att belåna sig. Tids nog kommer jag en dag vara skuldfri igen men som läget är just nu väljer jag att ha en viss hävstång i min portfölj. Om det är rätt strategi lär visa sig tids nog. 


Är det någon läsare som använder belåning hos Avanza? Vad tycker ni om deras Superlån?

torsdag 1 oktober 2020

H&M Q3 2020

 Idag rapporterade mitt näst största innehav H&M för det tredje kvartalet. Men redan för ett par veckor sedan kom H&M med en omvänd vinstvarning och vinsten idag var därför väntad på runt 2 miljarder kronor för kvartalet.

Hur var resultatet då?

H&M redovisar ett rörelseresultat på 2.357 miljoner kronor för det tredje kvartalet. Analytiker hade räknat med ett resultat på i genomsnitt 2.056 miljoner kronor.

Bruttomarginalen blev 48.8 %, jämfört med förväntade 48.9 %.

Kostnaderna för prisnedsättningar i relation till omsättning ökade med ungefär en halv procentenhet jämfört med tredje kvartalet innan. Analytikerna trodde på en ökning på 0.6 procentenheter.

Kommande kvartal kommer spås kostnaderna för prisnedsättningar öka med cirka 1-1.5 procentenhet i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år. 

Inköpskostnaden var något negativ detta kvartal pga externa faktorer.

Under gångna kvartalet minskade försäljningen med 16 % i lokala valutor.

166 Butiker är fortsatt stängda och en stor del av koncernens butiker påverkas fortfarande av lokala restriktioner och begränsade öppettider.

För 2021 planerar H&M att ha en nettominskning av ungefär 250 butiker.

Australien blir en ny onlinemarknad och försäljningen där väntas börja under slutet av 2020.

H&Ms varulager fortsatte att öka som andel av omsättningen under de tredje kvartalet men detta är inte så konstigt då H&M hade 80 % av sina butiker stängda under en lång tid. 

Förövrigt är H&M nöjda med lagret och ser inte behov av några större korrigeringar.

På sikt räknar H&M att få ner lagret till mellan 12-14 % 

H&M accelererar sitt förändringsarbete ytterligare. Bland annat genom ökade digitala satsningar för att integrera online och fysiska butiker.

H&M:s investeringsprognos (capex) för 2020 är oförändrat ungefär 5 miljarder kronor. Under nästa år kommer troligtvis denna summa dubbleras till 10 miljarder likt 2019. 

En tråkig punkt i dagens rapport är en  sanktionsavgiften från tysk datamyndighet. H&M har reserverat 35 miljoner Euro.

 Vill ni läsa hela rapporten närmare kan ni göra det här:


Mina tankar gällande rapporten och bolaget framöver: 

Det är glädjande att H&M i detta kvartal slår analytikernas förväntningar. Efter att H&M haft ett rejält bakslag i förra rapporten har bolaget äntligen börjat prestera bättre igen. Som förväntat börjar försäljningen successivt förbättras i och med att H&Ms butiker åter öppnat upp. Bolaget lyckas nu sälja mer kläder till fullpris och det är inte "REA" lika ofta nuförtiden. Förutom detta har H&M lyckats bra med sina kollektioner. Framöver hoppas jag resterande butiker som nu är stängda öppnas upp igen. Förutom detta fortsätter H&M att växa bra på nätet. De förhandlar ner butikshyrorna och stänger olönsamma butiker. Något som kommer fortsätta i och med att allt blir mer digitalt. Min tro är att butikerna kommer ha mindre betydelse i framtiden. Istället kommer H&Ms e-handel ta mer av försäljningen och detta ser jag som positivt.

Även om H&M har en bra bit tillbaka till tidigare försäljningssiffror är jag nöjd med dagens rapport. Framöver är min tro att aktien kan fortsätta upp mot 200 kr igen och att försäljningen fortsätter förbättras kommande kvartal. I dagsläget håller jag hårt i mina aktier och räknar med en fin avkastning på lite längre sikt. 

Med det vill jag även säga grattis till alla H&M ägare en dag som denna. Äntligen är vi på rätt väg igen :-)


Hur ser ni läsare på dagens rapport från H&M?