onsdag 26 augusti 2020

Hufvudstaden halvårsrapport Januari-Juni 2020

 Här vid lunchtid kom mitt näst största innehav Hufvudstaden med sin halvårsrapport för 2020 och resultatet såg ut enligt nedan:

Nettoomsättningen från fastighetsförvaltningen minskade med 5,5 procent till 886 mnkr (938), vilket främst förklaras av tillfälliga hyresrabatter och ökade kundförluster för butiker och restauranger till följd av Covid-19.

 Fastighetsförvaltningens bruttoresultat uppgick till 626 mnkr (682). Minskningen om 8 procent förklaras främst av lägre hyresintäkter för butiker och restauranger till följd av Covid-19. 

Periodens resultat efter skatt uppgick till -1 082 mnkr (1 481), motsvarande -5,24 kronor per aktie (7,18). Minskningen förklaras främst av negativa orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet avseende fastigheter med en betydande andel butiker och restauranger. 

Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 46,2 mdkr (47,7 vid årsskiftet), vilket ger ett substansvärde (EPRA NTA) om 175 kronor per aktie (185 vid årsskiftet). Periodens orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet var -1 915 mnkr (1 292).

Soliditeten uppgick till 62 procent (62), nettobelåningsgraden till 18 procent (17) och räntetäckningsgraden var 9,3 gånger (11,3).

Hyresvakansgraden vid periodens slut var 8,7 procent (6,5). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 4,1 procent (2,9).


Viktiga händelser under andra kvartalet:

MQ MarQets flaggskeppsbutik flyttar in i gallerian Femman i Göteborg och Lidl Utökar befintlig butik med drygt 400 kvm.

Även Inkassoföretaget Axactor har tecknat hyresavtal om cirka 1 200 kvm kontor i fastigheten Femman, Göteborg.

Det franska modevarumärket Ba&Sh öppnar sin första fristående konceptbutik i Sverige i fastigheten Pumpstocken 10, Bibliotekstan.

Utbrottet av Covid-19 har påverkat samhället och Hufvudstadens verksamhet under kvartal 2. Fokus har varit dialog och förhandling för att på bästa affärsmässiga sätt stödja våra hyresgäster inom i första hand butik och restaurang, bland annat genom tillfälliga hyreslättnader.

Ett litet utdrag från rapporten:

Tittar vi närmare på resultatet så försämrades det främst av orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet. Totalt skrev Hufvudstaden ner sina fastighetsvärden med cirka 1 miljard i det andra kvartalet. Efter nedskrivningen ligger substansvärdet på 175 kr. Under perioden har 24 200 kvm omförhandlats till ett hyresvärde av 137 mnkr. Detta resulterade i hyreshöjningar om cirka 8 %. Det är framförallt kontorshyrorna som sticker ut positivt medans butikslokalerna är mer svårbedömda. Centrala kontor är iallafall fortsatt väldigt eftertraktade både i centrala Stockholm och Göteborg och vakanserna är fortsatt låga.

Annars fortsätter Hufvudstaden jobba med sina projekt. Just nu förstärks NK varuhusets position som ett varuhus i världsklass. I Biblioteksstan närmar sig ett om- och påbyggnadsprojekt sitt slutskede. Här kommer Advokatfirman Vinge hyra 75 % av ytan och resterande yta kommer öppna i egen regi genom Coworking-konceptet Cecil i början av 2021.

Rivningsarbetet fortsätter i byggnaden Vildmannen 7 inför nybyggnation.  

I slutet av 2019 erhölls en ny detaljplan för kvarteret Inom Vallgraven 12 i Göteborg. Ett utredningsarbete har inletts för ett omfattande om- och påbyggnadsprojekt. Den nya detaljplanen möjliggör tillkommande byggrätter om cirka 15 000 kvm bruttoarea. Befintliga lägenheter i kvarteret kommer ersättas med nya bostäder i fastigheten Inom Vallgraven 3:2. Projektering för att konvertera fastigheten pågår inför produktionsstart i höst. 

Förutom detta minskade vinsten i parkeringsverksamheten detta kvartal pga mindre kortids parkeringar.  Den genomsnittliga effektiva räntan på lån hos Hufvudstaden uppgick till 1,3 procent (1,2 vid årsskiftet)

Mina tankar gällande rapporten:

Efter att ha läst igenom rapporten hade jag väl hoppats på ett något bättre resultat än det redovisade. Men jag vet att den fysiska handeln påverkats extra negativt av Covid-19 och det gäller att se på lite längre sikt än ett par kvartal när det gäller en investering i Hufvudstaden. Min tro är att både attraktiva butikslokaler och kontor kommer vara eftertraktade även i framtiden. Jag ser även Hufvudstadens parkeringsverksamhet som bra på sikt. Det kommer alltid behövas parkeringar centralt i både Stockholm och Göteborg och denna typ av parkering tar Hufvudstaden bra betalt för. 

Aktien föll i och med att rapporten släpptes och jag passade därför på att öka mitt innehav med ytterligare 50 aktier. Dessa köptes in för 111.90 kr st. I skrivande stund har aktien tagit igen tappet och på längre sikt hoppas jag att aktien uppvärderas igen. Min tro är iallafall att vi tids nog kommer se en lägre substansrabatt än idag. Men som med investeringar överlag gäller det att ha tålamod. 

Det ska iallafall bli spännande att följa Hufvudstaden framöver. Med det behåller jag mitt nuvarande innehav och ser positivt på framtiden.

Uppdatering:

Idag 27:e Augusti kommer flera riktkursändringar gällande Hufvudstaden. I och med det tappar aktien ytterligare sedan gårdagen. Med det har jag idag åter stärkt mitt ägande. Ytterligare 250 st Hufvudstaden har köpts in till portföljen. Denna gång betalades 109.12 kr per aktie. 

Kommer uppdatering om någon ny affär görs.

Hur ser ni läsare på dagens rapport från Hufvudstaden?   
måndag 24 augusti 2020

Sagt upp mitt OKQ8 kreditkort

 Då kom dagen då jag nu säger upp mitt OKQ8 Visa kreditkort. Detta kort har jag haft sedan runt 20 år tillbaka och en gång i tiden var detta ett av de bästa kreditkorten som fanns på marknaden. Tyvärr har inte OKQ8 hängt med de andra kreditkorten på senare tid och i dag finns det flera kort som är betydligt förmånligare än OKQ8:s kort. De som gjort kortet sämre över tid är en lägre återbäring. Jag har ändå haft kvar kortet och använt det från och till och ibland tankar jag bilen hos OKQ8. 

Tyvärr tappade jag min plånbok här om dagen och fick då beställa hem flera nya kort samt beställa ett nytt körkort. Mot min förvåning visade det sig att OKQ8 nu infört en avgift på 100 kr om man nu tappar bort sitt kort.

 Ringde och frågade kundtjänst om denna avgift och eftersom de inte har någon årsavgift så tar de nu istället ut en avgift på borttappade kort. Tack och lov att inte alla kortutgivare tar ut denna avgift. I mitt fall hade det blivit ganska dyrt då jag använder både Preem, Shell och Komplett Mastercard.

 En nackdel med OKQ8 medlemskap är att de håller inne mina pengar eftersom jag är medlem. För i tiden var man tvungen att betala 250 kr för att vara medlem hos OK. I dagsläget finns det inget annat bensinbolag som tar betalt för att vara medlem hos dem. Genom att säga upp mitt medlemskap får jag ut de pengar de håller inne som är mina. Jag har betalt medlemsavgiften på 250 kr men det har även blivit en del återbäring och en del ränteinkomster under alla år. Jag tror det är drygt 500 kr som är låsta hos OKQ8 till ingen nytta i dagsläget.

Vill ni byta upp er och slippa avgift för borttappat kort hos OKQ8 kan ni enkelt gå ur deras klubb här:   

För er som använder kreditkort hos olika företag är mitt tips att alltid hålla er informerad om förändringar. Det är tråkiga pengar att förlora på usla avtal och det kan bli dyrt när vissa bolag försämrar villkoren.

I dagsläget rekommenderar jag istället Komplett Mastercard (Affiliatelänk) som jag anser är det bästa kortet på marknaden. Framförallt har de ingen avgift för borttappat kort. Men kortet är även gratis och har en imponerande återbäring (1-4%)

Använder ni läsare OKQ8:s Visakort i dagsläget? Hur ser ni på de försämrade villkoren som blivit över tid?  


 

tisdag 18 augusti 2020

Månadens inköp

Denna månad har jag valt att göra månadens investering lite tidigare än vanligt. Anledningen var främst att jag ville öka på mitt innehav i Hufvudstaden lite till innan rapporten som kommer den 26:e denna månad. Jag tycker även att mitt största innehav Handelsbanken är attraktivt värderat i dagsläget och därför valde jag att öka även här. Min förhoppning är att Hufvudstaden kan visa en något bättre rapport än marknaden räknar med och att vi tids nog kan se en liten uppvärdering i aktien igen. Gällande Handelsbanken har aktien gått svagt sedan början av 2017. Men på sikt tror jag Handelsbanken åter kommer vända och uppvärderas mot 100 kr igen. Ser vi på priset gällande Handelsbankens aktie så är aktien lågt värderad historiskt i dagsläget. Det är just när banker är lågt värderade jag anser de är köpvärda. Med det får vi snart se hur det ser ut för Hufvudstaden. Jag hoppas även att Handelsbanken kan visa lite bättre resultat framöver. 

Förra månaden innebar iallafall 236 timmar på jobbet och lönen ligger på ungefär 34 200 kr efter skatt. Det är min tredje bästa lön någonsin på en månad och kommande månads utbetalning kommer se betydligt sämre ut. Även om jag har ett låglönejobb lönar det sig att jobba hårt i kombination med mycket obekväm arbetstid. När de flesta vanliga människor är lediga på helger försöker jag istället jobba från morgon till kväll. Skulle jag däremot jobba 165 timmar som de flesta andra gör i kombination med varannan helg kan jag räkna på en lön på runt max 20 000 kr efter skatt. Med det sagt får man jobba hårt som låglönearbetare för att få en okej lön.

Denna månad har jag iallafall köpt in ytterligare 50 Hufvudstaden aktier till portföljen för 113 kr st. På det har även 50 Handelsbanken A köpts in för 86.30 kr per aktie. Med det fortsätter jag stärka mitt ägande i de bolag jag äger. Förutom detta kommer jag även amortera ner lite på min aktiebelåning denna månad. 

Här framöver blir det ledig ett par dagar och jag kommer njuta av det fina vädret :-) I höst blir det fortsatt jobba hårt för att nå kommande mål. En glädjande nyhet är att min sambo nu blivit erbjuden ett fast jobb. Efter att hon under många år endast jobbat deltid och ofta haft dåligt med jobb har hon äntligen blivit erbjuden en fast tjänst. Jag är otroligt glad för hennes skull och det innebär en trygghet att vi kommer ha 2 löner framöver. Även om vi båda jobbar i vården och lönen är låg blir ekonomin betydligt bättre när man har 2 inkomster. Om allt fungerar bra och hon trivs på sin nya arbetsplats är tanken att tids nog titta efter något hus i det område vi bor. I dagläget bor vi i en större bostadsrätt och jag trivs otroligt bra i den. I dagsläget delar mina barn rum. Men tids nog bli barnen större och med största sannolikhet vill de då ha ett varsitt rum. En nackdel är att husen är som dyrast i den del av kommunen vi bor. Men jag tycker det är värt att betala mer för att bo i ett bra kvarter och därför kommer vi bo kvar i det område vi bor just nu. Framförallt för barnens trygghet men man slipper även en massa problem som finns i vissa områden.   

Med det sagt kommer det fortsatt bli lite dåligt med tid för bloggen framöver. Men som alltid kommer en uppdatering om någon ny affär görs. Annars är tanken att komma med en uppdatering efter Hufvudstaden släppt sin rapport i slutet av månaden.

Min nya portfölj ser ni på höger sida av bloggen.

Med det vill jag önska alla läsare en fortsatt trevlig vecka :-)   

onsdag 12 augusti 2020

Telenor har fått lämnat portföljen igen

 Då var det 6 dagar sedan jag åter en gång tog in Telenor i portföljen. Tanken var att denna gång äga bolaget på längre sikt och inte endast köra kortsiktig handel i bolaget. Dock kom jag även på mig själv att min belåning blivit lite i högsta laget. Jag skulle som sagt gärna behålla dessa Telenor aktier men samtidigt blir räntan på aktiebelåningen för hög om man belånar sig för mycket. I dagsläget ligger jag en del belånad men på längre sikt är min tanke att en dag åter bli skuldfri. När detta kommer ske är inte hugget i sten. Så länge jag anser mina bolag för lågt värderade kommer ingen mer försäljning att ske iallafall. Mina 300 Telenor som köptes för 143.20 NOK per aktie såldes iallafall idag för 147.70 NOK per aktie. Med det vill jag åter tacka Telenor för en liten kortsiktig vinst. Skulle aktien av någon anledning gå ner några procent framöver är det mycket möjligt att jag plockar in aktien igen. Men just nu prioriterar jag en lägre belåningsgrad som även ger mig den näst lägsta Superräntan på 0.99 % hos Avanza. De ränteutgifter jag har kvittas tids nog  mot min ISK skatt.

Kommer som vanligt uppdatering om någon ny affär görs. 

Min nya portfölj ser ni på höger sida av bloggen. 

Med det vill jag önska alla läsare en fortsatt trevlig vecka :-) 


torsdag 6 augusti 2020

Tagit in Telenor i portföljen igen

Idag valde jag att ta in Telenor i portföljen igen. 

Jag har tidigare ägt Telenor vid flera tillfällen men det var främst i slutet av förra året och i början av detta år som jag körde en hel del swingtrading i aktien. 

Under ca 1 månads tid köpte och sålde jag Telenor aktier i omgångar och till slut hade jag omsatt ungefär 2.7 miljoner kr i aktien. Den totala vinsten summerades till 7719 kr efter courtage var betalt. Hade det inte vart för den höga växlingsavgiften vid handel i utlandet (0.25%) hade vinsten vart betydligt bättre. Men en liten vinst är iallafall bättre än ingen alls. Efter denna månad gick jag ur aktien men återkom i aktien när krisen var som värst. Jag köpte då åter in Telenor till portföljen men hade den inte så länge i portföljen innan jag åter tog en snabb vinst. Pengarna investerades just då i H&M som stod i drygt 120 kr. 

Under Corona krisen klarade sig Telenor bra till en början. De märkte inte av några speciella Corona effekter. Det var anledningen till att aktien klarade sig väldigt bra under rådande pandemi. Sedan dess har det kommit en rapport och en utdelning på 4.4 NOK per aktie har delats ut. 

När jag tittade närmare på den senaste rapporten tycker jag bolaget klarat sig ganska bra den senaste tiden om man jämför med många andra bolag. Men både rörelsemarginalen och rörelseresultatet var ner något. Bolaget spår vidare en låg ensiffrig procentuell nedgång i abonnemangs och trafikintäkterna under 2020 så detta blir troligtvis inget toppen år för Telenor.  Men inte heller något katastrofalt år. 

Jag valde iallafall att köpa in 300 aktier till portföljen. Aktierna köptes för 143.20 NOK per st. Vid min senaste försäljning sålde jag just 300 aktier för 153.35 NOK per st. Även om 4.4 NOK delats ut efter min försäljning har jag idag köpt tillbaka dessa 300 aktier drygt 1000 kr billigare än jag sålde dessa för den 1 April detta år. 

Denna gång kommer jag inte köra någon swingtrading i bolaget utan jag har köpt dessa aktier för att behålla på längre sikt. Som jag skrivit tidigare ser jag Telenor som ett välskött bolag och aktien ser jag som en stabil utdelare. 

Efter dagens transaktion har belåningen åter ökat lite igen. Men med den senaste tidens swingtrading har belåningen sjunkit en del. Med det kommer jag fortsätta jobba hårt med att få ner min belåning över tid. Just nu tycker jag det finns en del köpvärt på börsen och med det är det inte läge att minska belåningen just nu genom någon försäljning. Men skulle något av mina innehav tids nog bli övervärderade kan det mycket väl bli så att jag minskar i något innehav. Men som det ser ut idag ska samtliga mina aktier upp en bra bit för att jag ska vara intresserad att minska mitt ägande. Belåningen kommer främst minska genom kommande löneinkomster. 

Med det sagt hoppas jag att Telenor kan fortsätta prestera ok även i framtiden.  

Som vanligt kommer det uppdatering om någon ny affär görs.

Min nya portfölj ser ni på höger av bloggen.

Med det vill jag även önska alla läsare en fortsatt trevlig vecka :-)