lördag 20 februari 2021

Mitt liv under den tuffa finanskrisen och tiden efter

Mitt sparande i fonder började redan i slutet av 2007. På den tiden hade jag ingen kunskap om börsen men förstod redan i tidig ålder att det var viktigt att spara pengar för framtiden. Precis när mitt sparande hade startat slog finanskrisen till. Det var tuffa tider och jag jobbade då som tidningsbud på nätterna. 6 nätter i veckan resulterade i en lön på ungefär 10 000 kr efter skatt. Jag sparade just då 1000 kr i månaden i en blandfond hos AMF och det var knappast något lyxliv jag levde. Det var helt enkelt inte det lättaste att spara stora summor pengar när det var fattiga tider och dåligt med jobb. Bara hyra och el låg just då på nästan 3000 kr i månaden. Men så en dag separerade jag med den flickvän jag var ihop med just då. Det gjorde att jag helt plötsligt fick ett bättre liv. Då de flesta andra flyttar till större och finare boende gjorde jag istället det omvända. Jag sålde min 2:a som jag då ägde för 20 000 kr och flyttade istället in på en vindsvåning. Denna lägenhet låg på under 30m2 men hade en hyra på endast 900 kr i månaden inklusive el. Ja det var nog den billigaste lägenheten man kunde hyra i hela kommunen. Trots en låg lön kunde jag då höja min sparkvot varje månad. Jag fortsatte med mitt månadssparade men köpte även lite guld som på den tiden inte var så dyrt. Tids nog blev det tuffare tider som Tidningsbud. Med tiden prenumererade mindre folk på dagstidningen och det skulle sparas pengar. Plötsligt fick vi jobba betydligt hårdare för samma lön. Efter 4 år med detta jobb funderade jag helt enkelt om det fanns något bättre att göra av mitt liv. Det högsta jag nådde inom denna bransch var att jobba som nattchef över en sommar men mer än så blev det inte. Efter att läst Handelsprogrammet på gymnasiet och inte kommit på vad jag ville göra med mitt liv kom det istället som ett kall att jag skulle hjälpa människor istället. 

Jag satt helt enkelt igång och utbildade mig till Undersköterska även om jag aldrig jobbat inom vården tidigare. Detta var det bästa jag gjort i mitt liv. Jag började med denna utbildning i mitten av 2011 och var klar i slutet av 2012. 

Det första jag gjorde efter det var att börja jobba som Undersköterska här i Sverige. Efter 3 månader kunde jag söka legitimation att jobba som Undersköterska i Norge. Det krävs nämligen 3 månaders arbetslivserfarenhet från vården samt godkänt undersköterskeutbildning för att få legitimation som Helsefagarbeider i Norge. Efter ytterligare 3 månader hade jag äntligen min legitimation och sökte mig genast till Norge. Eftersom jag är duktig på det norska språket var det inga problem att få jobb i Norge. Har man bara en norsk legitimation och är lite framåt finns det bra jobbmöjligheter där. 

Efter det började jag jobba kortare perioder i Norge samtidigt som jag jobbade här i Sverige. Jag hamnade i Bergen som är Norges näst största stad. Jag hade aldrig varit där tidigare men för er som inte vet så regnar det 300 av 365 dagar. Var det inte regn på morgonen så blev det regn på eftermiddagen.

Som anställd i Norge betalade företaget mina resor hemifrån till Stockholm och vise versa . De betalade flygresa tur och retur och jag fick även bo gratis i en riktigt fin lägenhet i centrala Bergen. På det fick jag en lön som var rejält mycket bättre än här hemma i Sverige. Som mest tjänade jag 57000 svenska kronor minus skatt på en månad. 

I Norge jobbade jag bland annat på Bergens Universitetssjukhus. Till en början lärde jag upp mig att jobba med respiratorvård. Det tog inte lång tid innan jag även fick utbilda Sjuksköterskor på detta område. Är det något som gör dig eftertraktad i vården är det att lära dig respiratorvård. Denna typ av behandling är mer vanlig i Norge och erbjuds framförallt patienter med sjukdomen ALS. Denna typ av jobb är ganska krävande och det är långt ifrån alla som klarar av att jobba med det. Det är tex betydligt lättare att hålla på med allmän omvårdnad. Som ett exempel gäller det som personal att hålla sig lugn när en person med respirator får svårt att andas. Är du som personal orolig blir det även värre för patienten. Det gäller även att få luftvägarna fria så att det blir lättare att andas. En person med respirator man kan inte hosta som en frisk människa. Som personal inom respiratorvård får man istället framkalla en konstgjord hostning och suga upp slem med en sugkateter. Efter att ha jobbat med detta har jag förstått hur tacksam man ska vara för att man får vara frisk.   

Jag hann dock inte jobba så länge i Norge innan jag hittade min nuvarande flickvän här hemma i Sverige. På den tiden körde jag en gammal Ford Fiesta från 90-talet och kanske var det den fina bilen som lockade henne vid vårt första möte. Redan när vi träffades första gången visste jag att hon var den rätta. Det tog inte lång tid och vi fick vårt första barn 2014. Jag var efter det till Norge några gånger men med småbarn hemma är det inte kul att ligga borta. Sedan dess har jag valt att jobba hemma här i Sverige. Men tids nog kommer jag åka till Norge i perioder igen. 

När vi tids nog väntade barn var det slut med det billiga boende. Med barn i bilden kan man inte bo i en liten etta. Vid det här laget hade jag fått ihop en bra summa som jag investerat på börsen. Det var som sagt under första halvåret 2014. Jag ägde då nästa 1500 st H&M aktier och bolaget hade gått som tåget. Istället för att låna pengar till boendet som de flesta gör sålde jag istället av aktier och betalade hela boendet kontant. I samma veva betalade jag även av min CSN skuld. H&M stod då i nästan 300 kr per aktie och jag gjorde en av mina bästa affärer någonsin. Nu i efterhand var det ett bra beslut. H&M står nu lägre och vår bostadsrätt är upp runt 300 % sedan vi köpte den. Just 2014 var ett fantastiskt tillfälle att köpa bostadsrätt så här i efterhand. Just detta år var det ingen direkt bostadsbrist här i kommunen. Men 2015 kom det många invandrare till Sverige och även minusräntan blev en verklighet tids nog. 

Under alla år har jag trots låglönejobb, 1 lön i perioder och 2 st barn kunnat haft en bra sparkvot över tid. För många ses jag säkert som en snålbloggare. Men det finns inga genvägar för att bli rik här i livet. Ska du bli förmögen gäller det att ha högre inkomster än utgifter över tid. Precis som när du ska gå ner i vikt så lär du få i dig mindre kalorier än du gör av med. 

Det har helt enkelt vart hårt arbete över en lång tidsperiod samt en del goda affärer som gjort att jag har den förmögenhet jag har idag. Jag kan säga att det inte är en dans på rosor att spara ihop till några miljoner på sikt. Det har vart många helger och storhelger jag jobbat från morgon till kväll och knappt sett min familj. Under Coronapandemin jobbade jag som aldrig förr när mina kollegor låg hemma sjuka. När många i min närhet springer på krogen på helgerna hjälper jag istället människor. Jag visste redan för några år sedan att det skulle löna sig att hjälpa andra människor istället för att sitta på krogen. Att hålla sig nykter och jobba ger både en bättre hälsa och bättre ekonomi på sikt. Jag spelar heller aldrig om pengar och nyttjar ingen tobak. Den enes bröd är den andres död och jag ser ingen anledning att varken spela bort mina pengar eller förstöra min hälsa genom dåliga val här i livet.

Eftersom jag älskar livet är mitt mål att åtminstone bli 100 år gammal på sikt. Jag vill helt enkelt uppleva så mycket som möjligt under den korta tidsperiod jag är här på jorden. Genom ett långsiktigt sparande kommer jag tids nog kunna styra min tid och det kommer ge mig en ovärderlig frihet.

Men som sagt så får du inget gratis här i livet och det sparande jag fått ihop har inneburit många uppoffringar. De val du gör idag kommer påverka hur ditt liv blir i framtiden. För min del har jag valt bort det som inte är viktigt för mig och satsar istället på det som gör gott för framtiden. 

Med det sagt har jag idag ett bra sparande. Vi har ett fint boende. Jag har en fantastisk sambo och två fina barn. Min tro är att hårt jobb tids nog ger lycka och välstånd. 

Framöver kommer jag fortsätta jobba hårt för att bli ekonomiskt oberoende. I dagsläget vet jag inte riktigt vart denna gräns ligger. Men jag tror inte att ett sparande på 5 miljoner kr ligger allt för långt fram i tiden om livet går som planerat. Förhoppningsvis kan jag nå dit innan min 40 årsdag men vi får som sagt se hur det går.


Hur har ni läsare gjort för att lyckas med ert sparande över tid?

 

torsdag 18 februari 2021

Hufvudstaden Bokslutskommuniké 2020

Idag rapporterade mitt näst största innehav Hufvudstaden för 2020.

  • Nettoomsättningen från fastighetsförvaltningen minskade med 7 procent till 1 768 mnkr (1 896), vilket främst förklaras av tillfälliga hyresrabatter samt ökade hyres- och kundförluster för butiker och restauranger till följd av covid-19.

  • Fastighetsförvaltningens bruttoresultat uppgick till 1 237 mnkr (1 373). Minskningen om 10 procent förklaras främst av lägre hyresintäkter för butiker och restauranger.

  • Årets resultat efter skatt uppgick till -1 462 mnkr (3 146), motsvarande -7,13 kronor per aktie (15,25). Minskningen förklaras främst av negativa orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet avseende fastigheter med en betydande andel butiker och restauranger.

  • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,50 kronor per aktie (3,90). Sänkningen sker mot bakgrund av genomfört aktieåterköp, kommande investeringar och 2020 års lägre resultat.

  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 45,6 mdkr (47,7), vilket ger ett substansvärde (EPRA NTA) om 173 kronor per aktie (185). Årets orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet var -2 930 mnkr (2 727).

  • Soliditeten uppgick till 60 procent (62), nettobelåningsgraden till 19 procent (16) och räntetäckningsgraden var 9,1 gånger (11,4).

  • Hyresvakansgraden vid årets slut var 8,2 procent (5,0). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 6,7 procent (1,7).

Vill ni läsa hela rapporten kan ni göra det här:


Mina tankar gällande rapporten:

Tråkigt nog har pandemin slagit hårt mot Hufvudstadens resultat. Det är framförallt negativa orealiserade värden i fastighetsbeståndet som sänker resultatet för året. Annars innehåller även rapporten kostnader för uppstart av e-handel, Cecil coworking samt minskade parkeringsintäkter.  Pandemin har även gjort att Hufvudstadens hyresgäster har fått hyressänkningar och detta belastar resultatet i det korta perspektivet. Det har omförhandlats hyror under året och dessa har i snitt stigit 5 %. Positivt när det gäller kontor och negativt gällande butikslokaler. Hufvudstaden väljer även att sänka utdelningen efter 19 års höjning varje år. Men det är inte så dåligt som det ser ut med en utdelning på 2.5 kr per aktie. Hufvudstaden förklarar sänkningen med att man återköpt egna aktier för 500 miljoner kr dvs ca 4 miljoner egna aktier. Tar man med detta i beräkningen är det en högre utdelning till aktieägarna än om man jämför fjolårets utdelning på 3.9 kr per aktie. Återköp är inget Hufvudstaden gör varje år utan sker endast när läget är bra för det. Jag kan tycka det är en bra ide med återköp+ en lägre utdelning detta år. Hufvudstaden ser det som en bra affär att köpa tillbaka aktier när aktien handlas med en hög substansrabatt. Men marknaden gillar inte alls dagens rapport då aktien slutade ner och står i skrivande stund i 117 kr.

Tror man att pandemin någon gång går över kommer det gynna Hufvudstaden på sikt genom ökad försäljning och högre fastighetsvärden. Hufvudstadens ekonomi är fortsatt stark och jag ser fortsatt positivt på aktien på längre sikt. Innan pandemin besökte kunder både butiker och restauranger i en betydligt högre utsträckning än idag. En dag kommer pandemin att vara över och då är min tro att aktien också står betydligt högre i pris. Frågan är givetvis när allt ser bättre ut igen och vi återgår till ett mer normalt läge igen.

Jag är iallafall övertygad att ett köp idag kommer vara ett bra beslut om man har tålamod. Jag har därför minskat ner med ytterligare 1950 st H&M aktier som jag sålt för drygt 187 kr per st. Istället har jag köpt in ytterligare 3500 st aktier i Hufvudstaden för drygt 119 kr st. Det gör att jag idag äger 12000 st aktier i bolaget och är en av de 500 största ägarna i bolaget enligt 2019 års aktieägarstruktur.

Med det sagt ser jag fram emot den lilla utdelning som kommer inom kort. På sikt ser jag en pandemi som lugnar ner och vi återgår mot en mer normal vardag. Med det sagt hoppas jag på ljusare tider tids nog. Dagens rapport var ett tungt besked för oss aktieägare. Men när det gör som ondast gäller det att ha is i magen. Tror man på de bolag man äger kan det vara ett bra läge att öka på sitt ägande och det gjorde jag idag.  Det svider att öka i det korta perspektivet. Men jag tror som sagt det kommer vara ett bra beslut på längre sikt.

Min nya portfölj ser ni på höger sida av bloggen.

Hur ser ni läsare på dagens rapport från Hufvudstaden?

tisdag 16 februari 2021

Från 970 000 kr till 3.2 miljoner kr på 54 månader

När jag startade denna blogg i slutet av Augusti 2016 var min portfölj värd 970 000 kr. I skrivande stund uppgår värdet till drygt 3.2 miljoner kr. Det innebär att portföljen i snitt växt med ungefär 41300 kr varje månad sedan starten av bloggen. Det har givetvis vart perioder som vart tufft för portföljen. Framförallt 2020 då en stor del av portföljvärdet försvann på kort tid. Men istället för att sälja i panik ökade jag på mitt ägande så mycket jag kunde och hade ett rekordsparande på i snitt 26000 kr per månad under 2020. Det är när blod flyter på gatorna man ska köpa aktier och det gjorde jag under hela 2020. Som jag då skrev på bloggen brukar börsen återhämta sig ovanligt snabbt. Det gjorde 2020 till ett av det bästa tillfällena någonsin att köpa aktier. Men som vanligt säljer många i panik när det ser som sämst ut. Då gäller det att ha is i magen och gå emot marknaden.

Min nuvarande portfölj ser ni här under. Observera att alla inköpspriser inte stämmer pga min kortsiktiga handel i olika aktier.


 Efter att belåningen är betald ligger nu portföljvärdet på ungefär 3.2 miljoner kr. Den senaste tiden har jag minskat ner lite i H&M och ökat på lite till i Hufvudstaden. Det gör att Hufvudstaden nu är mitt näst största innehav efter Handelsbanken. Hufvudstaden är just nu ratad av marknaden. Det passar mig perfekt då jag kan köpa aktien till ett betydligt lägre pris än innan Corona pandemin. På sikt hoppas jag givetvis på en uppvärdering av aktien. Förövrigt har det blivit bra fart i H&M aktien och även Handelsbanken har fått sig en liten uppvärdering. På sikt är jag fortsatt positiv till samtliga mina innehav. Förutom detta har Avanza Zero uppvärderats rejält och det är kul att min fond presterat bra över tid.

Uppdatering: Idag 17:e Februari fortsätter Hufvudstaden ner och jag köper in ytterligare 500 st aktier till portföljen för 123.50 kr st. Med det finns det just nu dåligt med likvider så det blir ingen mer ökning i närtid. Imorgon kommer rapport och vi får se vad den visar.

Som vanligt kommer det uppdatering här på bloggen när någon ny affär görs.

Med det sagt önskar jag alla läsare fortsatt lycka till med era framtida mål :-)

Mvh Slimis

tisdag 9 februari 2021

Köpt och sålt aktier för 800 000 kr idag

 Då var det åter Tisdag och det innebär nya möjligheter. I dag är börsen ner överlag och samtliga mina innehav lyser rött. Hufvudstaden fortsatte ner idag och det kliade i fingrarna att öka på mitt innehav. För stunden tycker jag aktien sjunkit orimligt mycket den senaste tiden. Till slut valde jag iallafall att minska lite i mitt H&M innehav och sedan öka på lite mer i Hufvudstaden. H&M är en aktie jag tidigare kört lite kortsiktig handel i men detta år har jag legat lågt med affärer i aktien. 

Lite senare under dagen ångrade jag mig dock och sålde åter av Hufvudstaden för att istället köpa tillbaka de H&M aktier jag tidigare under dagen sålde. H&M aktien har återhämtat sig bra sedan botten och jag tror bolaget kan leverera bra siffror så fort alla deras butiker är öppna igen. När detta sker är givetvis svårt att säga i dagsläget. 

Dagens transaktioner ser ni iallafall här under:


Uppdatering: Idag 12 Februari fortsätter börsen sidledes. Jag säljer åter av 1200 st H&M aktier för 179.80 kr st. In köps istället 1500 st Hufvudstaden aktier för 125.10 kr st. Lite senare under dagen säljs åter 1500 st Hufvudstaden aktier för 125.06 kr per st. Istället återköps 1200 st H&M aktier för 179.10 kr st.

Uppdatering 2: Idag 15:e Februari är H&M upp samtidigt som Hufvudstaden sjunker något. 1200 st H&M aktier säljs åter en gång av för 180.67 kr st. Istället köps 1500 st Hufvudstaden in för 125.04 kr per aktie. Efter dagens transaktion är belåningen nu nere på 17.7 %.
 
Som vanligt kommer det uppdatering om någon ny affär görs. Min portfölj ser ni som vanligt på höger sida av bloggen.

Med det sagt vill jag önska alla läsare en fortsatt trevlig vecka :-)

fredag 5 februari 2021

Köpt och sålt aktier för 2.1 miljoner kr idag.

Då var det åter Fredag och med det nya möjligheter. Åter ursäkta tjatet om mina kortsiktiga affärer här. Men idag fortsatte fastighetsrelaterat ner på börsen och med det sagt är även Hufvudstadens aktie ner idag. I början av dagen passade på att köra en kortsiktig affär men sedan sjönk åter Hufvudstaden ner å pass mycket att jag valde att återköpa hela mitt tidigare innehav på 6500 st aktier. Denna gång några kronor billigare än jag sålde för ett tag sedan. 

Dagens transaktioner ser ni här under:


Med det sagt är jag åter ägare i Hufvudstaden och hoppas på bättre tider tids nog. Skulle det bli någon ny affär här framöver kommer det uppdatering som vanligt här på bloggen. Min nuvarande aktieportfölj ser ni på höger sida av bloggen.

Med det sagt vill jag önska alla läsare en trevlig helg :-)

torsdag 4 februari 2021

Köpt och sålt aktier för 3.9 miljoner idag

 Då var det åter Torsdag och det innebär nya möjligheter. Ursäkta om jag tjatar här på bloggen. Men idag gick jag åter in i Hufvudstaden igen. Sedan min senaste försäljning gick Hufvudstaden åter ner på en attraktiv nivå och med det sagt blev det även några kortsiktiga affärer idag. Dagens transaktioner ser ni här under:


 Efter dagens transaktioner ligger nu belåningen på 2 %. Sakta men säkert jobbar jag ner min belåning genom min swingtrading. Känns läget rätt kanske jag återkommer i Hufvudstaden. Annars vill jag åter en gång tacka Hufvudstaden för den fina avkastningen på kort sikt.

Som vanligt kommer uppdatering här på bloggen om någon ny affär görs.


Med det sagt vill jag önska alla läsare en trevlig Torsdag :-) 


onsdag 3 februari 2021

Mina tankar gällande Handelsbankens rapport

Idag rapporterade Handelsbanken sitt resultat för 2020. Då jag tyvärr jobbar både idag och kommande dagar tänkte jag denna gång endast dela mina tankar gällande rapporten.

Till och börja med blev kvartalets vinst bättre än förväntat och kom in på ca 5.7 miljarder kronor. Det kan främst förklaras genom lägre kreditförluster än väntat och lite bättre provisionsnetto. Räntenettot var lite sämre än marknaden hade räknat med. 

Handelsbanken har även lyckats bra med nyutlåning till bostadslån under året. Banken har fortsatt mest nöjda kunder bland storbankerna och fondinflödet är bra. Handelsbanken växer även bra inom Private Banking och har lägst andel problemlån av alla banker i Europa. Förutom detta fortsätter kostnaderna ner och min förhoppning är att Handelsbanken kan nå sin kostnadsbesparingsplan till 2022.  

Jag tycker med det sagt att mycket ser bra ut i Handelsbanken. 

Det jag däremot inte var lika nöjd med är kommunikationen gällande nerdragning av kontor här i Sverige. Om jag inte läste fel i rapporten går denna omställning väldigt långsamt och som aktieägare hade jag gärna sett att Handelsbanken sätter lite fart med sina förändringar. Banken väljer också att göra en avsättning till Oktogonen på 213 miljoner kronor. Jag ställer mig frågan om denna avsättning verkligen är befogad då banken underpresterat OMX30 rejält sedan 2017. När dessutom Carina Åkerström verkar väldigt negativ till någon extra utdelning till hösten så borde även avsättning till personalen dras in. Kan inte banken prestera bättre än snittet ska inte heller personalen ha någon guldkant på tillvaron. Jag trodde själv att avsättningen till Oktogonen var borta för evigt och efter dagens rapport funderar jag om bolaget verkligen är på rätt spår. Kommer avsättningar till Oktogonen fortgå om banken underpresterar Stockholmsbörsen framöver?

Nej överlag är jag inte nöjd med dagens rapport från Handelsbanken men jag är glad för den lilla utdelning som kommer här framöver. Jag kommer följa Handelsbankens utveckling noga framöver. Fortsätter banken betala ut till Oktogonen samtidigt som de underpresterar kommer jag tids nog sälja av mina aktier. Det är helt enkelt upp till bevis att Handelsbanken presterar och vill aktieägarnas bästa nu framöver.

Hur ser ni läsare på dagens rapport från Handelsbanken?

tisdag 2 februari 2021

Omsatt 34.5 miljoner kr i Hufvudstaden det senaste året. Vinst 215 336 kr

Då var det en ny Tisdag och med det nya möjligheter. Idag var det bra drag på Stockholmsbörsen och den steg till slut med 0.57 %. Men Hufvudstaden steg mer ändå och slutade med en uppgång på 1.94 % för dagen. Det var en bra dag för mig då Hufvudstaden svängde rejält under dagen. Totalt gjordes 5 st affärer i Hufvudstaden och dagens omsättning summeras till 3.3 miljoner kronor i aktien. Mina transaktioner för dagen kan ni se här under:
Det har däremot var betydligt fler affärer i Hufvudstaden om vi ser tillbaka 1 år i tiden. Här nedan ser ni resultatet av min handel i Hufvudstaden det senaste året:Efter dagens försäljning i Hufvudstaden har jag åter jobbat ner min portföljbelåning och den ligger just nu på 2.1 %. Jag vill även tacka Hufvudstaden för en riktigt fin avkastning den senaste tiden. Som jag skrivit tidigare hade jag gärna behållit Hufvudstaden på längre sikt. Men då min investering här görs med lånade pengar kör jag lite swing och daytrading när tillfälle ges. Känns läget rätt kanske jag återkommer i aktien. Annars vill jag önska Hufvudstaden lycka till framöver.

Som vanligt kommer uppdatering om någon ny affär görs här på bloggen. Annars ser jag fram emot Handelsbankens rapport som kommer imorgon bitti. Jag håller tummarna att rapporten kan överraska på uppsidan.

Med det sagt vill jag önska alla läsare en fortsatt trevlig vecka :-)