söndag 19 maj 2024

Åker till Norge på jobb

Om ca 4 veckor börjar ett nytt kapitel i mitt liv. Jag har nämligen fått jobb i Norge och kommer vara där drygt 2 månader i sommar. Jag har under 2 perioder tidigare vart i Norge och jobbat men det var nu 10 år sedan jag var där sist. När mina barn har varit små har jag prioriterat dem och jobbat här i Sverige framför en högre lön. Jag har dock vart sugen på jobb i Norge under en längre tid och valde nu att tacka ja till detta jobb som jag sökt.

För er som undrar kommer jag nu jobba för Norges näst största bemanningsföretag och det känns helt underbart. Jag har tidigare jobbat för Norges största bemanningsföretag men fick nu en väldigt bra kontakt med min nuvarande arbetsgivare.

Jag kommer få betald resa fram och tillbaka. Bo i ett helt nyrenoverat hus helt gratis under hela arbetsperioden och på det en sommar bonus som gör att jag höjer min grundlön med nästan 20 000 kr i månaden om vi jämför med min nuvarande lön här i Sverige. På det sökte jag jobb närma svenska gränsen och har 38 mil dit jag ska bo. Det ger en möjlighet att åka hem till Sverige en tur i sommar om jag får ledigt lite längre. Men annars är tanken att familjen ska komma dit och hälsa på då vi har gott om plats i huset där jag ska bo. Man kan kort och gott säga att man känner sig betydligt mer värdefull som vårdpersonal i Norge än i Sverige. Där är man en tillgång för samhället och folket värdesätter att det kommer utbildad personal och hjälper dem. Här i Sverige känns man allt mer som en kostnad för samhället och går det är jag säker på att man skulle bytas ut mot någon frivillig från gatan som kan tänka sig jobba med detta mot ingångslönen. Gärna med något anställningsstöd så man får ännu billigare arbetskraft. Sen kan man ju fundera varför ungdomar ska utbilda sig och jobba här i Sverige när hela yrket fått så sig så dåligt status att låga kostnader ska vara viktigare än utbildning.  

Det tråkiga för stunden är besparingarna och krisen här hemma i vården är som är värre än någonsin för stunden. Vad jag förstår saknas det personal i de flesta kommuner här i Sverige till denna sommar. Både personal och äldre människor drabbas hårt av detta och det skär i mitt hjärta att se hur de styrande hanterar situationen. Ett exempel på besparing inom kommun kan vara att en pensionär som känner sig ensam fått social samvaro 2 gånger om dagen 10 minuter varje besök. För att spara pengar har kommunen nu dragit in detta besök till 2 gånger om dagen 5 minuter varje besök. I min mening är denna typ av besparingar förnedrande både för personal och de äldre. Hur länge hinner man sitta och prata med någon när man har 5 minuter på sig och då ska man även klä av sig jacka, skor och hinna komma in och sätta sig innan samtalet kan börja. För egen del som jobbar som vikarie har de även dragit ner på arbetstiderna och efter 9 år hos min nuvarande arbetsgivare försökte de få mig och komma och jobba korta 4 timmarspass. Men det är något jag sa ifrån eftersom jag har ganska långt att åka till mitt jobb. Det kostar ju att ta sig till jobb och att jobba 4 timmar per dag ger inte heller mycket tid per månad. Det har gjort att jag ofrivilligt fått betydligt mindre jobb de senaste 3 månaderna och även gått ner rejält i lön pga att deltidsarbete blivit det nya normala i och med dessa nya besparingar. Givetvis känns det tråkigt hur hela situationen i vården har blivit över tid. Värt att säga är att dessa nerdragningar har pågått under samtliga 12 år jag jobbat med detta så det är inte är något nytt. Men nu ger man sig även på de äldre som verkligen är i behov av hjälp för att klara sin vardag och som personal blir det allt svårare att bara blunda för detta och tycka att allt är okej.

Ni får ursäkta för gnället men det känns ändå som det måste finnas en gräns hur mycket vi ska spara in på vården här i Sverige i alla fall enligt mig.    

Hursomhelst ska det i alla fall bli spännande att se hur det är att jobba i Norge nuförtiden. Enligt information ska det förutom högre lön även vara bättre arbetsförhållande och lugnare arbetsmiljö. 

Jobbar du själv som Undersköterska här i Sverige idag och vill jobba i Norge kan jag varmt rekommendera detta om du känner att det är okej att ligga borta på jobb under perioder. Det krävs dock
Autorisasjon som Helsefagarbeider och det kostar runt 2000 kr att söka och tar upp till 3 månader att få. Sen är det en fördel om man lär sig lite norska. Men det är lättare att lära sig än man tror och människor i Norge förstår även svenska väldigt bra så jag ser inte språket som något hinder för den som är orolig och kan svenska bra.

Troligtvis kommer det någon mer uppdatering under sommaren hur det är att jobba och bo i Norge och är ni själva intresserade att ta del av möjligheten att jobba i Norge kommer jag gärna med tips eller råd om det är något ni undrar över.

Kom ihåg att alla möjligheter finns om man bara vågar satsa på det man tror på här i livet. Det gäller dock att aldrig tappa hoppet även när det är lite mer kämpigt för stunden. Efter regn kommer tids nog solsken.


Med det sagt vill jag önska alla läsare en trevlig sommar :-)

onsdag 8 maj 2024

Hufvudstaden Q1 2024

Idag lämnade mitt största innehav Hufvudstaden sin rapport för första kvartalet 2024 och resultatet kom in enligt nedan:

Nettoomsättningen från fastighetsförvaltningen var 524 mnkr (503), en ökning om 4 procent. Inklusive koncerninterna hyresintäkter var fastighetsförvaltningens nettoomsättning 573 mnkr (551).

Fastighetsförvaltningens bruttoresultat ökade med 5 procent och uppgick till 346 mnkr (331). Inklusive koncerninterna hyresintäkter var fastighetsförvaltningens bruttoresultat 395 mnkr (379). 

Periodens resultat efter skatt uppgick till -396 mnkr (-499), motsvarande -1,96 kronor per aktie (-2,47). Det negativa resultatet förklaras av negativa orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet.

Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 46,2 mdkr (46,7 vid årsskiftet), vilket ger ett långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) om 180 kronor per aktie (185 vid årsskiftet). Periodens orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet var -759 mnkr (-906).

 Soliditeten uppgick till 58 procent (60), nettobelåningsgraden till 22 procent (20) och räntetäckningsgraden var 4,0 gånger (6,2). 

Hyresvakansgraden vid periodens slut var 9,2 procent (8,5). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 7,1 procent (5,4).

HÄNDELSER I VERKSAMHETEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 

I Kvarteret Johanna i Göteborg har hyresavtal tecknats för tre viktiga servicekoncept. Takrestaurangen kommer drivas av Stureplansgruppen och träningskonceptet av Nordic Wellness. Hufvudstaden kommer i egen regi driva kvarterets coworkinganläggning under konceptet Cecil. Inflyttning sker i början av 2026. 

I fastigheterna NK-huset och Fyran i Göteborg har ett par kontorshyresavtal tecknats i samband med utökning och nyuthyrning. Inflyttning sker senare under året och därmed är kontorslokalerna fullt uthyrda i båda fastigheterna. 

MR Cake har tecknat hyresavtal för etablering av ett café på gatuplanet i gallerian Femman i Göteborg. Yoga- och träningsvarumärket Lululemon har tecknat hyresavtal för den återstående vakanta butikslokalen i Vildmannen 7 i Bibliotekstan. Därmed är samtliga kontors- och butikslokaler uthyrda i den färdigställda fastigheten. 

I fastigheten Kvasten 6 i Bibliotekstan utökar Toteme den förhyrda butiksytan till cirka 350 kvm. I området omflyttar Byredo till fastigheten Rännilen 19 och utökar i samband med det butiksytan till cirka 150 kvm. 

I parkeringshuset NK Parkaden invigdes Hufvudstadens första snabbladdningsstation för elbilar. Stationen används inledningsvis av Taxi Stockholm. I parkeringshuset finns totalt 320 laddplatser.

Kommentar från VD Anders Nygren

Årets första kvartal har präglats av den svaga konjunkturen vi befinner oss i. Vakansgraden har ökat något och uthyrningsprocesserna tar längre tid, men glädjande nog har ett antal nya hyresavtal tecknats under perioden. Bland annat är kontorsytorna i fastigheterna Fyran i Nordstan och NK i Göteborg nu fullt uthyrda. I vårt pågående projekt Kvarteret Johanna i Göteborg har hyresavtal tecknats med starka servicekoncept som bidrar till det ökade intresset vi ser för kontoren i kvarteret. Inom detaljhandeln är det fortsatt utmanande men vi upplever att detaljhandelsaktörer och varumärken börjar se ljusare på framtiden. Störst intresse för butikslokaler har vi i Bibliotekstan i Stockholm där vi tecknat flera nya hyresavtal och vakansgraden är fortsatt låg.

Vill ni läsa hela rapporten kan ni göra det här:

Mina egna reflektioner gällande rapporten

Tittar vi närmare på rapporten ser vi att detta kvartal har inneburit mer reor på NK och sämre fullprisförsäljning och det har pressat marginalerna här. Kontorsmarknaden i centrala Stockholm och Göteborg är stabil men något avvaktande. Under kvartalet har man lyckats omförhandla till högre hyror här men hyran för butikslokalerna har istället sänkts något och denna utveckling har pågått under en längre tid. Det jag för stunden ser negativt på i rapporten är att resultatet kom in något under förväntningarna. Hyresvakanserna har gått upp något och substansvärdet på fastigheterna har minskat något. På det har då även soliditeten blivit något sämre och belåningen något högre. 

Det jag ser positivt är att det verkar gå bra med projektet Johanna. För den observante har även genomsnitträntan för lån på kortare sikt gått ner från 4.7 % till 4 % i skrivande stund och troligtvis fortsätter räntekostnaden sjunka mer under året. Som VD skriver är detaljhandeln hårt pressad för stunden men förhoppningsvis ser detta bättre ut framöver om räntesänkningarna fortsätter under året och folk får mer pengar i plånboken.  

Marknaden valde att handla ner aktien efter rapporten men aktien har ändå klättrat runt 5 % den senaste månaden. Så jag tycker den senaste tidens utveckling har vart helt okej sett till omständigheterna.

För stunden väljer jag att behålla mitt innehav och hoppas givetvis på en fortsatt återhämtning för aktien framöver. Hufvudstaden har inte vart en bra investering de senaste 5 åren om man köpt aktien till ett för högt pris. Men jag har likt tidigare år gått in i aktien när priset på aktien vart rejält pressat och det har alltid varit en bra affär för mig. Var nog 2013 eller 2014 jag köpte mina första aktier här och sen dess har jag ägt aktien från och till. På sikt tror jag aktien kan uppvärderas mer om inflationen fortsätter hålla sig låg och vi ser fortsatta räntesänkningar framöver. Om så sker lär det gynna fastighetsvärdena och på det kommer lägre räntekostnader som förmodligen innebär högre vinst på sikt.

Med det håller jag tummarna att Hufvudstaden fortsätter förbättra sitt resultat nu framöver.


Hur ser ni läsare på dagens rapport från Hufvudstaden?