tisdag 24 maj 2022

Köpt och sålt aktier för 8.2 miljoner kronor idag

Då var det Tisdag och nya möjligheter. Idag är börsen ner igen men mitt näst största innehav Lundbergföretagen slutade på plus. Lundbergs lämnade idag rapport och den tog väl emot av marknaden. Tittar vi lite närmare på rapporten fortsätter Fredrik Lundberg att stärka sitt ägande i flera bolag. Detta kvartal har det bland annat köpts aktier i Skanska, Hufvudstaden, Handelsbanken och Industrivärden. I skrivande stund handlas investmentbolaget fortsatt till en liten substansrabatt då nuvarande substansvärde ligger på ungefär 500 kronor per aktie.

Nu till dagens affärer. Som ni ser här under har jag idag kört lite kortsiktig handel i Lundbergföretagen. Jag har även valt att återköpa 700 stycken aktier i Essity. Detta då Essity aktien åter kommit ner på en attraktiv nivå igen. Ni som följt min blogg ett tag kanske kommer ihåg att jag sålde av mitt innehav efter att Essity kom med en rapport som var klart bättre än väntat och aktien steg rejält då. Sedan dess har aktien handlats ner och Lundbergföretagen som jag köpte för mina sålda Essity aktier har stigit i pris. Med dagens transaktion får jag åter en lite bättre riskspridning i portföljen. 

Dagens transaktioner ser ni här under:


Som ni ser valde jag även att öka på i Avanza Zero idag och på sikt är tanken att fortsätta öka på i fonden.

Om några dagar kommer lön in på kontot och tanken är att amortera ner på belåningen i kombination med ett litet köp i Avanza Zero. Förövrigt åkte Hennes &Mauritz aktien på rejält med stryk idag efter en rekommendationssänkning. Vi får hoppas att vi kan se bättre tider även här tids nog. 

Uppdatering: Den 25/5 säljs åter 2080 stycken aktier av i Lundbergföretagen för 496.26 kr per styck. Dessa återköps senare för 494.50 kr per styck. Förutom detta investeras även 10 000 kr i Avanza Zero.

Efter dagens transaktioner ser ni min nya portfölj på höger sida av bloggen. Som vanligt kommer det uppdatering om någon ny affär görs.

Med det sagt vill jag önska alla läsare en trevlig vecka :-)

onsdag 11 maj 2022

Utdelning H&M

 Idag kom mitt största innehav H&M med sin första utdelning på 3.25 kronor per aktie för i år. Om allt går som det ska kommer en utdelning till på 3.25 kr per aktie i slutet av året. H&M har även pratat om aktieåterköp men detta har jag inte hört något mer om men man kan ju även hoppas på detta inom kort.

Eftersom jag äger 20400 stycken aktier i H&M inkasserades en  utdelning på 66 300 kr idag. Det känns som en helt okej utdelning i det korta perspektivet men med en kursnedgång i H&M aktien på runt 32 % för i år känns det ändå som en klen tröst. För H&Ms del var det framförallt kriget i Ukraina som förstörde de kortsiktiga utsikterna. Men efter regn hoppas jag tids nog på solsken igen. 

Jag har idag återinvesterat en del av utdelningen men det blev även ett par kortsiktiga affärer som jag egentligen inte skulle göra. Just nu är fokus att öka på i Avanza Zero och jag kommer troligtvis öka på lite mer i fonden imorgon. Dagens transaktioner ser ni här under:


 Med det sagt vill jag iallafall tacka H&M för dagens utdelning.

Uppdatering: Sedan min senaste uppdatering har jag ökat på lite mer i Avanza Zero. Köpte 15 Netflix aktier för 168 dollar styck. Dessa såldes sedan för 180 dollar per styck.


Vad gör ni läsare med er H&M utdelning?

torsdag 5 maj 2022

Lite allmänt gällande börsoron

Just nu är det lite oroliga tider och då dyker ofta domedagsprofeter upp. Det är krig, skenande inflation, högre räntor och det blir troligtvis värre än vad du tror. Som långsiktig investerare gäller det dock att inte lägga alldeles för mycket vikt på det negativa som skrivs i media. 

Idag kunde jag tex läsa att Göran Persson påminner: "Den som är satt i skuld är inte fri" 

Göran Persson oroas av hög skuldsättning och ser likheter med 90-talets början - en period som kom att följas av ekonomisk kris, en havererad fastighetssektor och kraftigt fallande bostadspriser.

Ändå välkomnar den tidigare statsministern höjda räntor ifrån Riksbanken.

 

Jag ställer mig ofta frågan varför inte denna typ av kommentarer sägs när allt ser bra ut. För det är ju när allt ser som bäst ut det ofta blir sämre. Istället dyker denna typ av uttalanden upp när börsen gått ner en del och det spär på rädslan att ekonomin kommer bli ännu sämre framöver. Jag har själv gjort misstaget att sälja av i portföljen vid ett tillfälle pga oro tidigt i min spar resa. Men lärde mig sen att jag skulle fortsätta mitt månadssparande i ur och skur. Går börsen ner får jag mer aktier/fondandelar för min pengar och tids nog ser vi bättre tider igen och börsen återhämtar sig. Ska man lyckas på börsen över tid gäller det att ha is i magen, tålamod och fortsätta investera även när det ser som sämst ut. Det mer du kan spara tidigt i livet det mer kommer du få på köpet tids nog då portföljen växer bättre av sig själv tids nog.   

Jag valde ju själv att sälja av 80 % av portföljen den 28 December 2021. Det var inte många moln på himlen då och börsen hade precis haft ett tomterally. Alla var glada och jag såg inte heller Göran Persson varna för framtida kris och att han oroades av hög skuldsättning. När allt ser som bäst ut kan det vara läge att ta hem en vinst och det gjorde jag just då. Tanken var att ha pengarna till ett framtida husköp men utbudet var dåligt och vi hittade inget hus just då. Under året har jag gått in med dessa pengar på börsen igen och de mer börsen går ner de mer försöker jag öka min sparkvot. Jag vet att denna nedgång inte varar förevigt och det är just i sämre tider man kan köpa aktier billigt. Det är i sämre tider det visar sig hur många som verkligen är långsiktiga. Många ger upp och säljer av när det börjar visa rött på kontot. Man vill bara slippa se eländet och alla förluster. Att investera och sedan sälja av med förlust är ingen vinnande strategi på sikt. Väljer du att investera på börsen gäller det att du har tålamod. På kort sikt kan börsen gå ner rejält men på längre sikt har börsen gett en bättre avkastning än alla andra tillgångsslag.

Med det sagt kommer jag fortsätta investera så mycket jag kan de kommande månaderna. För stunden går det mesta in i Avanza Zero. Genom den fonden slipper jag courtageavgifter, får en bra riskspridning och slipper förvaltningsavgift. Troligtvis kommer vi fortsätta titta efter ett större boende den dagen kriget är slut och saker och ting har lugnat ner sig här ute i världen. Men för stunden jobbar jag hårt för att hålla uppe sparkvoten.

Vill ni ha tips för att öka sparkvoten och lyckas bättre över tid? Läsa gärna mina gamla inlägg på höger sida av bloggen.


Hur gör ni läsare för att lyckas med ert sparande över tid?Hufvudstaden Delårsrapport Jan-Mars 2022

 Idag rapporterade Hufvudstaden för sitt första kvartal 2022. Just för stunden äger jag endast Hufvudstaden via mitt innehav i Lundbergföretagen men jag har ägt bolaget till och från under många år.

Hur såg då resultatet ut för detta kvartal?

  • Nettoomsättningen från fastighetsförvaltningen ökade med 6 procent och var 449 mnkr (425). Inklusive koncerninterna hyresintäkter om 50 mnkr (34), främst hänförligt till NK Retail, var ökningen 9 procent.
  • Fastighetsförvaltningens bruttoresultat ökade med 1 procent och uppgick till 288 mnkr (284). Inklusive koncerninterna hyresintäkter om 50 mnkr (34) var ökningen 7 procent.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 380 mnkr (14), motsvarande 1,88 kronor per aktie (0,07). Ökningen förklaras av positiva orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet.
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 49,2 mdkr (48,8 vid årsskiftet), vilket ger ett långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) om 199 kronor per aktie (199 vid årsskiftet) efter betald utdelning om 2,60 kr per aktie. Periodens orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet var 227 mnkr (-236).
  • Soliditeten uppgick till 60 procent (59), nettobelåningsgraden till 19 procent (20) och räntetäckningsgraden var 7,6 gånger (8,6).
  • Hyresvakansgraden vid periodens slut var 9,7 procent (8,3). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 6,7 procent (7,3).

Händelser i verksamheten under första kvartalet 

I Femman i Göteborg har IT-bolaget Iver och Fastighetsägarna tecknat hyresavtal för cirka 2 750 kvm respektive 640 kvm kontor.

 Alektum Group har förlängt hyresavtal om cirka 5 500 kvm kontor i Femman och tecknat hyresavtal för drygt 300 kvm i fastigheten Hästhuvudet 13 i Stockholm.

Stadium Outlet kommer att öppna en butik om cirka 1 900 kvm på nedre plan i gallerian Femman. I Bibliotekstan kommer klockvarumärket Breitling öppna en flaggskeppsbutik om cirka 200 kvm i fastigheten Kvasten 9. 

I Birger Jarlspassagen i Bibliotekstan har Adam & Albin tillsammans med Josephine Sondlo öppnat cocktailbaren Nori Bar.

Closely har tecknat hyresavtal för cirka 180 kvm butik i fastigheten Kåkenhusen 40 på Kungsgatan i Stockholm.


Arbetet att färdiställa Vildmannen 7 fortsätter och där har Hyresavtal sedan tidigare tecknats med Cirio Advokatbyrå om cirka 2 200 kvm kontor. Intresset är stort för den återstående kontorsytan om cirka 700 kvm samt för fastighetens butikslokaler.

I Göteborg har projektering, lättrivning, grundförstärkning och andra förberedande arbeten pågått som en första del i det omfattande om- och påbyggnadsprojektet Johanna i kvarteret Inom Vallgraven 12. Den nya detaljplanen möjliggör tillkommande byggrätter om cirka 15 000 kvm bruttoarea. Bygglov för projektet erhölls i slutet av 2021 och ett samarbetsavtal har sedan tidigare tecknats med NCC som totalentreprenör. Projektet beräknas medföra att den uthyrningsbara ytan ökar med cirka 11 600 kvm. Färdigställandet bedöms till årsskiftet 2025/2026. 

I fastigheten Inom Vallgraven 3:2 pågår ombyggnad till bostäder samt större underhållsåtgärder. Projektet beräknas färdigställas i slutet av 2022. 

Den genomsnittliga räntebindningstiden var 2,3 år (2,2 vid årsskiftet), den genomsnittliga kapitalbindningstiden 2,6 år (2,6 vid årsskiftet) och den genomsnittliga effektiva räntan 1,4 procent (1,3 vid årsskiftet) inklusive och 1,3 procent (1,2 vid årsskiftet) exklusive kostnad för outnyttjade lånelöften.


Mina tankar gällande rapporten

Hufvudstaden visar åter ett stabilt resultat men som aktieägare hade jag hoppas på ett något bättre resultat. Hufvudstaden har otroligt fina fastigheter och substansrabatten är nu drygt 37 %. Hufvudstaden har en låg belåning men även de drabbas av högre räntor och i denna rapport har den genomsnittliga effektiva räntan ökat från 1.3 % till 1.4 %. När jag följt Hufvudstadens lediga lokaler har antalet lediga kontor gått ner ganska rejält i Stockholm de senaste året men ökat något i Göteborg den senaste tiden. 
Ser vi per den 31 mars 2022 var den totala hyresvakansen 9,7 procent (7,3 vid årsskiftet) och den totala ytvakansgraden var 14,7 procent (10,2 vid årsskiftet). I det korta perspektivet ser detta lite sämre ut gällande vakanser. 

På lite längre sikt ser jag positiv till Hufvudstadens satsningar gällande kvarteret Johanna samt Vildmannen 7. Hufvudstaden har även fortsatt väldigt nöjda kunder och ligger bra till gällande deras hållbarhetsarbete och även detta ser jag som positivt på längre sikt.

För stunden nöjer jag mig att äga bolaget via Lundbergföretagen och det finns 2 anledningar till det. Dels att jag vill ha bättre riskspridning men även att högre räntor oroar till viss del. På sikt tror jag att substansrabatten åter krymper och med det sagt kanske vi kan se en lite bättre avkastning på sikt. Jag tycker iallafall att Hufvudstaden aktie är attraktivt värderad och hade jag haft lite likvider över är skulle jag kunna tänkt köpt på mig lite aktier för drygt 124 kronor per styck. När fastighetsaktier var populära i början av 2020 handlades Hufvudstaden till drygt 200 kr och en substanspremie. Men sen fick vi en pandemi och det har påverkat verksamheten sen dess.


Med det sagt vill jag önska alla läsare en trevlig Torsdag kväll :-)
 


onsdag 4 maj 2022

Avanza höjer räntorna för värdepapperskrediten

Idag kommunicerade Avanza att de kommer höja räntorna för deras värdepapperskredit. 


Nya priset för värdepapperskrediten Gäller från och med torsdagen den 12 maj 2022 dvs om 8 dagar.


Rabattnivå 1 är fortsatt 0 %

Rabattnivå 2 höjs från 0.99 % till 1.19 %

Rabattnivå 3 höjs från 1.99 % till 2.17 %

Ordinarie ränta Bas höjs från 5.94 % till 6.10 %

Ordinarie ränta PB höjs från 4 % till 4.07 %

Ordinarie ränta PRO höjs från 3.35 till 3.40 %


Med det sagt följer Avanza de andra bankerna och höjer nu sina räntor. Frågan är dock hur länge Avanza kommer erbjuda sin 0 % ränta om räntorna fortsätter upp från denna nivå. Jag tycker inte man ska vara helt säker på att denna låga ränta kommer bestå då pengar börjar kosta betydligt mer än för bara några månader sedan. För den delen hade jag inte heller räknat med denna räntehöjning från Avanzas sida och det är inte kul när banker höjer sina räntor för oss kunder. 

Förövrigt börjar dessa räntehöjningar även slå hårt mot fastighetssektorn överlag. Jag ser att SBB är ner runt 57 % i år men mer defensiva fastighetsbolag likt Hufvudstaden är endast ner runt 9 %. Mitt näst största innehav Lundbergföretagen är ner runt 11.5 % och har klarat sig ganska bra sett till mycket annat på börsen i år. H&M är däremot ner 30 % i år och även om jag sålde av H&M förra året och lyckades köpa tillbaka dessa aktier billigare i år ligger jag rejält minus här än så länge. På sikt hoppas jag givetvis på en bättre utveckling för H&M.

Framöver blir det iallfall att ha i åtanke att Avanza kan fortsätta höja sina räntor för oss kunder och då kommer det kosta mer. 


måndag 2 maj 2022

Teknisk fel hos Avanza. Väntat i 5 dagar på lösning.

Redan i Onsdags förra veckan började Avanzas tjänst "flytt av värdepapper" att krångla. Eftersom jag har en belåning kopplad till mina olika konton händer det att jag flyttar innehav mellan konton för att på så sätt få den bästa låneräntan. Efter den senaste tidens fall på börsen letade sig räntan upp till 1.97 % på mitt största konto. För att åter få 0.99 % ränta var tanken att flytta över lite Avanza Zero för att åter få bättre räntevillkor igen. Mot min förvåning dök följande felmeddelande upp när jag försökte flytta mina värdepapper:


Förutom detta misslyckas även överföring av pengar mellan konton av någon anledning. Jag tänkte att detta snart kanske ordnar sig. Men det drog ut på tiden och i Torsdags fick jag till svar att jag kunde maila om detta så kunde mitt innehav flyttas manuellt av Avanzas personal. Detta mail skickades in då och än idag har Avanza varken fixat detta problem eller flyttat mina värdepapper manuellt. Jag har tidigare haft problem att lägga ordar hos Avanza ett par gånger och fick då en liten kompensation för det. Men detta var ett ny typ av problem som jag inte upplevt tidigare. Man kan ju fundera varför det ska ta så långt tid att åtgärda detta problem och samtidigt fundera på hur många medarbetare som jobbar med kundservice hos Avanza när det tar flera dagar att få svar på ett mail. Hursomhelst så gör detta att jag måste betala en högre ränta till Avanza än jag egentligen borde göra. 

Troligtvis kommer jag skicka in en reklamation att jag vill ha kompensation eftersom jag förlorar pengar för varje dag deras tjänst inte fungerar som den ska. 

När saker som detta sker blir jag påmind om våra storbankers problem över tid och funderar samtidigt om denna typ av problem kommer bli en vardag hos Avanza när de nu växer sig större.  

Med det sagt hoppas jag att Avanzas tar tag i detta problem och fixar det inom kort. 


Är det någon mer läsare som upplevt tekniska problem hos den bank ni använder?


fredag 22 april 2022

Minskat Essity. Ökat Lundbergföretagen samt tagit in Netflix i portföljen

 Det var ett tag sedan jag uppdaterade här på bloggen. Tyvärr har jag haft en del problem på jobbet så jag har inte mått helt bra den senaste tiden. Men efter regn kommer solsken och jag börjar må bättre igen.

Idag kom iallafall Essity med sin kvartalsrapport. Det var tänkt att rapporten skulle publiceras nästa vecka men av någon anledning släpptes den idag istället. För er som följer bloggen köpte jag in 500 stycken aktier efter utdelningen på 7 kr per aktie hade avskiljts. I senaste rapporten såg det mesta mörk ut för Essity och det sågs ingen bättring i närtid. Det gjorde att jag kunde köpa in dessa 500 aktier för drygt 212 kr om jag inte minns fel. Så här i efterhand blev det en riktigt bra affär på kort sikt då dessa såldes enligt nedanstående transaktion idag:


Efter dagens Essity rapport ser allt lite bättre ut framöver och jag kommer fortsatt behålla 200 aktier i bolaget.

 Sedan min senaste transaktion har jag även gjort en liknande swingtrade som jag gjorde i senaste inlägget på runt 4.8 miljoner i omsättning. Det resulterade i att jag ökade på med 50 stycken aktier i H&M.

De senaste 2 dagarna har jag även vart in i Netflix aktien som hade sin värsta nedgångsdag någonsin? Aktie tappade över 35 % och så här i efterhand har Bill Ackman sålt hela sitt innehav med en svindlande förlust på runt 400 miljoner dollar och detta på 3 månaders ägande. Rapporten var verkligen dålig om vi jämför med förväntningarna och just tillväxtaktier med höga värderingar drabbas extra hårt när en rapport blir betydligt sämre än väntat.

Jag köpte iallafall in stycken 10 aktier för drygt 220 dollar per styck och ytterligare 10 aktier för runt 216 dollar per styck dagen efter. Köpet av de 10 sista aktierna finansierades av en försäljning av 150 stycken H&M som såldes för 130.70 kr per styck. Men H&M aktierna köptes tillbaka billigare idag samtidigt som de senaste 10 stycken Netflix aktierna såldes med en liten vinst.

Pengarna från försäljningen av Essity aktierna investerades idag i främst Lundbergföretagen men även i Avanza Zero. Lundbergföretagen handlas just nu till ungefär 10 % beräknad substansrabatt och för egen del tycker jag detta investmentbolag är ett av de bättre här på den svenska börsen. Jag litar på att Fredrik Lundberg fortsätter förvalta mina pengar på bästa sätt även framöver. 

Gällande Netflix är denna investering en krydda till portföljen. Efter ett ras på runt 70 % sen toppen väljer jag nu att placera en liten del av mina pengar här. I det korta perspektivet ser det lite sämre ut för Netflix. Men när det ser som sämst ut är det ibland ett bra tillfälle att köpa aktier. Jag vet att Netflix har hård konkurens men samtidigt har man gjort mycket rätt över tid när man lyckats få över 200 miljoner användare.

För egen del använder familjen endast Netflix av alla streamingtjänster som finns. Jag har tidigare testat Viaplay och HBO samt Tele2 play men tycker inte dessa tjänster är i närheten lika bra som Netflix. Jag håller med det sagt tummarna att vi kan se en återhämtning i Netflix aktien på lite längre sikt.

Nya portföljen ser ni på höger sida av bloggen. Som vanligt kommer det uppdatering om något nytt intressant händer.

Uppdatering: Idag 25 April har jag sålt mina sista 200 aktier i Essity. Dessa såldes för 267.97 kr per styck. För pengarna har jag ökat på med 40 Lundbergföretagen som kostade 453.40 kr per styck. 25000 kr har investerats i Avanza Zero.

Nya portföljen ser ni på höger sida av bloggen.

Trevlig vecka :-)