tisdag 28 augusti 2018

Sålt Lundbergföretagen köpt IcaGruppen

Idag tog jag beslutat att avyttra mitt innehav i Lundbergföretagen. 400 aktier såldes för 315 kr st. Investmentbolaget köptes in under sommaren då det var oroligt på marknaden med en betydande substansrabatt. Igår kom Di med köp rekommendation och bolaget steg sedan kraftigt i pris. När Di tidigare sett köpläge har jag istället sett en bra möjlighet att sälja. Bara titta på när Di sa att det var köpläge i fastighetsaktier förra året. Då hade Wallenstam ökat nästan 20% sedan mitt inköp och Hufvudstaden stod på nästan ATH (149.50 kr). Istället för att köpa sålde jag istället. När priset sedan kommit ner på rimliga nivåer köptes dessa fastighetsaktier tillbaka billigare. Med denna försäljning räknar jag dock inte med att köpa tillbaka investmentbolaget billigare då det inte är lika övervärderat som fastighetsaktierna var förra året. I och med de senaste dagarnas uppgång handlas investmentbolaget just nu med en väldigt liten substansrabatt. Lundbergföretagen är fortsatt intressant på längre sikt men just nu väljer jag att lägga mina pengar på annat håll. Skulle investmentbolaget handlas med någorlunda substansrabatt igen kan jag tänka mig ta in bolaget på nytt. En annan nackdel jag ser med investmentbolaget är den låga direktavkastningen. Då jag en dag till viss del tänkt leva på utdelningen i framtiden är det bättre att bolagen jag äger delar ut lite mer. Annars krävs betydligt mer kapital. I dagsläget äger jag även en stor del av Lundbergs innehav separat ( Skanska, Handelsbanken, Hufvudstaden, Industrivärden) och just nu nöjer jag mig med det. Investmentbolaget såldes med en vinst på strax under 10 000 kr. 

Vad har jag köpt för pengarna? 

Som jag skrev i mitt tidigare inlägg är jag intresserad att ta in Axfood och Ica i portföljen igen. Jag ser båda innehaven som lite mer defensiva och jag tror även bolagen kan prestera skapligt i en lågkonjunktur.
Just nu ratar investerare Ica mycket pga några sämre rapporter. Axfood har den senaste tiden tagit marknadsandelar och givetvis har de en fördel att ta marknadsandelar då de är mindre på den svenska marknaden än Ica.
Axfood är bäst just nu men värderas och därefter. Jag avvaktar i Axfood men kommer värderingen ner en bit kan jag tänka mig ta in bolaget igen. Just väljer jag att lägga mina sparpengar i Ica. ICA Gruppen är betydligt lägre värderad och jag tycker aktien har kommit ner på prisvärda nivåer igen. I dagsläget ligger direktavkastningen på ca 4% och ca 50% av vinsten delas ut. Med det tror jag att utdelningen kan fortsätta vara stabil framöver. Det jag gillar med Ica är att de även har en bankverksamhet, fastigheter, apotek och försäkringsverksamhet dvs lite mer riskspridning än bara matförsäljning. Det jag gillar mindre är deras investering i Hemtex. Kan bolaget få upp marginalerna nu framöver tror jag vi kan se ett högre aktiepris igen. Men då gäller det givetvis att bolaget presterar bättre än de gjort de senaste kvartalen. Pengarna från försäljningen av Lundbergföretagen har iallafall investerats i ICAGruppen. 465 aktier i ICAGruppen har köpts in för 277.10 kr st.

Min nya portfölj ser ni på höger sida av bloggen.

Hur ser du på ICAGruppen som en långsiktig investering?

måndag 27 augusti 2018

Bloggen fyller 2 år

Tiden går fort när man har roligt och bloggen fyller nu 2 år. Under resans gång har det hänt mycket i mitt liv. Förutom att familjen har fått tillökning har jag har gjort några val som jag tror kommer påverka framtiden positivt. Det handlar framförallt om saker som är bra för hälsan men i sin tur även påverkar ekonomin positivt. Det jag gjort de 2 senaste åren är att helt sluta dricka energidryck men jag har även skippat alkohol. Alkohol drack jag bara ibland men energidryck drack jag varje dag och var beroende av. På sikt förstör man både sin hälsa och ekonomi av socker och alkohol. Idag saknar jag inget av dem båda och det är underbart att inte ha något beroende förutom kaffe. Det har även hänt mycket när det gäller investeringar på börsen. När bloggen startade hade jag en portfölj som var värd 850 000 kr. Förutom detta hade jag 125 000 kr hos AMF fonder.

Min portfölj då såg ut enligt följande:

Handelsbanken A6000
Hennes & Mauritz 500
Com Hem Holding 210  
Telia Company 400
Telenor 100  
XACT OMXSB Utd   40  
Kinnevik B   15  

År 2016 när bloggen startade var ett fantastiskt år för mig. Genom att slå index växte portfölj på bra. Årets avkastning 21.34%

2017 fortsatte bra men jag valde att sälja av mina 6000 Handelsbanken aktier mellan 125-132 kr st,  efter en rapport jag inte var nöjd med. En del av pengarna la jag sedan utanför börsen och resten investerades i bland annat indexfonder samt fastighetsinvesteringar. Det köptes även en del Kinnevik och Axfood som bidrog till en fin avkastning. 2017 valde jag även att flytta mina besparingar till Nordea Investor. Jag var trött på Avanzas olika courtage klasser. 2017 års avkastning är okänt men portföljen växte på bra. 

Även 2018 har vart ett bra år. Jag har återköpt ca 3000 Handelsbanken A aktier för under 100 kr detta år och dessa har nu stigit ca 15% . Ett bra beslut att sälja Handelsbanken dyrt och sedan köpa tillbaka billigt. Nu i sommar köpte jag även in mina investmentbolag till ett bra pris samt tog en snabb vinst i JM. Det visade sig helt rätt då börsen nu stigit rejält efter sommaren. Senaste tiden har jag fortsatt köpa en hel del HM aktier som jag tids nog hoppas stiga igen. Idag valde jag även att köpa en liten post i Ica. Tanken är att åter bygga upp ett mindre innehav i Ica på sikt. Jag ägde ju både Axfood och Ica tidigare och kan tänka mig äga dessa aktier igen. Men i dagsläget tycker jag Ica ser mer lockande ut eftersom Axfood är betydligt högre värderad. 

Idag ser portföljen ut enligt nedan:

Förutom detta har jag 152 Handelsbanken aktier hos Nordea. Totala värdet på portföljen är idag ca 1 828 000 kr. Det innebär att portföljen vuxit med drygt 800 000 kr på 2 år eller drygt 33 000 kr varje månad i snitt. Jag har under dessa 2 år haft en bra sparkvot trots att familjen levt på i princip 1 lön. Mycket tur har bidragit till den positiva utvecklingen. 

Nu framöver kommer sparandet på börsen minskas ner till viss del. När jag tyckte det var köpläge i sommar försvann allt som kallas buffert. Jag kommer därför bygga upp en viss buffert igen. Men jag kommer samtidigt göra allt för att portföljen ska fortsätta växa. Jag hoppas kunna nå 2 miljoner nu till nyår. För att lyckas med detta krävs fortsatt hårt arbete och en del tur. Vi får se om jag lyckas. Annars vill jag tacka alla som följer bloggen, kommenterar samt alla bloggvänner jag följer som inspirerar mig att både fortsätta spara och blogga om det. Ni är bäst!

 Med det vill jag önska er fortsatt lycka till med både sparande och framtida mål. Med vilja kommer man långt! :-)

onsdag 22 augusti 2018

Gjort några förändringar i portföljen

De senaste 2 dagarna har jag ökat på ytterligare i H&M. Jag vet att planen egentligen var att inte öka på något mer utan vara nöjd med det innehav jag har. Men jag tycker samtidigt att aktien fallit omotiverat mycket den senaste tiden utan någon egentlig nyheter kring bolaget. Visst har det varit en varm sommar och detta kan visa sig negativt vid nästa rapport. Det andra negativa är att dollarn stärkts rejält den senaste tiden. Håller detta i sig är det givetvis inte bra för bolaget då kläderna köps in i dollar. Samtidigt har ju svenska kronan fortsatt försvaga sig och även euron har blivit starkare. Allt som allt har H&M iallafall en bättre valuta medvind i år än de hade mellan 2015-2017. Aktien står även 23% lägre än för ett år sedan. Samtidigt är förtroendet för bolaget lågt och många avskyr aktien. Jag sålde ju H&M 2014 då aktien var högt värderad. De 1490 aktier jag ägde då kostade mer än mina idag 3100 aktier. Ett rejält tapp kan man säga. Hursomhelst tror jag inte Stefan Persson slänger sina pengar i sjön genom att köpa H&M aktier för flera miljarder. Jag följer även H&M på Instagram där de på kort tid fått över 1 miljon följare till. Med det tror jag fortsatt att H&M är i framkant vad det gäller mode och på längre sikt tror jag H&M kommer bli en bra investering igen. Med det ökade jag igår på med 100 aktier för 128 kr st. Idag valde även att avyttra  mitt minsta innehav Investor. 100 aktier såldes för 404.60 kr st. Med det tog jag hem en mindre vinst i Investor som har gått starkt den senaste tiden. In köptes ytterligare 300 H&M för 129.12 kr st. Till skillnad mot H&M är Investor ett av de populäraste bolagen just nu. Investor har medvind av den starka konjunkturen samt den starka dollarn. Bolaget har även en fin substansrabatt. På det har Investor även en kompetent ledning som gjort många bra affärer de senaste åren. Hursomhelst får jag tacka Investor för den kortvarigt fina avkastningen och hoppas de kan fortsätta lika bra framöver. Det kan hända att jag tar in Investor någon gång i framtiden igen. Men till dess är jag nöjd med att ha en viss exponering mot bolaget genom min indexfond. Annars har portföljen tuffat på bra den senaste månaden och avkastningen ligger på  drygt 60 000 kr. Med det ligger jag även denna månad strax över index. Som jag skrivit om tidigare är min förhoppning att ligga minst i jämförelse med index. Skulle min avkastning bli betydligt sämre än index är tanken att sälja mina innehav och istället placera dessa pengar i en indexfond. Men jag tycker gott man kan göra ett försök att få en bra avkastning med en aktiv förvaltning. Genom en rejäl överavkastning 2016 växte portföljen på riktigt bra och hade jag haft en indexfond då hade inte portföljen vart lika stor som den är idag. Misslyckas man slå index har man iallafall gjort ett försök. Med det närmar sig portföljen nästa milstolpe. Då jag har 152 Handelsbanken A aktier på mitt Nordea konto är det bara drygt 5000 kr upp till 1.8 miljoner.


Min nya portfölj ser ni  på höger sida av bloggen.

Med det vill jag även önska alla läsare en trevlig Onsdag kväll :-)

tisdag 21 augusti 2018

Hufvudstaden Halvårsrapport januari-juni 2018

Idag kom Hufvudstaden med sin halvårs rapport och aktien är i skrivande stund upp 2.79%

Halvårsrapport januari-juni 2018

Bruttoresultatet från fastighetsförvaltningen ökade med 4 procent och uppgick till 648 mnkr (623), vilket främst förklaras av högre hyresintäkter.

• Fastighetsförvaltningens nettoomsättning var 888 mnkr (859), en ökning med 3 procent.

 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 575 mnkr (1 625), motsvarande 12,48 kronor per aktie (7,88). Ökningen förklaras främst av högre orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet samt omräkning av uppskjuten skatt till följd av sänkt bolagsskatt.

• Fastighetsbeståndets marknadsvärde uppgick till 42,1 mdkr (39,7 vid årsskiftet), vilket ger ett substansvärde om 161 kronor per aktie (152 vid årsskiftet). Periodens orealiserade värdeförändring var 2 038 mnkr (1 518).

• Soliditeten uppgick till 63 procent (62), nettobelåningsgraden till 15 procent (15) och räntetäckningsgraden var 10,5 gånger (9,0).

 • Hyresvakansgraden vid periodens slut var 4,2 procent (4,3). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 2,8 procent (2,2).

Viktiga händelser under andra kvartale

Nya entreprenörer till NK Saluhall i Stockholm är klara. Den ombyggda saluhallen kommer att erbjuda en traditionell saluhallsupplevelse i kombination med matserveringar och ett utbud av baslivsmedel. Öppning sker under första kvartalet 2019.

De internationella varumärkena Jimmy Choo och lululemon har tecknat avtal om att öppna butiker i Bibliotekstan, Stockholm. En detaljplaneprocess har påbörjats för den brandhärjade fastigheten Vildmannen 7 i Bibliotekstan.

På Biblioteksgatan 12 i Stockholm har ett hyresavtal omfattande cirka 2 300 kvm kontor omförhandlats med advokatbyrån White & Case. En ombyggnad av lokalen pågår och färdigställs i slutet av året.

Vill ni läsa rapporten mer ingående kan ni göra det här: Hufvudstaden halvårsrapport-januari-juni-2018

Kommentar angående rapporten:

Hufvudstaden fortsätter likt mitt andra fastighetsbolag att överraska positivt. Hyrorna går uppåt och substansvärdet ökar. Vakansgraden hos Hufvudstaden är låg och jag tror att räntorna kommer hålla sig låga ett bra tag framöver. För den delen är även Hufvudstaden lågt belånat och bolaget kommer inte påverkas lika negativt som många andra fastighetsbolag vid en räntehöjning. Det är mycket som är positivt för Hufvudstaden just nu. Som jag skrivit om tidigare tror jag att en investering i attraktiva fastigheter alltid kommer vara en bra investering på längre sikt. När jag köpte Hufvudstaden, Lundbergföretagen och Wallenstam var de "högt" värderade. Idag är de alla dyrare att köpa. Mina fastighetsbolag är inte till salu i dagsläget.

Äger du Hufvudstaden? Vad tycker du om dagens rapport?

lördag 11 augusti 2018

Så har mitt sparande utvecklats sig genom åren

Jag som skriver denna blogg startade mitt sparande med 0 kr i fickan. Jag har inte haft några föräldrar som har sparat åt mig och jag har bekostat allt jag äger idag helt själv. Detta gäller både nuvarande boende, aktie/fond portfölj men även mitt eget körkort. Jag fick tidigt lära mig att spara först och konsumera sen. När jag var 19 år och fick mitt körkort och var då sugen på en bil för 40 000 kr. Tyvärr hade jag inte dessa pengar så jag frågade min pappa om jag kunde låna pengar till bilen. Han sa att jag fick spara ihop pengarna själv. Under tiden åkte jag runt i en gammal bil i 5000 kronors klassen. Efter ett tag hade jag lyckats spara ihop 40 000 kr. Då insåg jag hur mycket jobb det är för att spara ihop pengar. Detta är en sak jag troligtvis inte hade märkt på samma sätt om jag lånat pengarna. När jag väl hade pengarna avstod jag bilköpet. Det var helt enkelt för mycket jobb för att bilen skulle vara värd sitt pris. Kommande 2-3 år var jag arbetslös för det mesta men hade några tillfälliga jobb. På den tiden hittade jag inget jobb jag trivdes med och var i ärlighetens namn inte så sugen på att jobba. Men så 2005 fick jag ett jobb i Norge. Jag var där 6 månader och återvände sedan till Sverige. Sedan dess har jag försörjt mig själv. Men det var först i slutet av 2007 jag egentligen började med ett långsiktigt sparande. Jag fick då jobb som tidningsbud och tjänade ca 10 000 kr efter skatt i månaden. Detta genom att jobba 6 nätter i veckan. Jag jobbade inte så många timmar annars hade jag nog kunnat tjäna lite mer. Då var det äntligen dags att ta tag i mitt sparande. Som tidningsbud  kommer jag inte få en sån bra pension tänkte jag. Jag ville verkligen inte vara fattigpensionär när jag blev gammal. Sagt och gjort började ett månadssparande på 1000 kr i AMFs blandfond. Jag var då 24 år gammal. Nu i efterhand inser jag att en aktiefond hade vart ett bättre alternativ. Men på den tiden kunde jag inget om varken börsen eller långsiktigt sparande, jag hade inga föräldrar eller vänner som lärt mig om detta. Samtidigt som jag sparade i fonden försökte jag köpa guld för mellan 2-3000 kr i månaden. Fonden gick faktiskt riktigt dåligt under en längre tid och i början av 2008 förlorade jag en stor del av fondvärdet även om det bara var på några tusen kronor då. Guldet lockade mycket mer en börsen. Jag köpte mycket skrotguld och värdeutvecklingen var riktigt bra under dessa år. 2011 blev det försämringar för oss tidningsbud. Vi skulle jobba mer för samma lön. Det kändes inte så lockande och jag funderade vad jag skulle hitta på . Arbetsmarknaden inom vården såg bra ut och jag bestämde mig för att bli Undersköterska. Denna utbildning var ett lyft för inkomsten. I slutet av 2012 var utbildningen klar och det fanns hur mycket jobb som helst. Jag gick in på en ingångslön på 110 kr timmen men avancerade snabbt till 115 kr. Timlönen var inte imponerande men övertiden gjorde att inkomsten blev desto bättre. Perioder jobbade jag mer än 200 timmar i månaden eller som mest runt 230 timmar på en månad. Jag märkte även att arbetsmarknaden i Norge var bra som Undersköterska. Jag började även jobba där i korta perioder. Norge har en underbar arbetsmarknad. Som anställd hos Norges största bemanningsföretag erbjöds jag bra betalt jobb med fria resor och gratis boende. OB ersättningen var fantastisk och som Undersköterska i Norge tjänade jag mer än en Sjuksköterska tjänar här i Sverige. När det gäller investeringar så slutade guldet att stiga nämnvärt 2012. Jag lyckades sälja av det mesta guldet för runt 250 kronor grammet som var som så snudd på toppen just då. Under 2013 såldes resterade guld för något lägre betalt. Nu i efterhand visade det sig vara en bra affär då guldet i princip stått still sen dess. Under 2012 och 2013 gick jag in med dessa pengar på börsen. Redan 2013 hörde jag att börsen var högt värderad och att man skulle vara försiktig att köpa. Sedan jag började jobba som Undersköterska har jag sparat minst 10 000 kr i månaden även om oro funnits på börsen från och till. Hade jag skippat att investera når börsen stod "högt" 2013 hade jag inte haft i närheten lika mycket pengar som idag. Enda gången jag tog det lite lugnare med aktieköp var under 2015 när OMX30 stod i över 1700. När börsen sedan tappade runt 30% kommande år månadssparade jag som vanligt och 2016 började börsen gå riktigt bra igen. Med det vill jag säga att en dålig period på börsen inte är någon fara. Du köper billigare en period och när börsen tids nog återhämtar sig är din portfölj betydligt mer värd igen. Idag jobbar jag inte längre i Norge. Jag har 2 barn och tiden med dem betyder mer än en högre inkomst. Med det har jag även upplevt den dåliga löneutvecklingen som är inom vården idag. I år ökade min lön med 1 kr i timmen och den enda möjlighet jag ser till en bättre framtid här i Sverige är att investera mina pengar för en framtida bättre avkastning. Att jobba sig rik genom ett låglönejobb är inte lätt i Sverige.


Några misstag jag vill dela med mig av vad det gäller aktie/fondsparande.

1. Är man ny på börsen köper och säljer man ofta alldeles för mycket. Banken tjänar alltid bra med pengar på dina affärer genom courtageavgifter och det är du som betalar för dom. Försök köpa och behåll de bolag du investerar i. Var försiktig med förhoppningsbolag om du inte vet vad de pysslar med. Jag har själv alltid hållit mig till större bolag och med det undvikit större förluster.

2. Tycker du det är roligt att investera i en indexfond? Grattis, du kommer troligtvis få en bättre avkastning än om du väljer enskilda aktier. Få slår börsens långsiktiga avkastning över flera år.

3. När du handlat på börsen en period jämför dig gärna med index. Har du presterat sämre än index det sista året eller kanske de 3 sista åren? Om så är fallet satsa på en indexfond istället. På lång sikt är en god avkastning viktigare än att det är roligt med enskilda aktier. Av den anledningen äger jag själv både en aktiv portfölj samtidigt som jag investerat i Avanza Zero som är en gratis indexfond. Skulle min portfölj avkasta märkbart sämre än index kommer jag sälja mina innehav och placera pengarna i någon indexplacering.

4. Tänk på avgifterna när du handlar med utländska aktier. 0.25 i växlingsavgift låter inte mycket. Men en dag kanske du får för dig att sälja ditt utländska innehav av någon anledning. Har du tex USA aktier för 500 000 kr kostar växlingsavgiften att sälja dessa 1250 kr. Sen har du även betalat en hel del för att köpa in dessa aktier. Skulle du istället sälja ett svenskt innehav för 500 000 kr skulle du endast betala 99 kr för detta. Jag har själv erfarenhet av detta då jag tidigare sålde Mcdonalds aktier för drygt 300 000 kr. Med växlingsavgift och courtage gick det då på över 1000 kr för att bli av med dessa aktier. Nu i efterhand ångrar jag mina investeringar i USA. Jag har betalat massor i courtage till Avanza och idag har jag inte mycket igen för det. Stockholmsbörsen har presterat fantastiskt historisk och genom att du håller ner dina courtageavgifter kommer du få en bättre värdeutveckling på ditt sparande. Jag håller mig till aktier här hemma.

5.  Skaffa en investeringsstrategi och följ den. Min kan ni läsa om här nedan:


Investeringsstrategi

De kvalitativa kriterierna är

  • Tillräcklig storlek, Föredrar företag på Large Cap-listan. Men även mindre företag om jag hittar något intressant.
  • Stark finansiell ställning, Föredrar lågbelånade företag då det oftast innebär mindre risk.
  • Utdelningsstabilitet, företaget bör ha delat ut pengar varje år de senaste 10 åren. Men kan göra undantag om bolaget inte funnits på börsen så länge. Jag håller mig borta från förhoppningsföretag.
  • Trovärdig ledning, Viktigt med en seriös och trovärdig ledning.
  • Gynnsam ägarbild, det är mycket värdefullt om det finns starka ägare med betydande innehav i företaget.
Några andra grundprinciper jag kommer följa:
  1. Jag försöker inte med marknadstajming då jag inte har den kunskapen.
  2. Investeringar i aktier ska baseras på förväntningarna om framtida vinster och med hänsyn till svårigheterna att bedöma dessa ska en säkerhetsmarginal finnas mellan pris och värde. Att köpa på ATH vill jag undvika.
  3. Värdepapper får inte belånas. Belåning ökar risken och den vill jag hålla nere.
  4. Kommer satsa på svenska värdepapper som minimerar politisk risk, valutarisk, informationsfel, och problem att tolka redovisning. Min bedömning är att svenska företag är så internationella att de kan ta del av global tillväxt.
Dessa regler ska följas för att kunna leva ett liv vid sidan om investeringarna och sova gott om natten.


6. Sparar du i fonder på lång sikt? Var medveten om vad din fond kostar. 1 % i extra avgift kan ge dig 25% mindre pension.  Läs gärna mitt gamla inlägg Avgifternas betydelse vid långsiktigt sparande för att få en bättre förståelse om hur avgifter påverkar din långsiktiga avkastning.

7. Sist men inte minst måste du ta tag i din privatekonomi. Första steget är att tjäna pengar. Sen gäller det att spara en del av lönen. Sist men inte minst investerar du dessa pengar.

 Men för att få pengar över efter lön måste du fokusera på att få ned dina kostnader i vardagen. Framförallt om du har ett låglönejobb likt mig. På höger sida av bloggen har jag bland annat skrivit om hur jag både ringer och surfar gratis.

 Hälsan är viktig för att orka jobba, spara och ha ett bra liv i övrigt. Jag har gratis gym och bad genom jobbet och detta är något jag utnyttjar jag varje vecka. Jag spar med det även in avgiften för att hålla mig i form.

Har du kanske någon last som kostar mycket pengar? Jag själv nyttjar varken nikotinprodukter eller alkohol. Jag håller även nere på mitt sockerintag. Ett val jag är nöjd med idag då det gett mig både bättre ekonomi men framförallt en bättre hälsa. Har du någon dålig last du kan sluta med?

Det finns även en hel del andra saker jag skulle kunna rabbla upp som du kan spara pengar på. Men det viktigaste är att du själv börjar ta ansvar för din ekonomi. Det bästa vore om du började spara för 10 år sedan men har du inte gjort det kan du börja idag. Tids nog kommer du tacka dig själv att du tog tag i din ekonomi.

Hur har ditt sparande utvecklats genom åren?

torsdag 2 augusti 2018

Fortsatt att öka på i H&M idag

För ett par veckor sedan minskade jag i H&M och ökade i Lundbergsföretagen. Idag fortsatte H&M ner likt börsen i övrigt och jag valde att köpa tillbaka de sista H&M aktier jag tidigare sålde. 100 Lundbergsföretagen såldes för 282.40 kr st och istället köptes 200 st H&M aktier för 132.16 kr st. Med detta köp är jag åter fullinvesterad vad det gäller H&M och det kommer inte bli några ytterligare köp. Som jag skrivit om tidigare kan det bli aktuellt att tids nog minska lite på innehavet om kursen i framtiden skulle stå högre, alternativ att jag skulle hitta någon annan intressant investering.

Min nya portfölj ser ni på höger sida av bloggen.

Med det vill jag även önska alla läsare en trevlig Torsdag :-)

onsdag 1 augusti 2018

Ökat i H&M

För några dagar sedan valde jag att minska ner mitt innehav i H&M. 700 aktier såldes av för  138.36 kr st. In köptes istället 200 st Handelbanken A för 106.20 kr st samt 500 Billerud Korsnäs för 99.96 kr st. 

Sedan dess har H&M aktien sjunkit då H&M aktien bland annat fått ytterligare en ny sänkt riktkurs. Med det har aktien gått ner i pris och jag gjorde idag valet att åter öka på i H&M även om tanken var att äga lite mindre i H&M framöver. Mina 700 aktier som jag tidigare sålde av har åter köpts in till portföljen. För att finansiera köpet såldes mina 500 BillerudKorsnäs aktier för drygt 105 kr st. Jag sålde även av 400 Handelsbanken A för 107.90 kr st. Med det vill jag tacka BillerudKorsnäs för den kortsiktigt goda avkastningen på drygt 2500 kr. Det blev även en vinst på nästan 700 kr i Handelsbanken samt fick jag möjligheten att köp tillbaka 700 aktier i H&M drygt 3500 kr billigare. Men det blev även sämre riskspridning igen. Något jag måste jobba mer på framöver.  Skulle H&M aktien tids nog stå högre igen kan jag åter tänka mig minska ner innehavet om jag hittar någon annan trevlig investering.

En annan sak som stör mig de sista dagarna är Avanza. Tidigare har jag alltid kunnat ringa och fått en annan courtage nivå även om det inte gått 30 dagar sedan jag bytte sen sist. Avanzas olika courtagenivåer suger verkligen och gör att vi småsparare får betala ockerpriser för aktiehandel då vi inte har möjlighet att byta klass om man tex ska göra en större aktieaffär. Nu säger Avanza helt stop till byte av courtagenivå. Snålhet mot sin trogna kunder. Detta har gjort att jag vart tvungen att betala ockerpriser för mina senaste 2 affärer dvs 0.25% i courtage. Men jag har hursomhelst mejlat dem om mitt missnöje till den dåliga kundservicen. Kortsiktigt kan det tjäna bra på sin snålhet men detta gör att jag senare i år åter kommer flytta mina besparingar till Nordea igen. Även om Nordea haft problem med hemsidan uppväger det mot att betala 400% mer i courtage samt få ett dåligt bemötande från kundtjänst. Kundnöjdheten till Avanza blev som sagt kortvarig och nu i efterhand ångrar jag flytten av mina besparingar till Avanza från Nordea. Men som sagt jag kommer inte vara Avanza trogen utan det kommer bli en flytt till Nordea senare i år.Till dess hoppas jag att Nordea fått mer ordning på deras aktiehandel så att man kan göra affärer till rimliga priser igen.

Min nya portfölj ser ni på höger sida av bloggen.     

Med det vill jag även önska alla läsare en trevlig Onsdag :-)