onsdag 21 oktober 2020

Handelsbanken Q3 2020

 Idag rapporterade mitt största innehav Handelsbanken för sitt 3:e kvarter 2020 och resultatet såg ut enligt följande:

Sammanfattning kvartal 3 2020 (kvartal 2 2020)

Rörelseresultatet, justerat för valuta och jämförelsestörande poster, steg med 14%. Resultatet belastades med en avsättning till en omstruktureringsreserv på -1 470 mkr. Inklusive den posten minskade rörelseresultatet med 16% till 4 227 mkr (5 054).

Räntabiliteten på eget kapital, justerat för engångsposter, uppgick till 11,6%. Inklusive dessa uppgick räntabiliteten till 8,4% (10,2). 

Resultatet per aktie uppgick till 1,68 kr (2,00).

Intäkterna steg, justerat för valutakurseffekter, med 5%. Inklusive dessa steg intäkterna med 4% till 11 014 mkr (10 625). 

Kostnaderna sjönk, justerat för jämförelse-störande poster samt valuta, med 3%. Inklusive dessa ökade kostnaderna med 23% till -6 738 mkr (-5 474).

K/I-talet, justerat för engångsposter, sjönk till 47,7% (51,5). Inklusive dessa poster steg K/I-talet till 61,2% (51,5). 

Kreditförlustnivån uppgick till 0,00% (0,00). Förväntade kreditförluster i Steg 3 uppgick till -28 mkr (-11). 

Sammanfattning januari – september 2020 (2019) 

Rörelseresultatet, justerat för valuta och jämförelsestörande poster, var i stort oförändrat. Inklusive dessa minskade resultatet med 10% till 14 423 mkr (16 101).

Räntabiliteten på eget kapital, justerat för engångsposter, uppgick till 10,6% (12,6) och inklusive dessa till 9,7% (11,9). 

Resultatet per aktie minskade till 5,66 kr (6,43). 

Kärnprimärkapitalrelationen ökade till 19,4% (17,4). Den tidigare föreslagna utdelningen för 2019 är fortfarande avdragen i kapitalbasen. 

Kreditförlustnivån uppgick till 0,03% (0,05). 

Intäkterna, justerat för valuta, var i stort oförändrade. Inklusive valuta minskade de med 1% till 32 817 mkr (33 188). 

Den underliggande kostnadsökningen, justerat för valuta och jämförelsestörande poster, uppgick till 1,7%. Inklusive dessa steg kostnaderna med 9% till -17 718 mkr (-16 189).

 Justerat för engångsposter uppgick K/I-talet till 49,3% (48,5). Inklusive dessa uppgick K/I-talet till 54,0% (48,8). 

Handelsbanken har mer nöjda kunder än genomsnittet på samtliga hemmamarknader, både på privat- och företagsmarknad, enligt (SKI)/EPSI 2020.

Andra viktiga händelser

Handelsbanken ska undersöka möjligheterna att avyttra dotterbolaget Ecster.

5 Kontor stängdes under kvartal 3. De senaste 5 åren har Handelsbanken minskat ner från 475 till 376 kontor i Sverige. Handelsbanken uppger också att kvalificerad private banking rådgivning ska erbjudas till ett 20-tal städer mot fem städer idag.

Handelsbanken räknar med att den planerade minskningen av antalet kontor till cirka 200 kontor inte ger någon negativ intäktseffekt. 

 
Mina egna reflektioner gällande rapporten.


Handelsbanken lyckas hålla kreditförlusterna på en historiskt låg nivå. 

Vi kan även se att Handelsbanken lyckats vända utvecklingen och har nu en bättre kostnadskontroll än tidigare. 

Vi ser en fortsatt ökning av utlåning till allmänheten.

Högsta kvartalsnivån hittills i sparaffären med starka fondföden. För er som inte vet är Handelsbanken störst på detta bland våra svenska banker. Under 2020 har Handelsbanken haft ett nettoinflöde på 15.6 mdkr. Marknaden - 7,8 mdkr.

Handelsbankens kapitalförvaltning har växt varje år sedan 2010 och fondprovisioners andel av totala intäkter är nästan fördubblade på 8 år.

Stabil kapitalsituation med kärnprimärkapitalrelation 5,4 procentenheter över regulatoriskt minimum, med tidigare föreslagen utdelning för resultatet 2019 fortfarande avdragen från kapitalbasen.

Lägst andel “problemlån” av alla Europeiska jämförbara banker.

Lägst andel icke-säkerställd utlåning och stabil kreditportfölj över konjunkturcykler.

SKI 2020: Sveriges bästa bankapp. Bästa internetbanken bland jämförbara banker.  Bästa telefonbanken bland jämförbara banker. Högst kundnöjdhet bland privat och företagskunder jämfört med jämförbara banker (Nordea, SEB och Swedbank.)

Vill ni läsa rapporten mer ingående kan ni göra det här:

Handelsbanken framöver

Framöver räknar jag med att Handelsbanken fortsätter sin resa att bli en mer digital och lönsam bank. Jag räknar med att Handelsbanken stänger ner kontor på bästa möjliga sätt för att behålla sina nuvarande kunder. Jag tror de kommer kunna behålla den goda kundservice som banken idag erbjuder. Även om kundservicen kommer ske mer digitalt i framtiden. I och med dagens rapport ser vi att kostnaderna nu går i rätt riktigt och det är något jag räknar med kommer fortsätta i rätt riktning. Förutom detta har banken nu en större kassa än tidigare. Efter dagens rapport ligger det egna kapitalet på 84.59 kr per aktie. Det kan jämföras med 77.72 kr som Handelsbankens aktie  handlas till i skrivande stund. Aktien handlas just nu till under sitt eget kapital och senast detta hände var nog under finanskrisen om jag inte minns fel. Aktien är med det sagt historiskt billig i dagsläget och förr eller senare lär pengarna distribueras ut till oss ägare. Med det sagt tror jag vi kommer se bättre tider framöver och till våren hoppas jag på en utdelning från banken. Den senaste tiden har jag ökat på mitt ägande i Handelsbanken och med lite tålamod hoppas jag på en bra affär på sikt.


Hur ser ni läsare på dagens rapport från Handelsbanken?


4 kommentarer:

 1. Hej Slimis! Jag gör samma analys som du. Det är svårt att låta bli att köpa på denna nivå i hopp om utdelning 2021-2022. Även om det dröjer så finns ju potential till kursökning. Har svårt att se ett totalt failure med Lundberg med i matchen. Jag tänkte skriva om banken imorgon, kika gärna in / Janne (miljoneninnan40 på Instagram).

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Janne.

   Vi får hoppas på en god utveckling nu framöver. Ska titta in din Instagram så fort jag får lite tid här framöver :-)

   Tack för din kommentar.

   Mvh Slimis

   Radera
  2. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   Radera
 2. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera