onsdag 17 april 2019

Handelsbanken Q1 2019

Idag rapporterade mitt näst största innehav Handelsbanken för årets 3 första månader. Vid första anblick såg resultatet väldigt bra ut på morgonen. Under dagen kom det mer information från den nya VD:n Carina Åkerström och aktien slutade till sist på -2.73 % för dagen.

En liten sammanfattning av resultatet:

Rörelseresultatet ökade med 18% till 6 110 mkr (5 161).

Vid en samlad bedömning av bankens utveckling under 2018, har styrelsen beslutat att någon avsättning till resultatandelssystemet Oktogonen inte ska göras för 2018. Den tidigare gjorda reserveringen till Oktogonen 2018 om -827 mkr har lösts upp.

Justerat för detta, engångs- och valutaeffekter var rörelseresultatet i stort sett oförändrat.

Periodens resultat efter skatt steg med 19% till 4 756 mkr (4 004)

Resultatet per aktie steg till 2,45 kr (2,06)

Räntabiliteten på eget kapital ökade till 13,4% (11,7)

Intäkterna steg med 5% till 10 791 mkr (10 324)

Räntenettot ökade med 4% till 7 934 mkr (7 648)

Provisionsnettot ökade med 2% till 2 512 mkr (2 461)

K/I-talet sjönk till 40,8% (48,6)

Kreditförlustnivån uppgick till 0,05% (0,03)

Kärnprimärkapitalrelationen minskade till 16,4% (21,6)


Några andra synpunkter i rapporten.

Handelsbanken är fortsatt överlägset störst på nysparande i fonder här i Sverige.

Courtageintäkterna fortsätter försämras och har gjort det under en längre tid. Detta är något jag tycker Handelsbanken borde se över även om courtageintäkterna inte är så stora, sett till hela vinsten. Man ser att intäkterna blir mindre men gör inget åt det. I dagsläget kostar en aktie affär 0.09 % och minimum courtaget ligger på 99 kr. De senaste dagarna har tom Swedbank erbjudit sina kunder olika courtagenivåer och jag tycker gott Handelsbanken kunde haft något liknande system så att även småsparare kunde göra aktieaffärer till en rimlig kostnad hos dem.

De senaste 10 åren har Private Banking växt till sig bra hos Handelsbanken. Antal kunder är upp 138 % och kapitalet hos dem är upp 394 %. 

Mest förvånad i rapporten blev jag att personalen inte fick något avsättning till Oktogonen. Detta gjorde att resultatet såg något bättre ut än vad det var tänkt. Gällande denna avsättning tror jag dessa pengar är viktiga för de anställda på Handelsbanken. Men samtidigt tycker jag inte det ska vara en självklarhet att pengar ska sättas av för jämnan. Då Handelsbanken presterat märkbart sämre än index sedan 2017 tycker jag Handelsbanken gör rätt att håller inne på utgifterna. Som VD:n sagt kan inte utgifterna öka mer än intäkterna över tid. Personalen inom Handelsbanken får tids nog en bra pension även om det inte blir avsättning till Oktogonen för jämnan. Viktigare är att banken står stark finansiellt framöver och att pengar finns till nya bra affärer. Skulle Handelsbanken prestera klart bättre än de andra svenska storbankerna framöver tycker jag mycket väl personalen på Handelsbanken ska få sin avsättning. Men som det vart nu sedan 2017 har vi aktieägare fått en negativ avkastning och det är inte hållbart i längden.

Framöver är min förhoppning att Handelsbanken ska fortsätta fokusera, förenkla och effektivisera. Handelsbanken har nöjda kunder och detta ser jag som en viktig aspekt i mina investeringar. Nöjda kunder tjänar man bra med pengar på och nöjda kunder kommer tillbaka. Med det tror jag fortsatt att Handelsbanken kommer vara en bra investering över tid och tycker fortsatt att banken är köpvärd runt 100 kr. I dagsläget är jag fullinvesterad i banken och har inga planer att varken öka eller sälja mitt innehav.


Hur ser ni på dagens rapport från Handelsbanken?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar