onsdag 21 april 2021

Högre resultat än väntat från Handelsbanken

Idag rapporterade mitt näst största innehav Handelsbanken för första kvartalet 2021 och resultatet var enligt följande:

Rörelseresultat på 5.612 miljoner kronor för det första kvartalet.

Räntenettot uppgick till 7.818 miljoner kronor, jämfört med ett analytikersnitt om 7.832 miljoner.

Provisionsnettot blev 2.963 miljoner. Där låg förväntningarna på 2.834 miljoner.

Under detta kvartal hade Handelsbanken kreditförluståtervinningar på 8 miljoner kronor. Förväntat var kreditförluster på netto 382 miljoner kronor.

213 miljoner kronor har reserverats till resultatandelsystemet Oktogonen. Det samma gjordes i Handelsbankens senaste rapport.

Handelsbanken har störst andel nettoinflöde när det gäller bolån. Kapitalförvaltningen fortsätter ta marknadsandelar. Kreditkvaliteten är fortsatt god och kostnaderna är under kontroll. 

Fondprovisionerna fortsatte att stiga och ökade med 142 miljoner kronor, eller 12 procent, till 1.361 miljoner kronor (1.219). Courtageintäkterna ökade med 3 procent till 174 miljoner kronor (169).

I kvartalet uppgick Handelsbankens totala kostnader till 5.683 miljoner kronor, vilket var 89 miljoner kronor, eller 2 procent, högre än analytikernas genomsnittliga förväntan om 5.594 miljoner kronor.

Kärnprimärkapitalrelation var vid det första kvartalets utgång 20,2 procent, en minskning från 20,3 procent vid årsskiftet men en ökning jämfört med 17,6 procent vid samma tid i fjol. Bankens kapitalisering ligger över målintervallet. Men till följd av rådande omständigheter, föranleder detta ingen särskild åtgärd från banken i nuläget.

Vill ni läsa hela rapporten kan ni göra det här:


Mina tankar gällande rapporten:

Handelsbanken fortsätter sin resa mot en mer digital bank. Som läget är just nu stängs en hel del mindre kontor ner och Handelsbankens besparingsplan går i rätt riktning. Ser vi på räntenettot kom detta in lite sämre än jag hoppats på. Däremot överraskade kreditförlusterna positivt. Det är även positivt att Handelsbanken just nu är störst på nyutlåning till bolån här i Sverige. Förutom de är de även störst när det gäller fondsparande bland våra svenska banker. 

Även provisionsnettot fortsätter att imponera. Som det ser ut just nu har Handelsbanken en marknadsandel på 40 % av nettoinflödet på den svenska marknaden och en total marknadsandel på 12 % av utestående fondvolym på den svenska marknaden.

Något som sticker ut negativt i rapporten är den brittiska verksamheten som för stunden går sämre än de andra marknaderna och där det är planerat kontorsnedläggningar framöver. Jag ställer mig även frågan hur nedläggningen av kontor här i Sverige kommer påverka verksamheten framöver. Givetvis innebär det mindre kostnader. Men risken finns ju att Handelsbanken förlorar en del kunder om det finns någon annan konkurrent på orten där banken läggs ner. 

För egen del tycker jag det är fel att man för stunden prioriterar avsättningar till Oktogonen. Banken har fortsatt presterat sämre än index och i min mening borde ingen bonus utbetalas om inte banken överträffar marknaden. Skulle däremot Handelsbanken prestera likt historiskt tycker jag en avsättning till Oktogonen är helt okej. Just nu hade jag hellre sett lite färre kontors nedläggningar än att bonus ska betalas ut till personalen.

Med det sagt är jag ändå fortsatt positiv till Handelsbankens aktie på lång sikt. Banken tjänar bra med pengar och tids nog lär dessa betalas ut till oss ägare. För stunden behåller jag mina 10 000 st aktier men skulle aktien av någon anledning gå ner lite i pris framöver kan jag tänka mig öka på mitt ägande lite till. Men för stunden sitter jag still i båten. 


Hur ser ni läsare på dagens rapport från Handelsbanken?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar