torsdag 18 april 2019

Köpt och sålt aktier för strax över 1 miljon idag

Idag var det dags för lite nya affärer och med det ser portföljen lite annorlunda ut nu.

Totalt 4650 Handelsbanken A har under dagen sålts. In till portföljen har istället 4650 st Handelsbanken B köpts in. Den senaste tiden har det varit svårt att få till någon arbitrage affär i Handelsbanken men idag lyckades jag som sagt. Det blev dock endast några hundra kronor i vinst då prisskillnaden mellan aktierna inte var särskilt stor. Nu äger jag både Handelsbanken A och B aktier och med det finns bättre möjligheter att utnyttja prisskillnaden i framtida affärer. Den senaste tiden har B aktien vart dyrare ett längre tag men vi får se hur de olika aktiernas pris utvecklar sig framöver. Kommer uppdatering om någon ny arbitrageaffär lyckas.

Förutom detta körde jag här om dagen lite swingtrade mellan Lundbergföretagen och H&M. Detta gjorde att jag kunde köpte tillbaka de 200 H&M aktierna jag tidigare sålde till ett lägre pris. Jag gick även plus lite på att åter sälja i Lundbergföretagen men det är inga större summor vi pratar om. Men alla plus i kanten är välkomna till portföljen. Med det har jag åter stärkt mitt ägande i H&M och jag äger åter 4400 aktier. 

Förutom detta valde jag idag att köpa in 200 st Investor A till portföljen. Priset var 435.95 kr st. Investor står just nu på topp men jag tror aktien kan ha mer att ge. Jag ägde tidigare 200 aktier i Investor men sålde bland annat av 100 st för 405 kr st för att öka med 300 aktier i H&M när den aktien stod i runt 125 kr. Tanken var att behålla Investor i portföljen men just då såg bättre möjlighet till  avkastning i H&M. Då jag inte hade några likvider valde jag att tillfälligtvis sälja av just Investor. 

Investor är ett fantastiskt bolag och just ett sådant bolag som man egentligen aldrig ska sälja. Jag väljer därför att åter ta in bolaget till portföljen igen även om värderingen känns något hög just nu. Skulle Investor tappa under året är tanken att köpa in lite fler aktier till portföljen. Det jag gillar med Investor är framförallt deras skicklighet gällande bra aktieaffärer. Deras timing nyligen i Ericsson är nu i efterhand imponerande. Så länge jag handlat på börsen har Investor aktien aldrig känns billig. Sen har den blivit dyrare. Som jag skrivit tidigare är det bättre att köpa ett fantastiskt bolag till ett ok pris, än att köpa ok bolag till ett fantastiskt pris. Med det välkomnar jag Investor till portföljen igen.

Förutom detta är 15 aktier i Lundbergföretagen på väg till Avanza från Nordea. Då jag flyttade mitt innehav kom utdelningen från Lundbergföretagen in hos Nordea. Detta gör att mitt innehav här under inte riktigt stämmer. Det ska som sagt vara 15 st Lundbergföretgen till i portföljen. 

 Med det har belåningen stigit lite den senaste tiden och är uppe i 180 000 kr och jag utnyttjar en mindre del av portföljen till 0.99% räntas belåning. Portföljen är just nu värd drygt 2 365 000 kr och det innebär att portföljen totala värde uppgår till 2 185 000 kr om man räknar bort belåningen. Med det tror jag portföljen inom närtid kommer passera 2.2 miljoner. Jag kan medge att det gått otroligt snabbt uppåt den senaste tiden. I slutet av förra året när allt såg som mörkast ut var portföljen ner och då värd 1.7 miljoner. Även om 2018 var ett dystert år växte ändå portföljen 250 000 kr då. 2018 såg det dystert ut på aktiemarknaden men det är ofta då det kan vara som bäst köpläge. Även om det är tråkigt när portföljen tappar värde har jag alltid fortsatt mitt månadssparande. Nu på äldre dagar börjar jag märka resultatet av det långsiktiga sparandet. Börsen är fantastisk och på längre sikt och tids nog är jag säker att uppnå ekonomisk frihet. Jag skyndar dock långsamt och det får ta den tid det tar. 

Framöver blir det lugnt med aktieköp till portföljen. Går Investor ner lite i pris kan det hända att jag återinvesterar min H&M utdelning där. Annars är tanken att betala ner belåningen lite mer. 

Min nya portfölj ser ni här under. Hoppas att även ni haft en fantastisk utveckling under 2019.

 Med det vill jag önska alla läsare en glad påsk :-)


onsdag 17 april 2019

Handelsbanken Q1 2019

Idag rapporterade mitt näst största innehav Handelsbanken för årets 3 första månader. Vid första anblick såg resultatet väldigt bra ut på morgonen. Under dagen kom det mer information från den nya VD:n Carina Åkerström och aktien slutade till sist på -2.73 % för dagen.

En liten sammanfattning av resultatet:

Rörelseresultatet ökade med 18% till 6 110 mkr (5 161).

Vid en samlad bedömning av bankens utveckling under 2018, har styrelsen beslutat att någon avsättning till resultatandelssystemet Oktogonen inte ska göras för 2018. Den tidigare gjorda reserveringen till Oktogonen 2018 om -827 mkr har lösts upp.

Justerat för detta, engångs- och valutaeffekter var rörelseresultatet i stort sett oförändrat.

Periodens resultat efter skatt steg med 19% till 4 756 mkr (4 004)

Resultatet per aktie steg till 2,45 kr (2,06)

Räntabiliteten på eget kapital ökade till 13,4% (11,7)

Intäkterna steg med 5% till 10 791 mkr (10 324)

Räntenettot ökade med 4% till 7 934 mkr (7 648)

Provisionsnettot ökade med 2% till 2 512 mkr (2 461)

K/I-talet sjönk till 40,8% (48,6)

Kreditförlustnivån uppgick till 0,05% (0,03)

Kärnprimärkapitalrelationen minskade till 16,4% (21,6)


Några andra synpunkter i rapporten.

Handelsbanken är fortsatt överlägset störst på nysparande i fonder här i Sverige.

Courtageintäkterna fortsätter försämras och har gjort det under en längre tid. Detta är något jag tycker Handelsbanken borde se över även om courtageintäkterna inte är så stora, sett till hela vinsten. Man ser att intäkterna blir mindre men gör inget åt det. I dagsläget kostar en aktie affär 0.09 % och minimum courtaget ligger på 99 kr. De senaste dagarna har tom Swedbank erbjudit sina kunder olika courtagenivåer och jag tycker gott Handelsbanken kunde haft något liknande system så att även småsparare kunde göra aktieaffärer till en rimlig kostnad hos dem.

De senaste 10 åren har Private Banking växt till sig bra hos Handelsbanken. Antal kunder är upp 138 % och kapitalet hos dem är upp 394 %. 

Mest förvånad i rapporten blev jag att personalen inte fick något avsättning till Oktogonen. Detta gjorde att resultatet såg något bättre ut än vad det var tänkt. Gällande denna avsättning tror jag dessa pengar är viktiga för de anställda på Handelsbanken. Men samtidigt tycker jag inte det ska vara en självklarhet att pengar ska sättas av för jämnan. Då Handelsbanken presterat märkbart sämre än index sedan 2017 tycker jag Handelsbanken gör rätt att håller inne på utgifterna. Som VD:n sagt kan inte utgifterna öka mer än intäkterna över tid. Personalen inom Handelsbanken får tids nog en bra pension även om det inte blir avsättning till Oktogonen för jämnan. Viktigare är att banken står stark finansiellt framöver och att pengar finns till nya bra affärer. Skulle Handelsbanken prestera klart bättre än de andra svenska storbankerna framöver tycker jag mycket väl personalen på Handelsbanken ska få sin avsättning. Men som det vart nu sedan 2017 har vi aktieägare fått en negativ avkastning och det är inte hållbart i längden.

Framöver är min förhoppning att Handelsbanken ska fortsätta fokusera, förenkla och effektivisera. Handelsbanken har nöjda kunder och detta ser jag som en viktig aspekt i mina investeringar. Nöjda kunder tjänar man bra med pengar på och nöjda kunder kommer tillbaka. Med det tror jag fortsatt att Handelsbanken kommer vara en bra investering över tid och tycker fortsatt att banken är köpvärd runt 100 kr. I dagsläget är jag fullinvesterad i banken och har inga planer att varken öka eller sälja mitt innehav.


Hur ser ni på dagens rapport från Handelsbanken?

söndag 7 april 2019

Portföljen växer så det knakar. Över 2.1 miljon nu.

För 15 dagar sedan skrev jag om när portföljen äntligen passerade 2 miljoner kr. Sedan dess har mitt största innehav H&M tagit rejält med fart och är upp ca 100 000 kr de senaste 10 dagarna. H&M har länge vart ett sänke i portföljen men när andra andra var som mest pessimistiska valde jag att stärka mitt ägande under förra året. Efter att ha sett riktkurser ändå ner till 75 kr har nu riktkurserna börjat komma upp lite grann och en del blankare har lämnat aktien. Min tro är att aktien kan fortsätta gå bra framöver nu när H&M börjar få ordning på sina problem. Olönsamma butiker stängs ner, e-handeln fortsätter att växa på bra och kostnaderna minskar. Tillväxten av följare på Instagram har hjälpt mig förstå H&Ms popularitet i utlandet och jag har hela tiden vart säker att detta kommer visa sig tids nog genom en högre aktiekurs. Nu framöver satsar H&M mycket på hållbarhet och en framtidsvision de har är att endast sälja kläder man tidigare återvunnit i framtiden. H&M är ett av det ledande bolagen i världen när det gäller just hållbarhet och redan idag säljs mycket kläder som är tillverkade av ekologiskt bomull. Just fokus på hållbarhet ser jag som viktig för att kunna vara världsledande även i framtiden, då tillverkning av kläder är ett stort problem för miljön. Jag ser det positivt att H&M ställer om från slit och släng till mer hållbart mode. Jag tycker även de visar att de är i framkant när det gäller e-handeln. I framtiden kommer en stor del av försäljningen ske på nätet  och det är viktigt att lyckas med den digitala omställningen till mer e-handel. Lyckas H&M kombinera både e-handel med vanlig retail kan man fånga desto mer kunder. Just nu bygger H&M ut sina plattformar online i och detta krävs för att lyckas. Med det tycker jag H&Ms e-handel blivit bättre med tiden och inbjuder till bra shopping. Jag gillar även deras nya satsning Afound. Här har jag bland annat hittat riktigt bra Adidas skor till halva priset samt lite fina barnkläder. Vare sig man vill ha märkeskläder eller vanliga kläder hittar jag det jag behöver på dessa två sidor.

Några affärer den senaste tiden

Den senaste tiden har jag inte hunnit uppdatera portföljen nämnvärt. Men jag har bland annat fått in nästan 32000 kr i utdelning från Handelsbanken. Jag valde även att minska ner med 200 H&M aktier för 163 kr st. H&M är fortsatt mitt största innehav och är värt nästan 700 000 kr. Efter den senaste tidens uppgång valde jag att minska ner lite då innehavet börjat bli för stort sett till hela portföljen. Min flytt från Nordea är delvis klar. Tyvärr blev det ett fel och jag har fortsatt kvar 1294 Lundbergföretagen  aktier hos Nordea. Dessa ska flyttas över i veckan. I och med att jag åter valt att ha Avanza som nätmäklare har jag nu valt att utnyttja deras superlån. Eftersom Avanzas courtage är högre än Nordeas har jag valt att låna en mindre summa för att kunna balansera portföljen framöver. Det gjorde att jag ökade på i både Handelsbanken och Lundbergföretagen nu innan utdelningarna kom in. När Swedbank sjönk som en sten gick även Handelsbanken ner en del och det gjorde att jag kunde köpa in 200 aktier till för drygt 98 kr st. Jag tankade även en hel del Lundbergföretagen för drygt 290 kr då jag tyckte aktien såg rimligt värderad ut i jämförelse med substansvärdet. Med det fortsätter jag stärka mitt ägande i Lundbergföretagen som nu börjar få en betydande storlek i portföljen. Detta gör att portföljens värde just nu är 2 213 000 kr. Men då har jag utnyttjat 100 000 kr i kredit med 0 % ränta. Avanza erbjuder 0 % ränta upp till 50 000 kr. Men genom att ha mina innehav på flera olika konton kommer jag ha möjlighet att utnyttja gratis kredit upp till ca 165 000 i dagsläget. Anledningen till belåningen av portföljen var att jag såg ett bra köpläge i Handelsbanken samt Lundbergföretagen när det stormade kring Swedbank. Jag skulle just nu kunna sälja av och ta en mindre vinst men väljer att behålla dessa tillsvidare. Jag väntar snart in en hel del skattepengar och dessa kommer gå till portföljen. Framöver är tanken att att balansera portföljen med en mindre belåning mellan 0-150 000 kr beroende hur marknaden och möjligheterna ser ut. Eftersom vår familj har ett skuldfritt boende känns det ok att ha lite hävstång i portföljen till 0 % ränta. Skulle jag ta bort belåningen ligger min portfölj just nu på 2 117 000 kr.

Med det vill jag tacka H&M för den fina uppgången på nästan 29 % i år. Portföljen fortsätter att prestera fantastiskt och har nu växt från 975 000 kr till över 2.1 miljoner kr på 33 månader . Det innebär att portföljen växt med i snitt 34000 kr varje månad under bloggen tid. När jag jobbar heltid som Undersköterska har jag inte mycket mer än 17000 kr netto varje månad. Det innebär att portföljen växer dubbelt så fort som min heltidslön och i framtiden hoppas jag portföljen växer även fortare än så. Med det jobbar jag nu vidare mot 2.2 miljoner.

Hoppas att även era portföljer presterat bra den senaste tiden.

Min nya portfölj ser ni på höger sida av bloggen.

Med det vill jag även önska alla läsare en trevlig vecka :-)

måndag 1 april 2019

Välgörenhet samt tankar om Swedbank

Då var det nya månad och med det innebär det nya pengar till välgörenhet. Denna månad hade jag tänkt skänka lite mera pengar till WWF igen. Tyvärr har de tagit bort deras funktion att skänka pengar via sms och därför föll valet på andra välgörenhetsorganisationer.

Denna månad har 100 kr skänkts till Hjärt & Lungfonden. 50 kr till Läkare utan gränser och 50 kr till Cancerfonden. Efter månadens donation har bloggen totalt skänkt följande: Hjärt & Lungfonden          500 kr
 Cancerfonden                    200 kr
 Hjärnfonden                      150 kr
 Läkare utan Gränser          150 kr
 WWF                                  50 kr

Totalt:                                1050 kr

Med det vill jag tacka alla som läser och stödjer bloggen. Ni gör skillnad. Har ni tips om någon annan välgörenhetsorganisation som kan få ta del av välgörenheten framöver? Kommentera gärna. Ett krav är att det går att skänka via sms.


Några tankar kring Swedbank

Annars har jag de senaste dagarna funderat en hel del kring Swedbank. Jag tänker på hela händelseutvecklingen i aktien och banken sedan Uppdrag Granskning sändes på tv. Hur snabbt det kan gå för ett företag med förhållandevis bra rykte att få sitt rykte och varumärke förstört. Det pratas mycket om hur mycket pengar som tvättats och vad eventuella böter kan bli. Men det värsta med penningtvätt är egentligen inte om 10 miljarder har tvättats eller 100 miljarder. När det gäller böter kan det ha betydelse. Är det mindre mängd pengar som tvättats blir det troligtvis lägre böter längre fram. Men för ett företagets rykte och varumärke tror jag det har betydligt större påverkan. Jag tänker på hur mycket kunder som lämnade Nordea när de valde att flytta till Finland samt när det kom uppgifter om Panamaläckan. Även de är misstänkta för penningtvätt i viss omfattning just nu. Många företag och kunder valde att flytta från Nordea och många valde just Swedbank eftersom de såg Swedbank som seriösa. Sedan har vi Danske Bank som uppdagades med penningtvätt. Sedan dess har 11000 kunder lämnat banken. Många accepterar inte denna typ av verksamhet och jag tror att förtroendet för just banker är extra viktigt. Nu visar det sig att risken har ökat för sänkt kreditbetyg hos Swedbank. Det har även kommit fram att större ägare sålt Swedbank aktier precis innan Uppdrag Gransknings reportage. Vad som kommer här näst är svårt att säga. Men en olycka kommer sällan ensam.

Det jag lärt mig den senaste tiden är att vara försiktig med bolag som inte sköter sina affärer rätt. Ett dåligt rykte kan förstöra ett helt företag på sikt. Det känns ofta lockande att köpa bolag som känns billigt för stunden grundat på tidigare resultat. Men för egen del har detta nästan alltid resulterat i att jag fått tagit en mindre förlust då jag insett att det inte är något att satsa på. Jag tror fortsatt att det är bättre att köpa ett fantastiskt bolag till ett ok pris än att köpa ett ok företag till ett fantastiskt pris.

Hursomhelst har hela den här grejen med Swedbank gjort mig förbannad de senaste dagarna. Då vi alla här i Sverige har våra pensionspengar i detta bolag känns det idiotiskt att ledningen och VDn missköt sig så pass att det troligtvis blir böter till USA i framtiden. Detta är pengar vi allihopa får betala här i Sverige genom våra pensionsfonder. Jag tycker detta ärende visar hur viktigt det är att rätt personer sköter ett företag. Nu framöver är det bara hoppas att nuvarande ledning får sparken så att någon mer seriös kan leda detta företag vidare i framtiden.


Med det vill jag iallafall önska alla läsare en trevlig vecka :-)


 

fredag 29 mars 2019

H&M Q1 2019

Idag rapporterade mitt största innehav H&M sitt första kvartal 2019. Eftersom jag äger 4400 aktier och aktien steg 9.56 % eller 13.52 kr per aktie innebar det att mitt innehav steg med ca 60 000 kr i värde. Helt klart en rolig och positiv dag för oss långsiktiga ägare. Aktien har under en längre tid vart pressad men jag tycker att denna rapport visar att H&M fortsatt kan visa styrka och överraska positivt,  även om förväntningarna var dämpade. Hela klädindustrin är otroligt pressad sedan ett längre tag och det har gjort att framförallt marginalerna blivit mer pressade. På sikt kommer de starkaste överleva och jag är säker att H&M är en av dem. Jag har de senaste året följt H&M på Instagram och med tanke på den tillväxt av följare bolaget har tror jag H&M är mer populära än många tror över hela världen. Bara sedan mitt sista inlägg här på bloggen har H&M fått ytterligare 100 000 följare och har nu 29.5 miljoner följare totalt. Många tittar bara på H&Ms siffror. Men när man investerar i ett bolag tycker jag man ska se på mer än siffror. Är förväntningarna låga kan man få en bra en bra avkastning även om resultatet inte är det bästa kortsiktigt. Men viktigaste är hur siffrorna ser ut på längre sikt. Som ett exempel har H&M de senaste åren haft en rejäl motvind med en stark dollar. Detta är något som pressat marginalerna rejält. Även fri frakt med returer har pressat lönsamheten. Jag tror på sikt att dollarn tids nog kan gå åt andra hållet. Då finns en chans till valuta medvind istället. Jag tror även H&M tids nog kommer införa ett bättre system gällande frakten. Kanske att man måste handla för ett minimum belopp. Men just nu tror jag det är rätt att satsa på fri frakt. Det tär på lönsamheten men lockar till sig mycket nya kunder. Nöjda kunder kommer tillbaka och på sikt gynnar det H&M med en högre försäljning även om marginalerna inte är på topp just nu. Samtidigt jobbar H&M just nu med diverse besparingar och jag tror det kan bli riktigt bra på sikt. Bland annat förhandlar de till sig bättre hyror och stänger olönsamma butiker. Den dagen H&M går bra igen kommer även aktiens pris vara betydligt högre.

Hur var kvartalets resultat? 

Kvartalsvinsten över förväntan. H&M bjöd på ett rörelseresultat på 1.005 miljoner kronor för det första kvartalet (december-februari) i klädbolagets det brutna räkenskapsåret 2018/2019. Analytikerna hade väntat sig ett rörelseresultat på i genomsnitt 679 miljoner kronor.

Bruttomarginal lite över. H&M:s bruttovinstmarginal blev 50,0 procent under december-februari (49,9). Genomsnittet av analytikerestimat låg på 49,4 procent. För inköpen till andra kvartalet (mars-maj) bedöms marknadsläget för de externa faktorer som mest påverkar bruttomarginalen sammantaget som mer negativt. Detta till följd av att USA-dollarn successivt har stärkts mot koncernens valutakorg jämfört med motsvarande inköpsperiod föregående.
Plattformsbyte i Tyskland tyngde. H&M:s resultat i kvartalet påverkades negativt av byte av onlineplattform i Tyskland. Bytet hade "en kraftigt dämpande effekt på försäljning då försäljningsaktivitet i Tyskland medvetet hölls tillbaka för att säkerställa transitionen", skriver H&M. Utöver det påverkades vinsten negativt av kostnader på cirka 250 miljoner kronor kopplade främst till onlineplattformsbytet i Tyskland och fortsatta kostnader relaterade till genomförda och kommande transitioner av nya logistiksystem.
Nu är samtliga marknader på den nya onlineplattformen.
Försäljning +7% i mars. Försäljningen för kvartalet var känd sedan tidigare men i samband med rapporten redovisades också att H&M:s nettoomsättning under perioden den 1-27 mars ökade med 7 procent i lokala valutor jämfört med motsvarande period året innan.
Tror fortfarande på mål för varulagernivå. Givet den fortsatta osäkerheten i klädmarknaden är det svårt att sia om i vilken takt H&M:s varulagernivå kommer att sjunka. Bolaget tror dock på en gradvis minskning av lagret och målet att varulagret som andel av försäljningen ska komma ner till 12-14 procent kvarstår. Det sade H&M:s vd Karl-Johan Persson på fredagens rapportpresentation.
Upprepar investeringsprognos. H&M:s investeringsnivå bedöms alltjämt minska till mellan 10,5 och 11,0 miljarder kronor verksamhetsåret 2018/2019. Det uppgav bolagets finanschef Jyrki Tervonen på rapportpresentationen. Föregående verksamhetsår 2017/2018 landade investeringarna på 12,8 miljarder kronor.
Av H&Ms 10 största marknader växte Kina bäst under kvartalet med en tillväxt på 16% i lokal valuta. Tätt följt av Polen som växte med 15 % och Sverige 11 %.
Varulager 
Valutajusterat ökade varulagret med 5 procent. I SEK ökade det bokförda varulagret med 14 procent till MSEK 39 968 (34 959). Varulagrets sammansättning som till absolut största delen utgörs av nya vår- och sommarvaror, förbättrades ytterligare från det fjärde kvartalet och bolaget bedömer därför att prisnedsättningarna i relation till omsättningen kommer att fortsätta att minska i det andra kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. Det bokförda varulagret i SEK utgjorde 32,9 procent (32,3) av balansomslutningen och 18,6 procent (17,6) av omsättningen rullande tolv månader som uppgick till MSEK 215 234.  
 Expansion Den globala integrationen av butik och online fortsätter. Arbetet med att rulla ut online globalt fortsätter med full kraft till samtliga befintliga H&M-marknader och fler därtill. I dagsläget finns H&M:s onlinebutik på 47 marknader. Under 2019 fortsätter online-expansionen, bland annat till Mexiko samt även Egypten via franchise. Under 2019 kommer H&M att lanseras på Myntra och Jabong, Indiens största e-handelsplattformar. H&M blev mycket väl mottaget i Bosnien-Hercegovina vid öppningen av den första H&Mbutiken i Banja Luka den 21 mars. Nya H&M-butiksmarknader under 2019 blir även Belarus samt via franchise Tunisien. För räkenskapsåret 2019 planeras cirka 335 nya butiker att öppnas varav cirka 240 är H&Mbutiker. Cirka 95 av årets butiksöppningar kommer att utgöras av COS, & Other Stories, Monki, Weekday, ARKET och Afound. Under 2019 planeras tre fristående H&M Home-butiker att öppna. Av de nya H&M-butikerna som öppnas under 2019 kommer cirka 25 att ha H&M Home shop-in-shops. De allra flesta H&M-butiksöppningarna sker på marknader utanför Europa och USA. Totalt sett planeras cirka 160 butiker att stängas inom koncernen vilket är en del av den intensifierade butiksoptimeringen som genomförs där även omförhandlingar, ombyggnad och anpassning av butiksytor ingår för att säkerställa rätt butiksportfölj på respektive marknad. Nettotillskottet av nya butiker blir därmed cirka 175 för helåret 2019. I Europa sker fler H&Mbutiksstängningar än öppningar vilket kommer innebära cirka 50 färre H&M-butiker vid slutet av räkenskapsåret 2019 jämfört med utgången av 2018.
Förbättrar kund upplevelsen.
För att kunna ge kunderna ännu bättre och mer relevanta erbjudanden uppgraderar H&M:s sitt kundlojalitetsprogram som redan idag har över 35 miljoner medlemmar. Idag finns kundlojalitetsprogrammet på 16 marknader med utrullning till ytterligare 7 marknader i år, bland annat i USA, Kanada och Ryssland i maj. Till hösten integreras H&M mobilapp 4 lojalitetsprogrammet i den kinesiska kommunikationsappen WeChat som har cirka en miljard användare. 
• Kunder i USA har nu möjlighet att via ett test handla H&M:s varor direkt på Instagram. Från och med förra veckan lanserade Instagram en ny feature på den amerikanska marknaden som gör det möjligt att göra köp direkt via inspirationsbilder utan att behöva lämna Instagram. 
• H&M lanseras på Indiens ledande e-handelsplattformar Myntra och Jabong under 2019. Samarbetet innebär att miljontals kunder över hela landet får tillgång till och kan uppleva det bästa av H&M och få varorna levererade direkt hem. • Ökad automatisering och optimering av logistiknätet för större flexibilitet, samt ökad integration av fysiska butiker och online: - 
Tre nya logistikcenter om totalt cirka 230 000 kvadratmeter öppnades i Kamen, Tyskland samt i Strykow och Boleslawiec, Polen under fjärde kvartalet 2018. Automatisering av logistikcentret i Poznan, Polen. Det möjliggör ökad kapacitet och snabbare leveranser till kund på flera europeiska marknader. - Nya logistikcenter om totalt cirka 115 000 kvadratmeter öppnar vid årsskiftet 2019/2020 utanför Madrid samt norr om London. - Projekt startat för att etablera ett högteknologiskt logistikcenter om cirka 110 000 kvadratmeter på amerikanska västkusten under 2020. 
Är ni intresserade av hela rapporten går den att läsa på H&Ms sida för investerare.
Sammanfattning:
Jag tycker H&M visar att de är på rätt väg och jag räknar med fler förbättringar framöver. På sikt har jag fortsatt starkt tro att H&M kommer stå på sig och fortsätta ta marknadsandelar och på sikt bli ett större och mer lönsamt bolag igen. I dagsläget behåller jag H&M som mitt största innehav i portföljen. Skulle aktien på sikt stiga kraftigt i kombination att jag hittar någon annan intressant investering skulle jag kunna tänka mig minska ner mitt innehav lite. Men nu framöver ser jag fram emot utdelning.

Hur ser ni på dagens rapport från H&M?  
måndag 25 mars 2019

Flyttar mitt sparande till Avanza igen

Här i dagarna tog jag beslutet att åter flytta mina värdepapper från Nordea till Avanza.

Jag har tidigare gjort detta 1 gång men nu blir det som sagt en andra flytt. 1:a gången jag använde Nordea Investor hade de problem med jämna mellanrum. Jag höll ut ett tag men sedan flyttade jag hela mitt sparande till Avanza igen. Jag använde sedan Avanza ett bra tag men saknade de låga courtaget som Nordea har. Efter att ha pratat med deras kundtjänst lovade de att deras tjänst skulle fungera bättre framöver. Jag gav Nordea en andra chans men tyvärr har inte så mycket förbättras sen 1:a gången jag använde deras tjänst. Är det inte tekniska problem så har det vart problem med courtaget. Det tar tyvärr mycket tid och energi när det krånglar. Jag vill vara säker att tjänsten jag använder fungerar om jag behöver göra en affär. Det hände tyvärr att jag missade affärer då alla mina innehav var borta under perioder. Det hände även att det var tekniska problem och omöjligt att logga in.

Jag hoppas att Nordea Investor förbättrar sin tjänst i framtiden.

Kunde de bara skaffa sig en ok plattform, någon bra billig fond, möjlighet att ta ut sitt sparande utan kostnader samt att deras tjänst fungerar utan problem hade de kunnat ta många kunder från deras konkurrenter. Men under tiden jag använt tjänsten har jag inte märkt någon uppdatering alls. Kanske är denna tjänst inget Nordea prioriterar men det känns ju också fel när de väl skaffade den till sina kunder.

Blir det bättre i framtiden alternativt att jag tröttnar på Avanza igen kan jag tänka mig komma tillbaka som kund. Fördelen med att äga svenska aktier är att jag kan flytta dessa gratis mellan banker utan kostnad. Avanza har en flyttkostnad om du inte säger upp ditt konto vid flytt så man ska se upp med detta om man vill flytta sina innehav. Säger du upp kontot hos Avanza vid flytt av svenska aktier är det gratis. Har du däremot utländska innehav hos Avanza blir det svindyrt att flytta ditt sparande (se deras prislista för mer information)  På denna punkt är Nordea bättre som tillåter att flytta gratis. Jag tycker inte om när man låser in sina kunder. En flytt tar mellan 1-3 veckor och just nu väntar jag att mina innehav ska komma över från Nordea till Avanza. Då courtaget blir dyrare hos Avanza framöver valde jag att ändra om lite i portföljen innan innehaven flyttas. Framöver måste jag skärpa mig för att få en bättre riskspridning. Det är inte kul om något innehav drar ner portföljens avkastning för mycket på sikt. Jag har iallafall minskat ner med 500 aktier i H&M, 200 SHB A idag. För pengarna har jag investerat mer i Lundbergföretagen. Närmare sagt 314 st aktier. Både H&M och Handelsbanken känns mer prisvärda än Lundbergföretagen idag men jag behöver som sagt jobba mer med min riskspridning.

Även om jag minskat ner mitt HM innehav är det fortsatt mitt största innehav och jag har stora förhoppningar att det kommer visa bättre resultat framöver. H&M fortsätter växa snabbt på Instagram och har nu 29.4 miljoner följare. Med tanke på hur populära de är där har jag svårt att se att inte försäljningen skulle följa med upp tids nog. Sen gäller även att marginalerna förbättras. Först då kan vi se en resa uppåt i H&M aktien. Det ska iallafall bli spännande att läsa rapporten nu den 29:e mars.

 Min nya portfölj ser ni på höger sida av bloggen.


Med det vill jag önska alla läsare en trevlig vecka :-)

måndag 18 mars 2019

Portföljen över 2 miljoner kronor!

Då var det äntligen dags att bocka av en ny milstolpe i sparandet. Idag passerade portföljen äntligen 2 miljoner kronor. I slutet av förra veckan köpte jag in ytterligare 100 st Handelsbanken A för 103.10 kr per st. Med det är alla mina sparpengar investerade på längre sikt och buffert saknas helt för tillfället. Jag kommer därför bygga upp en buffert kommande 2 månader och med blir det inget nytt inköp till portföljen under denna tid. Jag kommer dock återinvestera en del utdelningar som kommer in den närmaste tiden. Sedan bloggens start för 32 månader sedan har portföljen växt från 975 000 kr till nuvarande 2 miljoner. Även om jag haft det kämpigt med mitt största innehav H&M under en längre tid har portföljen vuxit med 32000 kr per månad i snitt. I princip alla investeringar jag gjort under denna tid har lyckats bra och det är jag otroligt tacksam för. Jag har även tagit någon mindre förlust men det är något man måste räkna med över tid. Viktigaste är att bolagen överlag i portföljen presterar och med det ökar även portföljens värde över tid. Nu framöver satsar jag på en mer koncentrerad portfölj i kombination med fonden Avanza Zero. Ni som följer min blogg vet att jag älskar större bolag samt indexfonder som är gratis. Större bolag har inte samma potential som mindre bolag men jag trivs bäst att investera på Stockholmsbörsens large cap lista och det är något jag kommer fortsätta göra. Att nå den 2:a miljonen känns fantastiskt och jag kommer fortsätta jobba hårt för att tids nog nå den 3:e miljonen. På längre sikt är målet fortsatt att kunna leva på utdelningen. För att lyckas med detta kommer jag fortsätta jobba hårt men även försöka hålla kostnaderna nere i vardagen.

 Min nya portfölj ser ni här nedan. I dagsläget är en del av min portfölj hos Avanza men större delen är hos Nordea. Jag tycker det fungerar bra med 2 nätmäklare då Nordea och Avanza är bra på olika sätt. 

Med det vill jag önska alla läsare fortsatt lycka till med ert sparande! :-)