måndag 10 december 2018

Köpt och sålt aktier för drygt 300 000 kr idag

Idag tog jag beslutet av avyttra mina 850 aktier i Danske Bank. Samtliga aktier såldes för 138.45 DDK st. In till portföljen har 1650 Handelsbanken A köpts för 97 kr st. Den senaste tiden hade jag ökat på i Danske Bank och med det fått ner mitt GAV en hel del. Tanken var att behålla mitt innehav men samtidigt kändes det mer lockande att åter öka på mitt ägande i Handelsbanken. Innan sommaren köpte jag in 3000 aktier i Handelsbanken mellan 94-98 kr st och efter en snabb uppgång såldes 2750 aktier av för 107.95 kr st. Med det tog jag en vinst på ca 30 000 kr. Av dessa pengar har jag placerat drygt 160 000 kr i Danske Bank och de senaste dagarna har den danska kronan stärkts en del samt har Danske Bank aktien gått upp en del i hopp om att mindre böter kommer delas ut i framtiden. I och med detta har mitt innehav i Danske Bank ökat i värde från minus 11% ner till minus drygt 4 % eller drygt minus 8000 kr i värde. Under samma tid har samtidigt Handelsbanken aktien tappat drygt 10 % sedan min försäljning där. Framöver känns Handelsbanken som ett tryggare alternativ än Danske Bank, även om Danske Bank känns rimligt värderade idag och det var därför denna affär gjordes idag. Jag tror fortsatt att en investering i Danske Bank kan bli bra på sikt men risken känns också lite högre än en investering i Handelsbanken. I och med dagens köp stärker jag åter mitt ägande i Handelsbanken och bolaget är nu näst störst i portföljen efter H&M. Handelsbanken har de senaste 19:e månaderna inte presterat så bra som jag hoppats på men på längre sikt tror jag en investering i Handelsbanken kommer bli bättre. Det jag gillar med Handelsbanken är att de historiskt sett varit väldigt lönsamma samtidigt som kreditförlusterna har vart lägre än de andra storbankerna. De har även väldigt nöjda kunder som jag ser som ett plus i kanten.  Ligger Handelsbanken kvar på nuvarande nivå eller lägre kan jag tänka mig öka på lite till mer framöver. Annars är jag nöjd med nuvarande innehav.

Min nya portfölj ser ni på höger sida av bloggen.

Med det vill jag även önska alla läsare en trevlig vecka :-) 

tisdag 4 december 2018

Tagit in ett nytt bolag i portföljen

Jag har under en längre tid funderat på något skogsbolag till portföljen. Problemet är att de har vart för högt värderade under en längre tid. Då jag inte gillar att köpa på ATH har jag därför väntat in att priserna ska bli lite mer acceptabla. Nu har skogsbolaget SCA tappat drygt 30 % och idag tog jag chansen att köpa in en post i bolaget. 100 aktier köptes in för 72.92 kr st exklusive courtage. Jag hade gärna köpt en lite större post, men just nu har jag inte mycket pengar i kassan. SCA är Europas största privata skogsägare och just skog är något jag vill ha mer av i min portfölj. Jag äger dock en del skog genom Lundbergföretagen och Industrivärden som också har SCA i sina portföljer. Men från och med idag äger jag SCA som enskilt bolag också. SCA aktien handlas just till en direktavkastning på ca 2 %, men jag ser främst denna investering som en realtillgång med säkra och stabila kassaflöden.

En annan sak jag gillar med bolaget är deras mål gällande hållbarhet.

Här nedan är några framtida hållbarhetsmål gällande en fossilfri värld:

När skogen växer tar den upp och lagrar koldioxid som finns i atmosfären. Då vi avverkar mindre skog än vad vi förbrukar binder nettotillväxten varje år cirka fyra miljoner ton koldioxid. Detta motsvarar cirka åtta gånger mer än utsläppen av fossil koldioxid från vår verksamhet, inklusive transporter av råvaror och färdiga produkter.

Produkter är baserade på förnybar råvara från ansvarsfullt skötta skogar. Produkterna är återvinningsbara och kan ersätta plast och fossila bränslen. Med våra produkter bidrar vi till lägre klimatpåverkan för våra kunder och våra kunders kunder.

SCA vill vara med och bidra till denna omställning och ett av våra hållbarhetsmål är att vår värdekedja ska vara fossilfri. Genom att också främja skogstillväxten får vi en större positiv påverkan på klimatet. 

Att minska utsläppen av växthusgaser till de nivåer som är nödvändigt, kräver ett genomgripande skifte till förnybara, energieffektiva tekniker och energislag samt ett mera cirkulärt samhälle. Sverige ska bli en av världens första fossilfria välfärdsnationer och vara fossilneutrala till år 2045. SCA vill vara med och bidra till denna omställning och ett av våra hållbarhetsmål är att vår värdekedja ska vara fossilfri. Genom att också främja skogstillväxten får vi en större positiv påverkan på klimatet.Resultat 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2018 (jämfört med samma period föregående år)

 Nettoomsättningen ökade med 11 procent till 13 829 (12 422) MSEK. Tillväxten var främst relaterad till Papper och Trä.

EBITDA steg med 46 procent till 3 758 (2 570) MSEK. Resultatförbättringen var främst relaterad till högre priser.

 EBITDA-marginalen ökade till 27,2 (20,7) procent

 Resultat per aktie uppgick till 3,99 (1,82) SEK

Operativt kassaflöde, vilket exkluderar strategiska investeringar, steg till 2 007 (1 431) MSEK. Strategiska investeringar uppgick till 1 705 (2 085) MSEK och avser Östrandsinvesteringen.


Framöver expanderar SCA genom uppstart av av den utbyggda massafabriken Östrand. Produktionen kommer öka från dagens 430 000 ton till 900 000 ton under 2019 och full lönsamhet kommer nås 2020. Detta tror jag kommer driva viss vinsttillväxt framöver även om massapriser är volatila. Även valutan kommer spela roll framöver. Precis som för H&M gynnas SCA om euron stärks då Europa är deras största marknad. Min tanke är att fortsätta öka i SCA framöver om aktiens pris inte sticker iväg för mycket.

Min nya portfölj ser ni på höger sida av bloggen.

Har ni SCA eller något annat skogsbolag i portföljen?


torsdag 29 november 2018

Stuvat om portföljen igen

Det har bara gått några dagar sedan den sista affären och tanken var att ta det lugnt en period.

 Men som vanligt är det inte alltid lätt att sitta still i båten när börsen svänger. Idag kom information om att Deutsche Bank under torsdagen fick besök av åklagare från Frankfurt som en del av en penningtvättsutredning. Bankaktien sjönk 3,5 procent.  Den razzia som skett mot Deutsche Banks huvudkontor i Frankfurt på torsdagen är relaterad till Panama-dokumenten och inte Danske Banks Estlandshärva. Efter detta publicerades sjönk Danske Banks aktie och var ner drygt 3 %. Det är mycket oro kring Danske Bank just nu och en investering i bolaget är förknippad med lite högre risk även om jag ser bolaget som attraktivt värderat idag. Jag tror fortsatt att Danske Bank kommer bli en bra investering på sikt och därför valde jag att öka på mitt innehav idag. Då jag inte har alldeles för mycket kontanter just nu blev valet att sälja av mina nyligen inköpta Sampo aktier. Jag låg marginellt minus i min Sampo investering men den lilla förlust jag tog kvittade jag mot den tidigare vinst i Novo Nordisk. Efter försäljningen har jag köpt in ytterligare 150 st Danske Bank till portföljen. Priset idag var 131.30 DDK per st. Efter köpet motsvarar nu Danske Bank ca 8 % av portföljen. På sikt skulle jag kunna tänka mig runt 10 % av portföljen i Danske Bank eller  ungefär 1000 aktier. Bolaget tjänar idag bra med pengar och den största risken idag är osäkerheten hur det blir med penningtvätt härvan. Jag håller som sagt tummarna att böterna inte blir alldeles för höga.

Min nya portfölj kan ni på höger sida av bloggen.  


Med det vill jag även önska alla läsare en trevlig helg :-)


tisdag 27 november 2018

Stuvat om i portföljen

Då var det åter den 27 och med det kommer en ny lön in på kontot. Denna månad har det vart oväntat mycket utgifter. Dels blev det ombesiktning på min bil och med det vart det inköp av lite nya delar till bilen. Förutom detta har det även blivit ett större klädinköp, en del julklappar har handlas och sist men inte minst 3 månaders elavgift som skulle betalas. Det kostar att ligga på topp. Som tur hade jag jobbat lite övertid förra månaden och med det blev det lite pengar över till nya investeringar.

Vad har hänt i portföljen då? 

Till och börja med har General Electrics (GE) fått lämna portföljen. Jag tog in bolaget som en krydda till portföljen och efter ett tag kändes innehavet helt fel. Jag inbillade mig att priset på aktien var så pass lågt att det fanns en chans för uppstuds värderingsmässigt inom närtid. Det såg även positivt ut att nya VDn köpt aktier för drygt 20 miljoner. Jag köpte in mina aktier lite billigare än VDn men aktien har sedan dess gått sämre än S&P 500 index. Jag är tyvärr för oinsatt i bolaget och väljer därför att ta en förlust på nästan 15% eller 1700 kr i pengar. Aktierna såldes för 7.62 dollar per st. Alternativet vore att öka på nu då de bästa köpen ibland görs när marknaden är som mest pessimistisk. Men eftersom jag har så pass dålig koll på bolaget känns det mer som spekulation att öka och jag föredrar att vara säker på vad jag gör. Eftersom bolaget i princip inte delar ut pengar längre samt att det finns viss risk för nyemission passar det inte riktigt med min långsiktiga strategi med större utdelande bolag.

Jag har även avyttrat mitt innehav i NovoNordisk. 100 aktier köptes in för nästan 2 månader sedan. Priset då var strax under 280 DDK. Jag sålde igår av innehavet för 303 DDK per aktie och med det tog jag hem en snabb vinst på 2700 kr. Både Novo Nordisk ovh GE låg på ett vanligt aktie och fond konto och med det kunde jag kvitta bort min förlust i GE samt få lite pengar över. Jag tror fortsatt på en fin utveckling på längre sikt när det gäller Novo Norsdisk men just nu tackar jag åter för en kortsiktig fin avkastning. Det är inte omöjligt att jag tar in bolaget för 3:e gången gillt i framtiden om aktien då känns attraktivt värderad.

Vad har jag köpt in? 

Till och börja med har jag fortsatt stärka mitt ägande i Lundbergsföretagen. 70 aktier har köpts in för 268.20 kr st. Lundbergsföretagen har den senaste tiden gått lite sämre än index och substansrabatten är runt 10 % i skrivande stund. Genom Lundbergsföretagen får jag lågt belånade fastigheter, en viss substansrabatt, bra riskspridning samt en förvaltning till låg avgift (0.09 %) Det kan tex jämföras med Ratos som tar ut 1 % i förvaltningsavgift eller Investor som tar ut 0.18 %. Eftersom jag har köp och behåll strategi kommer dessa avgifter spela större roll på längre sikt. Mitt innehav är nu 500 aktier och jag kommer vara nöjd med det den närmaste tiden. På längre sikt kommer jag stärka mitt ägande ytterligare .

Jag har även fortsatt att öka i Handelsbanken. Aktien har kommit ner så pass mycket att jag inte kunde låta bli att öka på. Efter sommaren sålde jag av 2700 aktier i bolaget för ca 108 kr st men sedan dess har jag köpt tillbaka lite aktier billigare. Igår blev 280 aktier köpta till portföljen och priset då var 96.64 kr st. Med det äger jag nu 3000 aktier i bolaget och i dagsläget är jag nöjd med det. Skulle aktien fortsätta ner framöver är det inte omöjligt att jag stärker mitt ägande åter.

Sist men inte minst blev det en liten investering i Avanza Zero samt ett inköp av 40 aktier i Sampo. Dessa köptes för 39.87 euro per st. Med det är jag i dagsläget nöjd med min exponering mot bolaget samt utlandet. Det kostar alldeles för mycket att köpa aktier i utlandet så därför kommer det bli mer fokus på Svenska aktier framöver. Just nu har jag fått en viss riskspridning i utlandet och i dagsläget är jag nöjd med den. För en småsparare som mig räcker den svenska marknaden långt.

Efter månadens inköp är portföljen värd nästan 1 850 000 kr. Nya insättningar i kombination med att mina H&M aktier presterat bra de senaste månaderna har gjort att portföljen klarar börsnedgången skapligt. Målet med 2 miljoner till nyår känns tyvärr en bra bit bort. För att nå dit skulle H&M behöva komma med en bättre rapport än väntat nu den 17 December samt att börsen i övrigt skulle behöva bli lite mer positiv. Når jag inte 2 miljoner till nyår hoppas jag iallafall nå målet så fort som möjligt under 2019. Vi får se hur det går.

Min nya portfölj ser ni på höger sida av bloggen.

Med det vill jag även önska alla läsare en trevlig vecka :-)

Har ni gjort någon investering nu vid lön?

onsdag 21 november 2018

Väntar sämre tider? Så agerar jag

Den senaste tiden har börsen backat en del och givetvis kan det vara en korrigering men risken finns givetvis att börsen fortsätter ner den närmaste tiden. Att det blir minus på depån är något man får räkna med för eller senare som långsiktig investerare. Börsen presterar bra på längre sikt men det kommer även år då börsen går sämre. Just nu är många oroliga för kommande år och med det har även aktiekurserna backat en del. Jag själv är mer orolig när allt ser för bra ut och kurserna står i ATH. Om vi nu står för en period med lägre kurser kan det vara bra att förbereda sig redan nu hur ni kommer agera. Så här förbereder jag mig:

Jobb 

För egen del ser jag risker med mindre jobb framöver. Båda kommunerna jag jobbar åt har stora besparingar de närmaste åren och det har redan börjat märkas av på olika sätt. Det kommer sparas in på det mesta som går och med det ser jag även risker med att det kan bli sämre med jobb framöver. Framförallt är det synd att det sparas in mycket pengar på de äldre här i kommunen. Det är framförallt det sociala det sparas in på och med det innebär det mer ensamtid för pensionärerna. Som gammal ska man nog inte räkna med någon guldkant på tillvaron i framtiden. Som det ser ut nu blir det istället mycket ensamtid och man får nog vara tacksam om man har en familj som bryr sig om en på äldre dagar. Jag har idag ingen fast anställning inom vården och skulle det bli betydligt sämre med jobb kan jag tänka mig studera högskola tids nog i brist på annat.

Sparandet

Mitt mål är att alltid hålla i sparandet oavsett hur börsen går. När börsen har gått sämre har jag tidigare försökt investera lite mer.  När börsen står alldeles för högt drar jag gärna ner lite på sparandet. Om det nu skulle vara så att inkomsterna blir sämre kommer jag fortsatt investera det jag har råd med. Hellre sparar jag lite mindre än inget alls. En annan viktig parameter är att utdelningarna ska återinvesteras och inte konsumeras. Skulle jag bli sjuk eller helt arbetslös måste jag givetvis omprioritera mitt sparande men det är inget jag räknar med i dagsläget då jag fortsatt är relativt ung samt frisk.

Aktier

Att välja rätt aktier på längre sikt är inte det lättaste. Är du osäker köp hellre en indexfond än att placera i diverse förhoppningsbolag. Satsa på bolag som tjänar pengar idag och som troligtvis tjänar pengar om 20 år. Så brukar jag tänka. Är du intresserad av något mer riskfyllt bolag satsa inte alla dina pengar där. Väljer du stabila utdelare minskar du risken betydligt mot att välja bolag som ej visar vinst än. Mitt mål är att aldrig förlora pengar och än så länge har jag inte tagit någon stor förlust. Men det är just i sämre tider det brukar visa sig vilka som är bra bolag och vilka som är mindre bra. Att sälja ett bolag när det visar minus i depån kan kännas skönt tillfälligt. Men innebär samtidigt alltid en förlust. Äger du ett bra och stabilt bolag brukar det tids nog återhämta sig och när det lyser som mest rött kan det vara som bäst köpläge. Detta gäller givetvis bra bolag och att köpa mer i förhoppningsbolag som aldrig kommer visa vinst innebär givetvis en dålig affär. Fokusera därför på bolag du förstår dig på som har en affärsidé som passar både idag och i framtiden.


Har du belånat dig?

Var alltid försiktig med belåning och framförallt på börsen. Blir du överbelånad finns risken att du måste sälja dina aktier när det är som bäst köpläge. Istället för att belåna dig är det bättre att leta besparingar i vardagen. Det finns en hel del pengar att spara på att jämföra priser inom olika kategorier. Se över ditt bolån, bilförsäkring, telefonräkning, elavtal, matkostnader, dåliga vanor så kommer du säkert på många saker du kan spara in på. En annan sak är att minska bilåkandet i vardagen. Genom att gå och cykla gör det gott både för hälsan och plånboken. Se även till att ha en liten buffert. Blir det någon större utgift du inte räknat med är det tråkigt att behöva ta från det långsiktiga sparandet.


Har ni någon bra plan för sämre tider?


fredag 16 november 2018

Utdelning H&M

Idag kom min utdelning från H&M in på kontot. Eftersom jag äger 3500 aktier och varje aktie delar ut 4.85 kr innebär det 16975 kr in på kontot. Det är nästan lika mycket pengar som när jag jobbar heltid inom vården 1 månad.

Tack för det H&M :-)

Givetvis har jag redan satt pengarna i arbete och med det kommer det nya utdelningar så småningom.

Vart är utdelningen placerad?

Jag har idag ökat på mitt ägande i Lundbergföretagen. 30 aktier har köpts in för 275 kr st. Lundbergföretagen har likt börsen i övrigt tappat en del den senaste tiden. Jag gillar Lundbergföretagen främst eftersom Fredrik Lundberg styr skutan men även att de ger en bra riskspridning samt innehåller mycket fastigheter och skog.

 Lundbergföretagen är en defensiv placering och direktavkastningen är låg (1.1%). Min tro är att Fredrik Lundberg kan investera  pengarna bra på längre sikt. I dagsläget handlas investmentbolaget till nästan 10 % substansrabatt och det tycker jag är ok. Som jag skrivit om tidigare på bloggen vill jag gärna ha en viss substansrabatt när jag investerar i investmentbolag. För inte allt för länge sedan handlades Lundbergföretagen med en premie. Tanken är att tids nog öka med ytterligare 70 aktier men sen kommer jag vara nöjd för tillfället.

Förutom Lundberföretagen har jag även åter stärkt mitt ägande i Handelsbanken. Aktien har tappat rejält likt många andra bankaktier den senaste tiden och jag tycker nu aktien känns prisvärd igen. Nu i sommar köpte jag in nästan 3000 aktier under 100 kr st men sålde de sedan dessa med en vinst på ca 30 000 kr. Idag återköptes 70 aktier in  för 98 kr st. Jag kan tänka mig öka lite till i Handelsbanken om aktien håller sig under 100 kr. Handelsbanken har haft en fantastisk historik men presterat lite sämre de senaste året. Jag hoppas kommande besparingar inom bolaget samt att minusräntan tids nog försvinner kan ge aktien en skjuts upp igen. Annars väntar en fin utdelning till våren.

Förutom detta investerades nästan 2000 kr i Avanza Zero. Jag har fortsatt kvar några H&M aktier hos Avanza och dessa pengar hamnade i deras gratisfond. 

Nu är det bara vänta till nästa utdelning från H&M som kommer nu till våren. Min förhoppning är att bolaget kommer presterar bättre framöver och med det kan de behålla sin utdelning även nästa år. Vi får se hur det går.

Min nya portfölj ser ni på höger sida av bloggen.

Med det vill jag även önska alla läsare en trevlig helg :-)

Vart återinvesterar ni er H&M utdelning?

lördag 10 november 2018

Har ökat i General Electric

I Fredags kom JP Morgan med en analys gällande General Electric och med den sänkte de deras riktkurs på bolaget från tidigare 10 dollar till dagens 6 dollar.

Ge svarade att bolaget är fundamentalt starkt med en sund likviditetsposition men det räckte inte utan aktien rasade på JP Morgans analys.

General Electric aktie har under året pressats rejält. Från att för några år sedan vart ett fint bolag med en stabil utdelning samt ett aktie pris på över 30 dollar är aktien just nu nere i 8.59 USD. I år har aktien tappat över 50 % och sen toppen har aktien tappat över 70 %. Igår sjönk aktien vidare och var ner som mest drygt 10 % under kvällen. Aktiens pris är nu lika lågt som vid finanskrisen. Jag tror många investerare är riktigt trötta på aktien och när de kommer ytterligare negativa nyheter straffas aktien hårt. Eftersom bolaget  i princip kapat sin utdelning just nu kan jag tänka mig att många sålt just av den anledningen. Det som  fått mig intresserad av bolaget är att den nytillträdde VD:n  Larry Culp valt att investera drygt 20 miljoner kronor i bolaget. Aktien stod då i 9.74 dollar styck. Det andra som fick mig intresserad av bolaget är att det historiskt sett vart ett väldigt framgångsrikt bolag men just nu har en hel del problem.

På längre sikt hoppas jag givetvis att GE kan lösa sina problem och åter bli ett lönsamt och bra bolag. Jag tror att en investering i GE kräver sitt tålamod då bolaget just nu har bolaget mycket saker att ta tag i för att få en bättre ekonomi framöver. Med det ser jag denna investering precis som mina andra investeringar på riktigt lång sikt.  Jag ser det positivt att Larry Culp tagit över som VD i bolaget och jag tror han själv är övertygad att han kan vända skeppet med tanke på han investering i 2.2 miljoner aktier. Detta bolag är som sagt en krydda till portföljen då jag främst fokuserar på större bolag med stabil utdelning. I Fredags passade jag iallafall på att köpa ytterligare 100 aktier i bolaget även om jag inte tänkt öka från början. 50 aktier köptes för 8.77 dollar st och 50 aktier köptes för 8.38 dollar styck. I dagsläget äger jag GE aktier för 11 697 kr och ligger just nu 3.65 % back på min investering. Att fånga fallande knivar är farligt men samtidigt lockande.  Med det håller jag nu tummarna för GE framöver.

Min nya portfölj ser ni på höger sida av bloggen.

Äger du General Electric? Hur ser du på bolagets framtid?