fredag 16 februari 2024

Hufvudstaden Bokslutskommuniké 2023

Igår lämnade mitt största innehav Hufvudstaden rapport för året 2023 och siffrorna var enligt nedan:


Nettoomsättningen från fastighetsförvaltningen var 2 033 mnkr (1 855), en ökning om 10 procent. Inklusive koncerninterna hyresintäkter var fastighetsförvaltningens nettoomsättning 2 216 mnkr (2 055).

Fastighetsförvaltningens bruttoresultat ökade med 10 procent och uppgick till 1 359 mnkr (1 235). Inklusive koncerninterna hyresintäkter var fastighetsförvaltningens bruttoresultat 1 542 mnkr (1 435).

Året resultat efter skatt uppgick till -1 927 mnkr (722), motsvarande -9,53 kronor per aktie (3,57). Minskningen förklaras av negativa orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet. 

Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning om 2,70 kronor per aktie (2,70). 

Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 46,7 mdkr (49,5), vilket ger ett långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) om 185 kronor per aktie (201). Årets orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet var -4 042 mnkr (-209).

Soliditeten uppgick till 59 procent (61), nettobelåningsgraden till 21 procent (19) och ränte­täckningsgraden var 4,9 gånger (7,7).

Hyresvakansgraden vid periodens slut var 8,8 procent (7,0). Exklusive pågående utvecklings­­projekt uppgick hyresvakansen till 5,7 procent (4,0)

Kommentarer från Hufvudstadens VD, Anders Nygren.

 Jag är stolt över vad vi åstadkommit under 2023. Vi har för tredje året i rad ökat bruttoresultatet från fastighetsförvaltningen och vår starka finansiella ställning ger förutsättningar för att fortsätta utveckla våra marknadsplatser. Kontorshyresmarknaden är fortsatt stabil i centrala lägen och fler detaljhandlare ser positivt på framtiden.

Våra utvecklingsprojekt håller god framdrift och det största projektet, Kvarteret Johanna i Göteborg, har kommit halvvägs mot sitt färdigställande om två år. Det finns en stor nyfikenhet från allmänheten om kvarterets utveckling och intresset från potentiella hyresgäster har vaknat på allvar. ”


Vill ni läsa hela Hufvudstadens rapport kan ni göra det här:


Mina tankar gällande rapporten:

Som jag skrev i mitt förra inlägg räknade jag inte med någon kanonrapport från Hufvudstaden detta kvartal. Men jag kan ändå tycka det fanns flera positiva saker som jag kommit fram till efter att ha läst igenom rapporten samt sett deras livesändning gällande årets resultat.

Ser man till det tråkiga så går NK Retail just nu med förlust. Konsumenter håller hårt i plånboken just nu men detta är något som troligtvis förbättras med tiden. NK e-handel verkar växa på bra och det  är rejält mycket fler besökare på hemsidan nu än när NK började med sin e-handel 2020. 

Det är fortsatt svårt att öka hyrorna för olika butikslokaler och det har det varit sedan flera år tillbaka. Jag tycker ändå det verkar finnas en viss optimism att det kan bli bättre här kommande år. 

Förövrigt verkar det fortsatt vara bra efterfrågan på centrala kontorslokaler och något som imponerar är att Hufvudstaden hamnar på plats 1 bland nöjda hyresgäster för 6:e året i rad. 

Det är även imponerande att Hufvudstaden tilldelas en europeisk förstaplacering GRESB:s internationella hållbarhetsranking. 

Just nu investerar Hufvudstaden mycket pengar och som investerare får man räkna med att investeringarna kommer vara höga detta år men även nästa år. Men sedan är tanken att skörda frukten för de senaste årens höga investeringstakt. Jag kan själv tycka detta är helt rätt strategi då Hufvudstaden förbättrar sina fastigheter och gör dem mer hållbara med bland annat bergvärme, solceller, nya fönster mm.  

För er som inte vet investerar Hufvudstaden mycket pengar just nu i kvarteret Johanna i Göteborg och denna nybyggnad kommer vara klar i slutet av 2025. Det kommer tillföra ca 22 000 m2 helt nybyggda ytor i ett av Göteborgs bästa lägen. Hufvudstaden räknar med högre hyror här än de tidigare haft i Göteborg och detta är ett projekt som jag ser fram emot att det blir klart. Enligt senaste rapporten är detta projekt halvvägs klart nu och allt går enligt plan.

Allt som allt så har 2023 vart ett tufft år för fastighetsbolag överlag och det har mycket att göra med de högre räntorna som innebär lägre fastighetsvärderingar samt högre räntekostnader. Men man ska ju även komma ihåg att det kan åt andra hållet om räntorna tids nog sjunker igen och även om det inte vart någon topp investering att äga Hufvudstaden de senaste åren tror jag aktien kan få en viss revansch över tid nu framöver.

Men Hufvudstaden kommer fortsätta investera mycket i deras fastighetsbestånd så jag tror inte man ska räkna med någon rejäl utdelningshöjning till 2025. Men troligtvis kommer läget se betydligt bättre ut 2026 och framåt om bara projektet Johanna går som det ska och konsumtionen kommer tillbaka tids nog igen.

Sedan mitt senaste köp har jag varken köpt eller sålt något i Hufvudstadens aktie men skulle det bli någon mer affär framöver kommer det givetvis uppdatering här på bloggen . För stunden känns det iallafall bra att kommit in i aktien till ett attraktivt pris och givetvis hoppas jag på en uppvärdering av aktien på sikt. 

Det var allt för just nu.


Med det sagt vill jag önska alla läsare en trevlig helg :-)


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar